کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۸-آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۸-آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات

ماده ۸-آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات

ماده ۸-آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت وارزشيابي رفتاروعملكرد قضات

ماده ۸ـ برنامه بازرسي دوره‌اي و مستمر در آغاز هر سال توسط معاونت با رعايت اولويت‌ها تنظيم و پس از تصويب دادستان به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.