کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌فصل دهم - اتاق تعاون
‌ماده 57 - اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت
تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت
تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند:
1 - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش
تعاون.
2 - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.
3 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح
مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
‌تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری
و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.