کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز شروع به جرم -کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

سیر تا پیاز شروع به جرم -کاربردی

سیر تا پیاز شروع به جرم -کاربردی

شروع به جرم چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله شروع به جرم چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

درست است که برای این که یک جرم تحقق پیدا کند پیدایش یک فعل یا ترک فعل مادی آن به صورت شرط است اما قضیه مجازات متفاوت است و برای مجازات گاهی اوقات لازم نیست حتما نتیجه را ببیند یعنی در دسته جرم های مقید نیست و حتما لازم نیست نتیجه ای به همراه خود داشته باشد به عنوان مثال جرمی که فرد شهادت کذب انجام میدهد شاید در خیلی از صورت ها فرد قصد آن را دارد جرمی انجام دهد و نمیخواهد هم آن را ترک کند اما به خاطر یک سری شرایط بیرونی و شرایطی که از اختیار او خارج است جرم منتفی شود اما قانون این فرد را همچنان دنبال میکند و مورد تعقیب میگذارد چون به هر حال شروع به جرم را انجام داده است.

ما در این نوشته به بررسی موارد زیر میپردازیم:

شروع به جرم

 جرم محال

 جرم عقیم

و تفاوت های آن ها

 مرحله ی تحقق شروع به جرم

توجه کنید که جرایم دو دسته دارند:

جرایم مطلق

جرایم مقید

در جرایمی که عنوان جرایم مطلق دارند که به ان ها جرایم صوری هم گفته میشود وصف مجرمانه به ظاهر افراد است ودر انجام مجازات ها گرفتن نتیجه ای که ضرر داشته باشد را کاری ندارد. ببینید مثلا جرمی وجود دارد که به نام جرم تقلب در ساختن سکه است یک سکه ای با شباهت به سکه اصلی ساخته میشود حالا در این جا ما کاری نداریم که مرتکب بخواهد این سکه را بفروشد یا نفروشد به کسی.

ولی مثلا درخیلی جرایم دیگرما کار به نتیجه جرم داریم و بزه دیده در حالتی که نتیجه ای از جرم وی حاصل شده باشد مورد تعقیب است پس نتیجه میگیریم این حالت از جرم جرم مقید به نتیجه است. وقتی مجرم جرم خود را همان گونه که قصدش را داشته به طور کامل انجام دهد خوب مشخص است که باید مجازات شود اما وقتی مجرم برای انجام جرم آماده است و کاملا با برنامه ریزی برای تحقق جرم است اما به خاطر موجود مانعی جرم منتفی میشود یعنی جرمی که او برنامه ریزی کرده واقع نمیگردد.

مراحل جرم در ارتباط با شروع به جرم

مرحله اول جرم داشتن تفکر مجرمانه است: یعنی فقط قصد و نیت مجرم موجود است و به بیرون کشیده نشده است.باید گفت هیچ فرد مجرمی  در این مرحله قابل مجازات نمیباشد حتی در حالت نوشتن قصد هم باز قابل مجازات نیست.قانون گذار صلاح دانسته تا به بیرون کشیده نشده کاری نکند و یک راه بازگشت برای مجرم بگذارد به عنوان مثال در جرمی چون جرم تبانی قانون فرد مجرم را به خاطر قصد مجرمانه ای که دارد قابل مجازات نمیداند موقعی او را مشمول مجازات میداند که تبانی در عالم خارجی آمده باشد.

مرحله دوم اعمال مقدماتی عنوان دارد: همین مرحله است که رفتار به محیط خارجی کشیده میشود اما در دسته غیر مستقیم جرم قرار دارد با وجود این که فعل مادی است ولی باز به طور مشخص قصد مجرم معلوم نیست به عنوان مثال مردی قمه خریداری میکند چون قمه خریداری کرده نمیشود گفت حتما میخواهد ادم بکشد چون در این حالت مشخص نمیشود قمه خریده برای این که راهی برای محافظت خودش در مقابل خطر ها باشد یا قمه خریداری کرده است را کسی را به قتل برساند و یا قمه را برای شکار احتیاج دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده صد و بیست و سه این موضوع بیان گردیده است.

این نکته را لحاظ کنم که قانون گذار استثنا هایی برای شروع مقدمات گفته است که در ماده ششصد و شصت و چهار قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات بیان شده است

و اما مرحله سوم یا همان مرحله آخر مرحله اجرایی میباشد: در همین مرحله است که معنای شروع به جرم میدهد اگر شخص مجرم به یک باره پشیمان و منصرف نشود و همچنین موانع خارجی رخ ندهد جرم صورت میگیرد اما در حالتی که مانع خارجی وجود داشته باشد به خاطر ظرفیت مجرمانه ای که موجود است به عنوان شروع کننده جرم شناخته میشود و مجازات برای وی انجام پذیر است.

اگر به ماده 122 قانون مجازات اسلامی رجوع کنید توضیحی برای شروع به جرم به درستی داده شده است

در ماده 122 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

شرایط شروع به جرم

تفاوت کارهای مقدماتی تا اجرایی: شروع به جرم در مرحله اجرا کردن جرم واقع میشود و قدم های دور جرم که رابطه مستقیمی با جرم نداشته باشد جزو شروع به جرم حساب نمیشود.

باید گفت که فعلی که مورد نظربه عنوان شروع کننده است باید در دسته جرم هایی باشد که فعلی هستند به این دلیل که ترک فعل یا انجام میشود با انجام نمیشود و حد وسط دیگری ندارد.

باید گفت اگر مجرم با توجه بر اراده خود فعل را ترک کند دیگر شامل مجازات کردن نمیشود فقط در صورتی که همان قدری که در صحنه وجود داشته جرمی هر چند کم انجام داده باشد باز هم جرم کرده و مجازات میشود.

این نکته مد خاطرتان باشد که منصرف شدنی که بر اساس اراده و اختیار مرتکب  از انجام جرم باشد باعث ساقط شدن مجازات ها میشود.

توضیحی برای انصراف ارادی در شروع به جرم

موقعی گفته میشود منصرف شدن شخص به طور ارادی بوده که جلوگیری از انجام جرم دادن او به هیچ عامل خارجی ربط نداشته باشد اما منظور این جا این نیست که به هیچ وجه عامل خارجی در جریان نباشد این مفهوم را دارد که که شخص به خاطر یک عامل سومی اگر از انجام دادن جرم نادم گردیده و فاقد اجباری باشد باز هم میگوییم ترک عمل به خاطر اراده خودش بوده است.

راه باریکی بین شروع به جرم و به وجود آمدن جرم است:

همان گونه که چندی قبل گفتیم متوجه شدیم در صورتی که شخص با اراده و اختیار خود از جرم دست کشد مشمول مجازات ها نمی باشد.لازم به ذکر است که منصرف شدن بر طبق اراده با قضیه احساس گناه و ندامت فرق دارد در گونه نخست شخص در مرحله ای که جرم اجرا شده به خاطر هر دلیلی یک دفعه خود را از انجام باقی جرم کنار میکشد و جرم واقع نمیشود اما آن احساس پشیمانی که گفتیم برای پس از واقع شدن جرم است به فرض مثال مجرم به منظور جبران خسارت و همچنین کم شدن آثار جرم کاری کند اثری بر جرم حساب کردن کار او ندارد تنها میتوان با رجوع به بند پ ماده هجده قانون مجازات اسلامی و با نظر بر اصلاح مرتکب پس از واقع شدن جرم مجازات او را شامل تخفیف دانست.

مجازات شروع به جرم این گونه میباشد

بر اساس نظری که قانون مجازات اسلامی در ماده صد و بیست و دو داده است هرکس جرمی انجام دهد و آن را به قابلیت اجرایی در آورد و حتی اگر به دلیل عامل خارجی قصدش تعلق پیدا کند باید بر اساس نظری که در این ماده آمده مجازات گردد.

اگر شروع به جرم جرمی جداگانه و مستقل باشد:بعضی جرم ها ممکن است با این که شروع به جرم هستند اما به دلیل جرم مستقلی در قانون تعیین جرم شوند.

مثلا هر کاری که برای خارج کردن مال های تاریخی و فرهنگی از کشور انجام شود حتی اگر خروج حاصل نشود جزو قاچاق میباشد.

هر شخصی که  سو قصد به جان رهبر و همین طور رییس های قوه سه گانه کند در حالتی که جزو محارب نشود حبس دارد و این حبس از سه سال تا ده سال است.

هر شخصی که سو قصد به جان رییس کشور خارجی و یا همین طور نماینده سیاسی آن کند

توضیح جرم محال

جرم محال یک جرم است که فاعل آن تمام سعی خود را کرده است که جرم محقق شود و حتی عامل خارجی هم نبوده که جلوگیری از وقوع جرم کند اما از لحاظ چیز هایی که اصلا به وی ربط نداشته جرم انفاق نیفتاده استدر تبصره ماده صد و بیست و دو جرم محال به درستی تعریف شده است یک سری مجازات ها برای شروع به جرم آن معین شده است.

توضیح جرم عقیم

باید گفت در این جرم هم مثل جرم شروع به جرم و همچنین جرم محال نتیجه ای که مورد نظر شخص است اتفاق نمی افتد اما این اتفاق نیفتادن به دلیل عامل خارجی نیست و همچنین اتفاق نیفتادنش ربطی به موضوع یا وسیله جرم ندارد تنها دلیل اتفاق نیفتادن جرم به خاطر نداشتن مهارت خود شخص است. بهترین مثال برای آن اشتباه در هدف گیری میباشد یک فرقی که در این جرم با جرم های دیگر است این است که که وقتی جرم شروع میشود نمیتوان فهمید در صورتی که عامل خارجی نبود فرد انصراف میداد مثلا شخص الف میخواهد شخص ب را بکشد یک اسلحه به دست می آورد برای کشتن شخص ب و او را مورد تعقیب خود شبانه میگذارد وقتی موقعیت خلوت پیدا کرد اسلحه را با هدف نشانه به سمت شخص ب میبرد ولی ناگهانی دستش میلرزد و تیر به جای دیگر اصابت میکند و اصلا به شخص ب نمیخورد. در این مثال شخص الف همه کاری برای کشتن شخص ب کرده اما به دلیلی که دستش لرزیده و عاملی غیر از اراده او اتفاق افتاده قصد و هدف اصلی او ایجاد نشده است و شخص ب زنده است برای این جریان میشود گفت شخص الف مرتکب جرم عقیم قتل میباشد.

مجازات جرم عقیم چیست؟

طبق نظری که قانون مجازات اسلامی داده است جرم عقیم کعین کردن مجازاتش بستگی به این دارد که جرم تماما انجام شده است که در این حالت میتواند شامل حبس باشد و یا شلاق و جریمه نقدی باشد

بیشتر بخوانید: خسارت تاخیر تادیه چیست؟

بیشتر بخوانید: حق امضا چیست؟

بیشتر بخوانید: جعل امضا چیست؟

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد