کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز تخفیف مجازات-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

سیر تا پیاز تخفیف مجازات-کاربردی

سیر تا پیاز تخفیف مجازات-کاربردی

تخفیف مجازات چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله تخفیف مجازات چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

همه متوجه هستیم که وقتی جرمی انجام میشود قانون گذار به نسبت آن جرم مجازاتی معین کرده است اما در خصوص بعضی موضوعات انتظارعفو یا تخفیفی برای مجازات ها میرود مثلا اگر پشیمانی بزهکار به طور کامل روشن باشد یا حسن سابقه او معلوم باشد.قانون گذار برای این که یک سوی مشترک با وجدان عمومی جامعه داشته باشد در مورد مجرمانی که بعید است برای بار دیگر مرتکب جرمی شوند راه هایی دارد که سختی زیاد مجازات را متحمل نشوند.البته این اتفاق دارای شرایطی است که در ادامه مبحث گفته میشود.

انواع  تخفیف مجازات

عبارت تخفیف مجازات یعنی کاهش مجازات نسبت به مجازات اصلی که در قانون برای جرم مورد نظر آمده است.

در قانون مجازات اسلامی تخفیف  مجازات به دو شکل است.اولین راه بر اساس کیفیات مخففه است که در ماده سی و هشت قانون مجازات اسلامی آمده است و اگر متهمی تنها یک یا چندین مورد از آن ها را دارا باشد این توانایی را پیدا میکند که از مقام قضایی تقاضای درخواست تخفیف مجازات کند اما باید این نکته را لحاظ کرد که در این شرایط قاضی تکلیفی ندارد بر ای اعمال تخفیف فقط به طور تنها میتواند با اختیار و اراده خود تخفیف شامل شود یا نشود.

دومین راه برای تخفیف مجازات معاذیر قانونی است.یعنی اینکه قانون گذار بیاید برای جرم خاصی به دادگاه دستور دهد بنا بر دلایلی همچون همکاری مرتکب/ پشیمانی وی مرتکب را معاف کند از انجام مجازات یا تخفیفی برای مجازات وی قایل شود برای این قضیه مثالی میزنیم این مثال بر اساس تبصره دو ماده هفتصد و نوزده قانون مجازات اسلامی است ....راننده خودرویی که فرد آسیب دیده را به بیمارستان برده و مامورین مربوطه را از انجام سانحه با خبر کرده میتواند شامل تخفیف در مجازات شود.

تخفیف مجازات در ماده سی و هشت شرایطی را بیان کرده است این شرایط را در ادامه خواهیم خواند

اگر شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کند.در این خصوص جرم ها اگر شاکی خصوصی در ادامه رسیدگی دعوی گذشت خود را اعلام کند میتوان این موضوع  را برای تخفیف متهم به کار برد.

جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته میشود که رسیدگی به آن ها ابتدا با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی حاصل میشود واگر شاکی گذشت کند متهم تبریه میشود همانند جرم توهین.اما در جرایم غیر قابل گذشت موضوع چیز دیگری است حتی اگر شاکی گذشت کند متهم تبریه نمیشود فقط میتوان از آن گذشت در مجازات متهم به صورت تخفیف استفاده کرد مثل جرم کلاهبرداری.

در صورتی که متهم همکاری مفیدی در جهت پیدا کردن و معرفی شرکا و معاونین جرم کند یا آثار جرم را پیدا کند و یا وسایلی که برای انجام دادن جرم داشته اند را بگوید  و یا پیدا کند شامل تخفیف مجازات میشود.

در بعضی از موضوعات متهم به پلیس در موارد فوق کمک  و همکاری میکند البته این همکاری باید مفید و کارآمد باشد مثلا اگر وسیله ای که در ارتکاب جرم انجام داده اند را بگوید اما آن وسیله در حین فرار از بین رفته باشد مورد قبول نیست و به عنوان همکاری مفید شناخته نمیشود.

در مواقعی متهم به وسیله تحریک از طرف قربانی مرتکب جرم شده مثلا در هنگام جرم قتل متهم حرفی زده که بسیار باعث تحریک متهم شده شاید بتوان بر اساس آن حرف قربانی شرایط تخفیفی برای متهم پیدا کرد.حتی انگیزه شرافت مندانه متهم هم گاهی اوقات موجب تخفیف میشود.

اگر متهم بلافاصله بعد از انجام جرم خودش را معرفی کند انفاق افتادن این قضیه شدنی است ممکن است بر اثر عذاب وجدان شدیدی که متهم را گرفتار میکند پیش از اینکه مقامات قضایی جریان جرم را بفهمد حتی زود تر دست به معرفی خود میزند یا همین طور ممکن است حین رسیدگی به پرونده اقرار را انجام دهد که این مورد هم از مواردی است که برای تخفیف مجازات کمک کننده است.

پشیمانی شدید و ندامت متهم باعث تخفیف میشود یا داشتن شرایط خاصی مثل بیماری یا داشتن سن بالا هم از شرایط تخفیف است.

متهم برای کم کردن آثار جرم تلاش کند و جبران خسارتی برای ضرری که از جرم او وارد شده است انجام دهد.

در صورتی که ضرری که بر اثر جرم متهم به زیان دیده وارد شده سبک باشد.

در حالتی که نقش متهم شریک یا معاون جرم بوده و خیلی کار اصلی در جرم را عهده دار نبوده باشد.

تمام مواردی که در فوق ذکر کردیم میتواند برای تخفیف مجازات جرم متهمی موثر باشد.

موارد ممنوعیت صدور حکم به تخفیف مجازات

بر اساس ماده هفتصد و نوزده قانون مجازات اسلامی که در مورد تصادفات رانندگی است اگر تصادفی حاصل شود و احتیاج به کمک رسانی فوری باشد اما راننده کاری نکند یعنی نه مصدوم را به بیمارستان برساند و نه مامورین را با خبر کند و فقط به فکر زود تر ترک کردن محیط باشد در این حالت تخفیفی که امکان پذیر نیست و ممکن است حتی باعث تشدید مجازات گردد.

طبق نظر ماده هفت قانون حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر مجازات افرادی که اعمال مجرمانه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند شامل تخفیف نمیشوند و ممنوعیت دارد همین طور که این جرایم قابل تخفیف نیست قابل تعلیق هم نمی باشد.و حکمی هم که برای این گونه جرایم صادر میشود قابل تعویق نیست.

بر اساس تبصره پنج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی هیچ کدام از مجازات هایی که در این قانون ذکر شده است قابلیت تعلیق ندارد و همین طور مجازات هایی مثل اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال از خدمات دولتی و نهاد ها هم برای تخفیف دادن ممنوع اعلام شده است.

تخفیف مجازات بعد از صادر شدن حکم قطعی:

اگر شرایط تخفیف بر اثر مطالبی که در قبل خواندیم وجود داشت حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد اما متهم بعد از صادر شدن حکم گذشت کند باعث به وجود آمدن تخفیف مجازات میشود. (بر اساس ماده چهارصد و هشتاد و سه قانون مجازات اسلامی)

بررسی میزان تخفیف مجازات

بر اساس ماده سی و هفت قانون مجازات اسلامی در حالتی که یا چند مورد از موارد تخفیفی که در ماده سی و هشت قانون مجازات اسلامی است وجود داشته باشد  دادگاه این توانایی را دارد مجازات تعزیری را به شکلی که برای حال و روز متهم بهتر باشد بر اساس زیر کمتر یا تبدیل گرداند.

---حبس را به قدر یک تا سه درجه کمتر کند.

---مصادره کردن اموال را به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار تبدیل گرداند.

---تبدیل کردن انفصال دایم به انفصال موقت به قدر پنج تا پانزده سال.

---کمتر کردن دیگر مجازات های تعزیری به قدر یک یا دو درجه از همان نوع یا نوع های دیگر.

طبقه بندی مجازات ها بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی به این شرح میباشد:

درجه یک: حبس بیشتر از بیست و پنج سال دارد.

جزای نقدی به مبلغی بیشتر از یک میلیارد ریال را همراه دارد.

مصادره کل اموال صورت گیرد.

منحل شدن شخص حقوقی.

درجه دو:حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال دارد.

جزای نقدی به مبلغی بیشتر از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.

درجه سه:حبس یسشتر از ده تا پانزده سال دارد.

جزای نقدی به مبلغی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

درجه چهار:حبس بیشتر از پنج تا ده سال دارد.

جزای نقدی مبلغی بیشتر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال.

و انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی.

درجه پنج:حبی بیشتر از دو تا پنج سال دارد.

جزای نقدی مبلغی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال.

محروم شدن از حقوق اجتماعی به مدتی بیشتر از پنج تا پانزده سال.

ممنوع شدن همیشگی از یکی از شغل ها یا از چندین شغل.

ممنوع شدن همیشگی از دعوت سراسری به منظور بالا بردن سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجه شش:حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال دارد.

جزای نقدی مبلغی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق و همچنین در جرایم منافی عفت نود و نه ضربه شلاق دارد.

محروم شدن از حق اجتماعی برای مدت زمان بیشتتر از شش ماه تا پنج سال.

نشر شدن حکم قطعی در رسانه ها.

ممنوع شدن از یک شغل یا چند شغل برای اشخاص حقوقی به مدت پنج سال.

ممنوع شدن از دعوت سراسری برای بالا بردن سرمایه برای اشخاص حقوقی به مدت پنج سال.

ممنوع شدن از اصدار قسمتی از سند های تجاری به وسیله اشخاص حقوقی به مدت پنج سال.

درجه هفت:حبس از نود و یک روز تا شش ماه را به همراه دارد.

جزای نقدی مبلغی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

یازده تا سی ضربه شلاق به دنبال خود دارد.

محروم شدن از حق هایی که در اجتماع دارد به مدت شش ماه.

درجه هشت:حبس تا سه ماه را دارد.

جزای نقدی تا ده میلیون ریال زا شامل میشود.

انجام ده ضربه شلاق.

بر اساس ماده سی و هشت قانون مجازات اسلامی در قدم اول برای اجرای مجازات باید با طبقه بندی فوق مجازات معین شود.

عفو مجازات

واژه عفو به معنی بخشیدن است در حقوق وقتی از عفو سخن گفته میشود یعنی مجازاتی شامل بخشیدن شود.که در این زمینه متخصصین قضایی در مورد افراد متهمی که اصلاح آن ها را متوجه شده اند  میتوانند بقیه مجازات را به حالت معاف درایند باید گفت که در قوانین ایران عفو دو راه دارد یکی از این راه ها عفو عمومی نام دارد و راه بعدی عفو خصوصی است در ادامه مبحث به این دو راه خواهیم پرداخت.

تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی

متوجه باشید که عفو خصوصی فقط برای محکومانی استفاده میشود که حکم آن ها به صورت قطعی باشد پس بر اساس این جمله نتیجه میگیریم متهمان و افرادی که حکم آن ها هنوز قطعی نشده قادر نمی باشند مورد عفو خصوصی شوند با توجه به این موضوع که عفو عمومی هم مشمول محکومان میشود و همین طور مشمول متهمان میشود. پس در عفو عمومی وقوع جرم قبل از تاریخ عفو عمومی اگر انجام شده باشد چه هنوز تعقیب نشده باشد و چه الان در حال تعقیب باشد و اگر صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد شامل عفو عمومی هستند.

مجازات های تبعی جرم در عفو عمومی منتفی میشوند پس بنا بر این جریان سو پیشینه کیفری هم منتفی میگردد چون حدف گردیده است اما در عفو خصوصی سو پیشینه کیفری سر جای خود است.

عفو خصوصی بیشتر زمینه شخصی دارد. و برای شخصی میباشد که حکم عفو برای او صادر شده نه این که برای معاونین و شریک های جرم باشد.با وجود این که در عفو عمومی ما شاهد این موضوع هستیم که همه کسانی که در جرم بودند مشمول میشوند مثل همه شریک ها و همین طور معاونین جرم.

باید گفته شود که عفو خصوصی بر اساس ماده نود و شش بر عهده رهبر است البته باید گفت این قضیه بعد از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است اما عفو عمومی بر عهده قوه مقننه میباشد.

بر اساس ماده نود و هفت و نود هشت عفو عمومی و عفو خصوصی فقط برای جرای تعزیری است به این دلیل که قصاص و دیه نوعی حق الناس است و قرار نیست شامل عفو شود.

در عفو خصوصی میشود همه مجازات انجام نشود فقط قسمتی از آن انجام شود اما عفو عمومی همه مجازات را در برمیگیرد.

عفو عمومی برای جرم های خاصی استفاده میشود مثلا موقع اتفاق های خاص سیاسی که باعث تغییرات سیاسی اجتماعی شود به عنوام مثال میتوان انقلاب/ کودتا/ بحران های سیاسی را نام برد حکومت در چنین مولقعی برای این که آرامش دوباره حاصل شود این مجرمین این نوع جرایم را مورد عفو قرار میدهد. این حالت از عفو بر عکس عفو خصوصی مختص به مجرم خاصی نیست در این جا نمام مجرمینی که به صورن همکاری و مشترک این جرم خاص را انجام داده اند سبب عفو میشوند.

تعریف نسخ قانون

یک دلیل مهم برای از بین رفتن مجازات نسخ قانون است.

معنای نسخ فاقد اعتبار شدن از لحاظ قانون میباشد.بر اساس نظر ماده ده قانون مجازات اسلامی اگر نسخ قانون پدید آید تعقیب کردن و اجرای مجازات متوقف میشود یعنی هر زمانی قانونی از این جهت که اعتبار گذشته اش را از دست داده و متهمی در حال تحمل آن مجازات است باقی مجازات منتفی میشود و متهم به حالت تبریه در می آید.

بیشتر بخوانید: جرم جعل مدرک تحصیلی

بیشتر بخوانید: دعوی مطالبه ثمن معامله چیست؟

بیشتر بخوانید: خیار تاخیرثمن چیست؟

 

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد