کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات
‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از
تصویب این قانون اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت
تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از
مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.