کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

لیست مراجع حقوقی

کلانتری رحمت

کلانتری رحمت

استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07137503237

آدرس
شيراز، پانصد دستگاه ارتش، جنب آپارتمانهای ارتش
کلانتری کاراندیش

کلانتری کاراندیش

استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07137301636

آدرس
شيراز، بلوار سلمان فارسی پيرنيا (ترمينال شهيد کارانديش)
کلانتری اميرکبير

کلانتری اميرکبير

استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس شيراز، بلوار اميرکبير، جنب پليس راه شيراز کازرون

آدرس
شيراز، بلوار اميرکبير، جنب پليس راه شيراز کازرون
کلانتری آزادگان

کلانتری آزادگان

استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07137267553

آدرس
شيراز، بلوار مدرس، کوی آزادگان
استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07138216473

آدرس
شيراز، چهارراه تحويلی، خیابان تحويلی
استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07136201225

آدرس
شیراز،شهرک گلستان-باهنر،بلوار نعمت الهی
استان فارس
شهر شهرجديد صدرا
شماره تماس 07136414840

آدرس
صدرا،شهرک صدرا،بلوار دانش،بلوار عرفان
استان فارس
شهر شهرجديد صدرا
شماره تماس -

آدرس
شیراز-صدرا،خ. ارتش،خ. شمس تبریزی
استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07132350850

آدرس
شيراز، سی متری سينما سعدی
استان فارس
شهر شيراز
شماره تماس 07138323219-07138323220

آدرس
شیراز، بلوار شهيد مطهری، شهرک گلشن