کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟

سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟

سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟

به نوشته دادسرایار در مقاله سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

هر فردی هنگامی که متولد می شود و چشم بر جهان هستی باز می کند و هنگامی هم که چشم بر این جهان هستی می بندد قانون از شروع تولد و حتی قبل از تولد بر انسان ها حاکم است و همچنین تا زمانی که فوت صورت گیرد و یا حتی بعد فوت حکومت قانون همچنان باقی است و این تا موقعی است که دارایی متوفی که در بین وراث تقسیم شده باشد یا اینکه دیون آن پرداخت شده باشد به همین دلیل افراد بایداز همه حقوق اولیه خود مطلع باشند تا از شروع این راه تا آخر آن کار ها و فعالیت های قانونی را مدیریت و رسیدگی کند.با بیان این مقدمه متوجه می شویم موضوع ی که روی آن در این مقاله کار می کنیم در مورد وراثی است که چایگاه آن ها در طبقه اول است خصوصا پدر و مادر که بت وجود شرایط قانونی مختلف مقدار سهم الارثشان به چه صورت است.

ارث و وراث قانونی متوفی

وکیل ارث در بندرعباس در مورد نکات ارث توضیح داد:ارث به عنوان حقوق قانونی وراث نام برده می شود که با بعد از فوت افراد رخ می دهد که وجود این قضیه باعث اختلافات خانوادگی و همچنین اختلافات قانونی بسیاری می شود حالا اگر یک آگاهی در این باره بین ملت انجام شود باعث می شود قسمت هایی از اختلافات و در گیری ها در این خصوص  کم شود و حتی از بین برود.

بر اساس نظر قانون طبقه بندی وراث در سه طبقه صورت می گیرد که با این جداسازی طبقات به ترتیب الویت از دارایی متوفی ارث خواهند برد یعنی به طور مثال هر موقع که وراث طبقه اول وجود داشته باشند برای وراث طبقه دوم نفعی از ترکه نیست و همین طور مثل وقتی که وراث طبقه دوم وجود داشته باشند که در این صورت هم اجازه تفعی برای وراث طبقه سوم نمی ماند.البته این امکان وجود دارد که ممکن است  درهر طبقه وراث سهم الارث نداشته باشند برای این قضیه مثالی می زنیم مثلا اگر در طبقه اول وراثی که برای متوفی است فرزند است یک پسر باشد و همین طور یک دختر باشد در این حالت دیگر نوه های متوفی ارثی نمی برند که این به این دلیل است که پدر و مادرشان نسبت به آن ها در الویت طبقات وراث قرار دارند.  حتی با وجود ایجاد شرایطی امکان دارد قسمی از ورثه که در ردیف وراث ذی نفع نیستند بدون این که هیچ شهمی ببرند فقط باعث می شود که کاهش سهم الارث ورثه ای که ذی نفع است انجام شود که در اصلاح حقوقی یک عبارت برای این امر وجود دارد که به آن حجب نقصانی می گویند.

باید از این موضوع مطلع باشید که سهم الارث برای قسمتی از وراث باید به قرابت باشد و برای قسمتی دیگر از وراث باید به فرض  برباشد خوب این کمی دشوار شد باید با دکر مثالی موضوع را روشن کنیم:

اگر سهم الارث از طریق قانون مشخص شود به طور دقیق باید عین همان سهم الارث داده شود مثلا اگر زن متوفی دارای فرزند باشد برای متوفی یک هشتم پیش بینی شده است و اگر فرزندی در میان نباشد برای متوفی یک چهارم اعلام شده است یعنی میتوان به این شکل گفت که در حالت فرض بر سهم الارث به طور دقیق مشخص شده می باشد.اما در مورد موضوع وراث به قرابت سهم الارث  آن ها معلوم نیست به این دلیل که در گام نخست اول باید سهم الارث وراثی که فرض بر هستند حساب شود و بعد هر چه ماند برای بقیه باشد مثلا فرزندان پسر متوفی جزو دسته قرابت بر محسوب می شوند یعنی این منظور است که سهم الارث ان ها با درجه وراث فرض بر اعلام نشده است و در حالت واقعی از دارای فرد فوت شده هر چه که بماند بین این ها بر نظر به این موضوع که تنها باشند یا این که دو نفر/سه نفر وحتی بیشتر باشد به طور تمام و یا به حالت مساوی تقسیم بندی می شود.

میزان سهم الارث پدر و مادر از فرزند متوفی

وکیل ارث در شیراز در این زمنیه توضیح داد:پدر و مادر در جایگاه طبقه اول وراث همراه با زوج/زوجه/اولاد متوفی/و بعضا نوه های متوفی بنا بر سهم الارث هر یک سهیم هستند اما کاری که این جا لازم است باید فرض های گونانون سهم الارث پدر ومادر را در حالتی که بقیه وراث طبقه اول نباشند جدا جدا نقد کرد:

الف: وراثی که در جایگاه طبقه اول هستند مشمول به پدر/مادر/زوج/زوجه/اولاد می باشد

برای معین کردن سهم الارث وراث در مرحله اول باید سهم الارث وراثی که به طور فرض بر هستند معلوم شود برای این فرض زوج یا زوجه و همچنین مادر متوفی به عنوان فرض بر می باشند مادر از این لحاظ جزو فرض بر حساب می شود که لابد سهم الارثش به اندازه یک سوم است یا یک ششم است که از این دو حالت خارج نمی باشد برای درک موضوع احتیاج به مثال است مثلا مردی میمیرد که یک فرزند پسر و یک  فرزند دختر و همسر و پدر و مادر دارد کل دارایی این مرد بعد از پرداخت بدهی و همچنین پرداخت دیون یک میلیارد تومان است با تقسیم بندی وراث فرض بر و وراث قرابت سهم الارث بدین شکل می شود:

همسر یا همان زوجه اگر دارای اولاد برای متوفی باشد سهم الارث او یک هشتم گفته شده است که یعنی می شود صد و بیست و پنج میلیون تومان

مادر متوفی اگردارای اولاد باشد سهم الارثش یک ششم حساب می شود یعنی پیزی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

پدر متوفی هم اگر با وجود اولاد باشد سهم الارثش یک ششم محاسبه می شود یعنی حدودا صد و پهل و شش میلیون تومان.

سپس در آخر بقیه اموالی که باقی مانده از متوفی به شرط دو به یک در بین اولاد پسر و اولاد دختر تقسیم بندی می گردد به این شکل می شود که سهم الارث دختر صد و نود و سه میلیون حساب می شود و سهم الارث پسر سیصد و هشتاد و نه میلیون تومان محاسبه می گردد.

ب:وراث طبقه اول که مشمول پدر/ مادر / همسر می باشد:

در این حالت فرض چون دو نفر از این افراد فرض بر حساب می شوند که مادر و همسر هستند در مرحله اول باید سهم الارث این وراث مشخصص گردد که بر این اساس طبق مثال فوق :

همسر که منظور در این جا زوجه می باشد به موجب این دلیل که اولادی برای متوفی نیست بدین گونه محاسبه می شود که سهم الارث همسر متوفی یک چهارم می باشد که بر اساس مثال فوق چیزی حدود دویست و پنجاه میلیون در می آید که این سهم الارث همسر یا زوجه متوفی می باشد.

سهم الارث مادر متوفی به این دلیل که اولادی برای متوفی نمی باشد به میزان دویست و پنجاه میلیون تومان می باشد.

اما سر نوشت پدر متوفی چیز دیگری است چون جزو قرابت بر محسوب می شود تمام باقی مانده اموال متوفی به صورت قرابت بر به ارث می برد که به طور تقریبی پانصد میلیون تومان حساب می شود.در این زمنیه میتوانید با وکیل ارث در بوشهر مشورت کنید

پ:وراث طبقه اول که مشمول پدر و مادر می باشد:

هنگامی که وراث تشکیل شده از پدر و مادر باشد در این حالت یعنی در این فرض فقط دو نفر هستند که وراث متوفی عنوان می شوند حتی اگر در صورتی باشد که خواهر و برادر موجود باشد به این دلیل که خواهر و برادر در طبقه بندی طبقه دوم هستند و وراث طبقه اول در این فرض که پدر و مادر می باشند سب حجب حرمانی که همان محرومیت همیشگی است در سهم الارث خواهر و برادر می شود.

یک نکته است که خواهر و برادر در حالاتی بتوانند موضوعات حجب نقضانی مادر را تهیه کنند مادر را از بیشترین سهم الارثش یعنی یک سوم محروم کند و فقط یک ششم را دارا شود.البته این که از چه راه هایی سهم الارث مادر کم می شود مستوجب این است که اول اصطلاحات حجب حرمانی و همین ظور نقضانی به خوبی شناخته شوند.که در ادامه مطلب قصد بر انجام این کار است.

پدر قرابت بر است و باید اول سهم الارث مادر را حساب کنیم.

حال اگر متوفی دو برادر و یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر از طرف پدر یعنی ابی داشته باشد و یا این که از طرف پدر و مادر ابوینی باشند در این حالت سهم الارث مادر که قانونا باید یک سوم باشد کاهش پیدا میکند و یک ششم می رسد و بقیه آن از آن پدر می باشد و اگر یک برادر تنها باری متوفی وجود داشته باشد و یا این که تنها دو خواهر برای متوفی موجود باشد برادر و یا خواهران توانایی ندارند سبب حجب نقصانی مادر خود شوند و در نهایت مادر یک سوم از سهم الارث را از آن خود می کند و بقیه آن که دو سوم می ماند از آن پدر است.

حجب و آثار آن در سهم الارث پدر و مادر از فرزند

وکیل ارث در اصفهان در این زمنیه توضیح داد:تعریف حجب حرمانی از این قرار است که قسمتی از وراث به خاطر وراث دیگر به طور کامل محروم از ارث می شوند به عنوان مثال اگر متوفی دارای پدر و مادر باشد دیگر برادر و خواهر ارثی نمی برند و در این جا پدر و مادر سبب اتفاق افتادن حجب حرمانی ارث بری خواهر و برادر شده اند یا این امکان است که متوفی دارای فرزند و نوه باشد در این حالت با وجود این که نوه ها در طبقه اول وراث جای دارند به دلیل پدر و مادرشان سبب حجب حرمانی ارث بری ایشان شده اند.

و اما حجب نقصانی یعنی تعدادی از وراث با وجود داشتن وراث دیگر سهم الارثشان کم می شود مثلا اگر برای متوفی اولادی باشد  سهم الارث زن متوفی که اگر اولاد نبودند یک چهارم باشد حالا با وجود اولاد یک هشتم می شود یعنی کاهش پیدا می کند حال یا این که برای متوفی اولاد باشد سهم الارثی که به مادر متوفی تعلق میگیرد از یک سوم می شود یک ششم

این امکان است که برخی از وراث که در طبقه دوم هستند مثل برادر و یا خواهر سبب حجب نقضانی سهم الارث مادر بشوند در حالتی که خودشان فاقد سهم الارثی باشند اما مانع ارث برن مادر شوند مثلا وراث متوفی مشمول پدر و مادر است اما متوفی دارای دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشد که در این حالت برادر ها و خواهر ها سهم الارثی ار برادر یا خواهر فوت شده شان نمی گیرند ولی مادر متوفی به خاطر وجود برادر و خواهر با تعدادی که گفتیم سهم الارثشان از یک سوم به یک ششم می آید.

حقوق مستمری یا وظیفه متوفی

لازم به ذکر است که گفته شود حقوق یا مستمری بازنشستگی متوفی  در دسته ماترک حساب نمی گردد یعنی این که همه وراث از مستمری بازنشستگی متوفع نفع نمی برند تنها کسانی که تحت تکفل متوفی بوده اند اجازه دارند با وجود شرایطی از مستمری بازنشستگی متوفی استفاده کنند.البته همان طور که چندی قبل گفتیم بازنشستگی متوفی در دسته ترکه متوفی قرار نمی گیرد وبه همین دلیل طلبکاران متوفی اجازه ندارند آن را بخواهند و بر آن ادعایی کنند.

اولویتی که در این باره صورت گرفته برای نفع بردن به دلیل گرفتن مستمری باز نشستگی متوفی برای زن و همچنین اولاد مونث یا اولاد مذکر ایشان با وجود شرایطی است که قانون آن را محیا کرده است که اگر اولاد متوفی مذکر باشند تنها تا وقتی بیست و یک سال تمام سن دارند اجازه دارند از مستمری پدر خود بهره ببرند و پس از آن در حالتی که در حال تحصل باشند و یا اینکه معلول و دچا ر از کار افتادگی باشند و اولاد کونث هم در صورتی که متاهل نباشند  و این که کاری و شغلی نداشته باشند.

 آیا پدر و مادر متوفی هم دارای سهمی از مستمری فرزند بازنشسته می شوند؟

همان طور که متوجه هستید پرداخت نفقه می تواند اقارب عمومی را هم شامل شود که منظور پدر و مادر است اگر پرداخت نفقه پدر و مادر به خاطر ناتوانی مالی قبل از مرگ پسر بر عهده پسر بوده پدر و مادر در این حالت می توانند بعد از فوت فرزند مستمری  بازنشستگی را به عنوان نفقه بگیرند البته با این شرط که قسمت کردن مستمری باز نشستگی متوفی بین وراث و افرادی که واجب برای دریافت نفقه اند به نسبت سهم الارث محقق نمی شود بلکه باید به طور مساوی تقسیم شود.

اگر کسی که فوت شده یعنی متوفی ما یک زن و یک فرزند دختر نوزده ساله که مجرد است و شغلی ندارد و همچنین پدر و مادر که پرداخت نفقه آن ها با متوفی بوده قبل از وقوع مرگ مستمری بازنشستگی متوفی باید بین این چهار نفر کاملا مساوی انجام شود و هیچ کدام این اجازه را ندارند درخواست بیشتری نسبی به فرد دیگر کنند حتی اگر این شخص زن متوفی باشد هم امکان پذیر نمی باشد.   

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد