کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

انچه نیاز است از حبس بدهکار مالی بدانیم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

انچه نیاز است از حبس بدهکار مالی بدانیم

انچه نیاز است از حبس بدهکار مالی بدانیم

 حبس بدهکار مالی چگونه است؟

به نوشته دادسرایار در مقاله  حبس بدهکار مالی چگونه است؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

مسلماً در موارد حقوقی  برعکس موارد کیفری موضوعی به اسم مجازات نداریم وحبس و زندانی کردن  صرفاً جهت زیر فشار قرار دادن  بدهکار جهت دادن بدهی خود می باشد بر همین اساس  نیت اصلی  در موارد حقوقی مطالبه ودادن دین می باشد نه کیفر وجزا وتنبیه بدهکار به همین دلیل در ارتباط با بدهکاران مالی طبق قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالی اول مهلت مناسب به بدهکار داده خواهد شد تا با معرفی مال بدهی خودرا پرداخت نماید اما در مواقعی که برخلاف  اینکه مهلتی به او داده شده است  مبادرت به دادن بدهی خود نکند در آخر ناچار ند متوسل شوند به  گرفتن حکم جلب وحبس ممکن است در اینجا  هم قوانین مهلت دیگری به بدهکار بدهد و آن دادخواست اعسار است  چنانچه ثابت گردد او را از زندانی شدن رها  می نماید .

مادراین  نوشتار تصمیم داریم به صورت کامل شما را با شروط زندانی شدن ودستگیری بدهکاران مالی  و همین‌طور شروط اعسار وتنگد ستی و...   آشنا کنیم.

در چه صورت بدهکار مالی زندانی می‌شود

جهت این که  بدانیم  در چه مواقعی یک بدهکار مالی رامی توان حبس کرد باید ابتدا به دنبال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  برویم در ماده ۱ تا ۳ مرحله دادن دین و شروط زندانی شدن بدهکار به این  روش درج شده است.

هر شخصی بر اثر رای دادگاه به دادن هر نوع مالی  به فرد دیگری  متهم  شناخته شود    و از انجام رای اجتناب کند.

* در صورتی که بدهی،  مالی مشخص مانند ماشین،  خانه، و...  باشد آن مال گرفته و به طلبکار تحویل داده می شود.

* ضبط اموال در مواقعی که گرفتن آن امکان پذیر نباشد یا بدهی از انواع مال مشخص نباشد با مراعات مستثنیات دین و طبق قوانین اجرای احکام مدنی  و بقیه قوانین مرتبط دارایی بدهکار ضبط و از محل آن طبق مورد بدهی یا مثل یا قیمت آن داده می شود.

* گرفتن حکم جلب ودستگیری بدهکار  به وسیله طلبکار در صورتی‌که دادن بدهی  با استفاده از روش‌های فوق الذکر امکان پذیر نباشد بدهکار به درخواست طلبکار  تا موقع انجام رای یا  تایید شدن تقاضای اعسار او یا گرفتن رضایت طلبکار حبس می گردد.

 به همین دلیل بدهکار  در مواقعی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشد  وهمچنین  رضایت طلبکار را نیز به دست نیاورده باشد حبس می گردد مسلماً  قوانین یک روش دیگری نیز  برای بدهکار در نظر گرفته است جهت اینکه حبس نگردد  و آن بیان ادعای اعسار می باشد به این طریق که اگر  تا٣٠ روز بعد از اطلاع از اجراییه در خلال دادن فهرست تمام اموال خود،  ادعای اعسار خودرا هم بیان  کرده باشد زندانی نمی شود به جز اینکه ادعای اعسار و تنگدستی خود را پس گرفته باشد یا بر اثررای قطعی  پذیرفته نگردیده باشد.

به همین دلیل بدهکاران مالی جهت این که زندانی نشوند چند راه حل دارند.

الف.  معرفی دارایی خود جهت دادن بدهی

ب.  گرفتن رضایت طلبکار

ج.  بیان ادعای تنگدستی و اعسار  تا٣٠روز بعد از اطلاع اجرائیه حکم

ولی پرسشی  که در این جا مطرح می شود این است که چنان چه بدهکار  تقاضای اعسار خودرا  بعد از فرصت 30روزه  بیان کند وظیفه چه می باشد؟  آیا بازهم حبس می گردد؟   یا با تقاضای اعسار او موافقت نمی گردد؟  در ادامه به بیان این مسائل   می پردازیم

 اعسار جهت جلوگیری از حبس بدهکار مالی  بعد از فرصت 30روزه

طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی می توان گفت در صورتی که بدهکار  بیرون از فرصت تعیین شده در این ماده یعنی تا ۳۰ روز بعد از ابلاغ اجراییه حین دادن تمام دارایی خود تقاضای اعسار خود را بیان نماید  در مواقعی که طلبکار آزادی او را بدون اینکه وثیقه یا ضمانتی از بدهکار بگیرد قبول کند  یا بدهکار طبق نظر دادگاه کفیل یا وثیقه دارای اعتبار و برابر بدهی تحویل داده باشد دادگاه با صادر کردن قرار پذیرفتن وثیقه  یا کفیل تا مشخص شدن  اوضاع اعسار از  زندانی بدهکار اجتناب نموده چنان چه در زندان باشد او را رها می کنند.

* در صورتی که تقاضای اعسار داد بر اساس رای قطعی  پذیرفته نشود  به کفیل یا وثیقه گذار اطلاع داده می‌شود که طی مدت ۲۰ روز بعد از اطلاع واقعی نسبت به دادن بدهی مبادرت نمایند.

* در مواقعی که نپرداختن  طی مدت ذکر شده  حسب مورد به فرمان دادستان یا ریاست  دادگاهی که رای زیر نظر آن انجام  می‌گردد نسبت به دادن بدهی ومخارج اجرائیه  از مکان وثیقه یا و جه الکفاله  مبادرت می نماید.

* در این شکل فرمان دادگاه طی مدت ۱۰ روز بعد از ابلاغ واقعی  قابلیت ایراد در دادگاه تجدید نظر را دارد. هم اکنون به صورت کوتاه درباره اعسار و چگونگی و شروط گرفتن حکم آن  خواهیم پرداخت

تقاضای اعسار  و شرایط آن

اعسار تقاضایی است که بر اثر آن  بدهکار به دادگاه اطلا ع می دهد که  قدرت مالی جهت دادن بدهی خود را ندارد  و بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این شکل است که تقاضا کننده اعسار باید فهرست تمام  دارایی خود شامل  تعداد یا مقدار و ارزش همه اموال منقول و غیرمنقول به صورت کامل منجمله اندازه  وجه نقدی که  او به هر دلیلی  پیش بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی  دارد  به انضمام اطلاعات دقیق  حساب های بانکی ذکر شده و همچنین تمام دارایی که به هر دلیلی پیش افراد ثالث قرار دارد  و تمام  مطالبات او از افراد دیگر و همچنین اسامی تمامی نقل و انتقالات و هرنوع جابه جایی دیگر  در اموال ذکر شده  از موقع  یک سال پیش از  مطرح شدن ادعای اعسار  به بعد را پیوست دادخواست اعسار خود نماید.

در پاره ای  موارد که نیاز به  ثابت کردن اعسار وظیفه  بدهکار می باشد همچنین در اموری که  سابقه دار بودن او ثابت شده باشد چنانچه بدهکار بخواهد  ادعای خود را با گواهی شاهدین اثبات نماید باید شهادتنامه کتبی  دست کم دو شاهد را که بتواند درباره  اوضاع زندگی شخص اطلاعات لازم را داشته باشد به تقاضای اعسار خود  پیوست نماید شهادت نامه ذکر شده باید علاوه بر مشخصات و محل اقامت شاهد   مشمول منشأ اطلاعات باشد.

آیا حبس بدهکار مالی سبب کم شدن بدهی او می گردد؟

امکان دارد برای شما این پرسش به وجود آید که آیا  در موقع زندانی شدن بدهکار بدهی او از بین می رود ‌ یا بودن او در زندان از مبلغ بدهی  او کم می‌کند؟

جواب این باشد که زندان فقط یک وسیله فشاری است برای بدهکار تا از این  روش  بدهی خود را پرداخت نماید بر همین اساس ارتباطی به مبلغ بدهی ندارد  و تا موقعی که مالی را معرفی نکند  و یا  موافقت طلبکار را به دست نیاورده باشد  و یا اعسار و ناتوانی خود را به دادگاه ثابت نکند در زندان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: رشوه چیست؟

بیشتر بخوانید: وام مسکن چیست؟

بیشتر بخوانید:  از کار افتادگی در بیمه تامین اجتماعی و در بیمه عمر چگونه است؟

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد