کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی به نوشته دادسرایار در مقاله مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 در شروع باید گفت که در حال حاضر وسایط نقلیه سهم خیلی با ارزشی رادر زندگی اشخاص انجام می دهند و اشخاص نیاز به این وسیله را بيشتر از قبل در خود احساس می کنند اما بدبختانه خانواده های زیادی گرفتار خطرات ومشکلات این وسیله می باشند اما در واقعیت نکته مهم آن است که وظایف این گرفتاری ها وخطرات صورت گرفته با چه کسی است؟ بر اساس حساب هایی که وجودم دارد هزاران راننده به علت نداشتن بیمه نامه دارای اعتبار ویا حتی نپرداختن دیه دور حبس بوده وبه جز آن میزان اشخاصی که به خاطر تصادف رانندگی صدمه وزخمی می شوند ویا فوت می کنند درایران خیلی بالا می باشد وهم چنین به اضافه آن اشخاصی هم هستند که وسایط نقلیه خودشون را به اشخاص بی لیاقت بدون داشتن گواهینامه وبی قید وسربه هوا می دهند که این موضوع تصادف ها وحوادث مربوطه را خیلی شدیدتر می کند خوشبختانه قانونی به همه ی امور ذکر شده را توجه می کند وبه خاطر همین قانون، مقرارت وقوانینی صادر می کند که هم شامل اشتبا ه کننده ها می شود وهم صاحبانی که دراین مورد بی احتیاطی انجام داده اند در تصادفی که صورت می‌گیرد  اگر به ماشین ها  آسیبی  وارد شده باشد مأمور راهن ...

وکیل تلفنی در تهران

وکیل تلفنی در تهران به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل تلفنی در تهران دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تعریف عقد وکالت : وکالت عقدی است جایز، رضایی، اذنی و ارفاقی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. ارکان عقد وکالت 1-وکیل : کسی است که از طرف شخص دیگری به موجب عقد وکالت به صورت مطلق یا مقید برای انجام کاری مامور می شود. 2-موکل : کسی است که دیگری را برای انجام کارهای خود  نایب می گیرد. 3-مورد وکالت : می تواند وکالت مطلق برای تمام امور و یا وکالت مشخص و معین باشد. مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند. مورد وکالت باید معلوم باشد. مورد وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد. انواع وکالت  الف- تقسیم براساس حدود وکالت 1-    وکالت مطلق : یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور مالی، وکیل بگیرد اما در موردی که موکل به داشتن همه ی اختیارهای وکیل تسریع می کند دیگر نمی توان نیابت را محدود به اداره اموال دانست ولی در وکالت مطلق چون صراحت لازم را درباره ی افراد و مصادیق عام ندارد در تعبیر اراده ی موکل قانون گذار آن را به اداره کردن اموال محدود می کند. 2-    وکالت مقید : این نوع  وکالت مشخص و معین است و وکیل ...

مراحل ونحوه شکایت از همسایه مزاحم

مراحل ونحوه شکایت از همسایه مزاحم به نوشته دادسرایار در مقاله مراحل ونحوه شکایت از همسایه مزاحم دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 شاید تا این زمان برایتان اتفاق افتاده است که از اذیت های همسایه خود خسته شده باشیداین آزار و اذیت می تواند مشمول سر و صدا ی خیلی زیاد، به وجود آمدن بوهای نامطلوب، دعوا بر سر استفاده از قسمت‌های شریکی آپارتمان و... باشد معمولاً درجامعه ای قوانین و مقرراتی وجود دارد که سرو صدا ی بی مورد، بیش از اندازه وغیر معمولی را نهی کرده است واز آن با موضوع همسایه مزاحم نام می برد چنانچه در موقع شکایت از آزار و اذیت همسایه تذکر زبانی مثمر ثمر واقع نشود به طور یقین زمان آن رسیده که دراین مورد عملی جدی ترانجام گیرد در صورتی که دو طرف نتوانند کدورت خودرا از روش گفتگو وصحبت کردن بر طرف کنند به طور معمول از مراجع قضایی وبا مطرح کردن شکایت از همسایه آزار دهنده کمک می گیرند دراین سخن شمارا به صورت کامل با چگونگی مطرح ‌شدن شکایت از همسایه مزاحم وراههای مناسب در این باره آشنا می کنیم شکایت از همسایه مزاحم را چگونه انجام بدهم؟ دراین بخش شما  با روش ها و چگونگی مطرح کردن شکایت  علیه همسایه آزار دهنده آشنا می کنیم برای شکایت از همسایه مزاحم باید چهار مو رد را انجام داد نخستین روش شکایت از همسایه آز ...

سهم ارث زوجه پس از فوت شوهر

سهم ارث زوجه پس از فوت شوهر به نوشته دادسرایار در مقاله سهم ارث زوجه پس از فوت شوهر دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 برابر ماده  ۹۴۶ قانون مدنی , زوجین به زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند ،  از یکدیگر ارث میبرند یکی از موجبات  توارث ،  زناشویی است که زن از شوهر و شوهر از زن ارث می برد به شرط اینکه مانع نداشته باشند ولی اگر مرد  زن خود را بکشد ،  و یا زن شوهر خود را بکشد ،  از یکدیگر ارث نخواهند برد  و همچنین است طلاق لعان که مانع توارث زوجین از یکدیگر  است لازم به ذکر است که در ازدواج  زوجین از یکدیگر ارث نمی برند ارث زوجه در ازدواج موقت در ازدواج موقت اگر ،  زن  بخواهد از  شوهر ارث ببرد باید در زمان عقد برای این موضوع توافق  نمایند. در این صورت مرد میتواند  این موضوع را وصیت کند در این صورت زن از باب وصیت مالی به داده  خواهد شد نه از  باب ارث. ارث زوجه در تعدد زوجین(چند همسری) در صورت تعدد زوجات ماده ۹۴۲ قانون مدنی عنوان داشته است در این صورت ربع یا ثمن  ترکه طلق به زوج دارد و بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود لازم به توضیح است اگر زوج  فرزند نداشته باشد  زوجه یک‌ربع ترک را خواهد برد اگر زوجه اولاد ند ...

قاچاق عتیقه در ایران

قاچاق عتیقه در ایران به نوشته دادسرایار در مقاله قاچاق عتیقه در ایران دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 یکی از جرم های  با اهمیت اقتصادی کشور جرم قاچاق عتیقه می باشد.  آن جایی که اشیا عتیقه  مربوط به دارایی ملی هر کشور می باشد  به این معنی است که   مربوط به همه مردم یک سرزمین می‌باشد   وهیچ شخصی حق مالکیت و خرید و فروش آنها را ندارد فقط با اجازه قانون  فلذا  داخل شدن و خارج شدن آنها از کشور نیز در اختصاص به دولت دارد به همین دلیل است افراد خصوصی اقدام به خارج کردن غیر قانونی و قاچاق عتیقه از کشور می‌کنند این کار آن ها  بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی جرم به حساب آمده و شامل مجازات قانونی مشخص شده درا ین قانون خواهد بود اما قبل از پرداختن به مجازات این جرم  نیاز است کمی با ویژگی ارتکاب این جرم،  عوامل آن معنی جرم قاچاق عتیقه و مصداق آن را بررسی کنیم قاچاق عتیقه در قانون ایران به چه معناست؟ به طور عام،   قاچاق  شامل  وارد کردن یا خارج کردن کالاهایی که ورود یا خروج آن ها به کشور غیر  قانونی و یا منحصر به دولت است  مثل دارو، ارز، اعضای بدن، مشروبات الکلی و...  به بیان دیگر بعضی کالا ها به علت ویژگی مخصوصی ک ...

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره حقوقی فوری به نوشته دادسرایار در مقاله نحوه مشاوره حقوقی فوری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 وکیل کیست؟و ارتباط آن با مشاوره حقوقی فوری وکیل یا نایند کسی است که به سبب عقد وکالت، از طرف شخص یا اشخاصی برای انجام کاری انتخاب می شود. معنای لغوی واژه وکالت، تفویض یا انتقال موقت است.در اصطلاح این علم در تعریف وکالت می­توان گفت وکالت عقدی است که به واسطه آن فرد یا افرادی شخص وکیل را برای انجام کاری نماینده یا جانشین خود قرار می­دهند. پس از امضای عقد وکالت؛ طرفین قرارداد که منظور از طرف اول وکیل و طرف دوم موکل وی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در مقابل هم دارای وظایف و مسئولیت­هایی می­گردند که با وجودجایز بودن ذات عقد وکالت، عمل به این تعهدات درباره هر دو طرف الزامی است. وکالت به دو شکل مطلق و مقید در جایی آمده است: الف)مطلق: این قسم از وکالت وکیل برای تمام امور شخصی (که شامل همه امور اداری و مالی است) نیابت دارد بدون نیاز به اجازه موکل. مانند هرگونه خرید و فروش یا پرداخت هزینه منزل و خانواده ب)مقید: در این نوع وکالت محدوده اختیارات وکیل مشخص شده و او تنها میتواند در همان محدوده تعیین شده عمل کند. وکالت از نظر شکلی به رسمی، عادی یا شفاهی تقسیم می­شود: مورد وکالت باید دو شرط داشته باشد1- در انحصار ...

سیر تا پیاز تصدیق سند مالکیت

سیر تا پیاز تصدیق سند مالکیت به نوشته دادسرایار در مقاله نحوه مجازات سیر تا پیاز تصدیق سند مالکیت دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 در قانون , از  سند به عنوان نوشته ای صحبت کرده است که برای ثابت کردن امری از آن استفاده می شود فرقی نمی کند که در جایگاه دفاع باشد یادر جایگاه دعوا، انواع اسناد سند رسمی وسند عادی مورد جدا کننده در این است که سند رسمی به وسیله مامور دولت آماده می شود واز ارزش بیشتری در مقابل سند عادی بهره‌مند است چرا سند را استعلام کنیم؟ زمانی که شما دادوستدی را انجام داده‌ایدوقصد دارید آن را به صورت سند رسمی آماده کنید پیش از آماده کردن سند منتقل شدن باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی یک سری استعلا م انجام شود به عنوان نمونه شما اگر با شخص دیگری ملکی را معامله کرده‌اید به خاطر این که اعتماد داشته باشید که این ملک مشکل به خصوصی ندارد یا به اسم فردیگری نیست یا در که در کل می‌خواهید به اطمینان خاطر درباره ملک برسید چنا ن چه بعداز انجام معامله باشد وپیش از کارهای مرتبط به نقل وانتقال سند باشد می توانید با رجوع به وب سایت سازمان ثبت اسناد وخدمات الکترونیک این موضوع را دنبال کنید پیوسته  داشتن سند رسمی و سندی که صاحب بودن ما را بر مال خود ثابت کند سبب  راحتی وآرامش خیال اشخاص جام ...

مجازات فرار از صحنه تصادف

مجازات فرار از صحنه تصادف به نوشته دادسرایار در مقاله نحوه مجازات فرار از صحنه تصادف دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 جنایات غیر عمدی ناشی از رانندگی از جمله جنایاتی هستند که با توسعه زندگی ماشینی رو به افزایش گذاشته است انقلاب صنعتی و  متعاقباً توسعه تدریجی صنایع عامل نوینی به نام ماشین  را وارد زندگی انسانها کرده و مسائل جدیدی را از نقطه نظر اجتماعی پدید آورده است   با توجه به مراحل و نقشی که امروزه وسایل نقلیه دارند و با در نظر گرفتن این  که روز به روز بر تعداد صدمات بدنی وارده توسط این وسایل افزوده می شود لذا احساس گردید   که قوانین مربوط  به جرائم ناشی از رانندگی  تغییر یافته ومنطبق با مقتضیات فعلی جامعه گردد  با توسعه روز افزون  وسایل نقلیه و جرائم ناشی از رانندگی  قانون گذار در سال ۱۳۲۸  قانون تشدید مجازات رانندگان  را در  ۱۳ ماده و دو تبصره به تصویب رسانید   مقنن آن زمان دو هدف عمده را در تصویب این قانون مدنظر قرار داده بود اول.  این که از  تعداد جرایم ناشی از رانندگی بکاهد دوم.  اینکه با افزایش مجازات ها, جرائم ناشی از   رانندگی را با وضع آن زمان منطبق سازد در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی،  جرایم ناشی از رانندگی مشمول قا ...

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری به نوشته دادسرایار در مقاله نحوه اعتراض به عوارض شهرداری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 عوارض از نظر لغوی  به معنی حادثه وپیشامد است ومعنی دیگر آن مالیات می باشد در قانون ایران عوارض مخصوص شهرداری می باشد و شهرداری در مقابل خدماتی که برای شهروندان انجام می‌دهد از آن ها عوارض می گیرد وبا اهمیت ترین منبع درآمد شهرداری به حساب می آید همان گونه که مستحضرید مالیات خدمات شهری یکی از با اهمیت ترین درآمدهای شهرداری ها به حساب می آید مالیات مانند مالیات نوسازی،  دفع زباله،  صادر کردن پروانه ساخت،  مالیات انواع بنزین،  مالیات حمل و نقل مسافر در داخل کشورو... سوالی که در اینجا پیش می آید این است که  صلاحیت گرفتن مالیات و مقدار مالیات پرداخت شده  با چه مرجعی می باشد؟   ممکن است فکر کنید  این مالیات به وسیله خود شهرداری‌ها  تعیین می گردند اما این فکری غلط است زیرا که  این دستور در شایستگی شوراهای اسلامی کشور می باشد طبق بند١۶ ماده ٧٠  قانون تشکیلات  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور یکی از وظیفه های شورا شوراها،تأیید لایحه برقراری  یا از بین رفتن مالیات شهری و همینطور عوض کردن نوع ومقدار آن، با توجه به سیاست عمومی دولت است که از طر ...

انواع دیه کدام اند صفر تا صد انواع دیه

انواع دیه کدام اند صفر تا صد انواع دیه به نوشته دادسرایار در مقاله انواع دیه کدام اند صفر تا صد انواع دیه دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تعریف دیه در خصوص ماهیت دیه در اینکه آیا دیه یک امر جزایی و مدنی است یا ماهیتی دوگانه دارد نظرهای متفاوتی بیان شده و دلایلی برای اثبات نظریه اعلام گردیده است  عده ای معتقدند که دیه فاقد وصف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که مجازات کیفری هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی ، قصد  مجرمانه یا لااقل خطای کیفری در بین باشد ،   از آن سو  جرایم چندی در جنایات شبه عمد ای وجود دارد که مرتکب تنها قصد ایراد جنایت را ندارد بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده به حدود مقرر و مجاز پایبند است با این حال وقتی در این وضعیت  فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می شود ضامن دیه ناشی از آن است، در مقابل گروه دیگری معتقدند که دیه نوعی مجازات است این گروه از پژوهشگران معاصر   دیه را نوعی کیفر جانی می دانند و ‏ عقیده خود را به این نکته معطوف می‌کنند که در  شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده و  حکم کردن بستگی به درخواست افراد ندارد بلکه دیه مانند هر کیفر دیگری برای جرم  مقرر شده است،  و ...

76....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست