کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز جلب ثالث-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

سیر تا پیاز جلب ثالث-کاربردی

سیر تا پیاز جلب ثالث-کاربردی

جلب ثالث چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله جلب ثالث چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

جلب ثالث وقتی روی میدهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها،شخص ثالثی را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود،برخلاف وارد ثالث،در جلب ثالث،طرفین علاقه مند به حضور او در دعوا میباشند و جلب ثالث یکی از دعوی طاری است.گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب میکند که او نیز همراه طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر مختومه مشمول او نیز شود و از اعتراض ثالث احتمالی در امان باشد.

شرایط جلب ثالث:

طبق قانون آیین دادرسی مدنی،محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را کند،باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه کند.دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدرارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه وجود داشته باشد.جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث،شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.طرفی که میخواهد ثالثی را جلب کند میتواند تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه دادخواست جلب را تقدیم کند چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدید نظر باشد.جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز باید حداکثر در اولین جلسه با ذکر جهات و دلایل اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم بشود.

آیین جلب ثالث که شخص باید آنرا طی کند:

۱)نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه،شغل خواهان

۲)نام،نام خانوادگی،اقامتگاه،شغل خوانده

۳)تعیین خواسته و بهای آن

۴)تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند.

۵)ذکر ادله و وسایلی که خواهان،برای اثبات ادعای خود دارد.

۶)ذکر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۷)اقامتگاه باید با جزییات درج شود.

۸)اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد،درخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۹)امضای دادخواست دهنده.

نحوه جلب ثالث به چه صورت است؟

شروع رسیدگی به دعوای ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و در دعوای مزبور جالب خواهان و مجلوب ثالث خوانده دعوا شمرده میشوند.

آثار جلب ثالث چیست؟

شخص ثالثی که جلب میشود خوانده به شمار میرود و تمام مقررات به خوانده درباره او جاری است.بنابراین میتواند از تمامی راههای دفاعی استفاده کند.روشن است که اگر مجلوب ثالث مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد باید عندالاقتضاء دعوای متقابل اقامه کند.از طرف دیگر در اقامه دعوای جلب ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را رعایت کند.دعوای جلب باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا دارای ارتباط باشد.اگر در مرحله تجدید نظر قرار رد دعوا یا دادخواست جلب ثالث فسخ بشود به دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی در همان دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشود این البته اگرچه بر خلاف ترتیبی است که در مورد دعاوی اصلی بیش بینی شده است.مجلوب ثالث اگر در دعوای جلب محکوم بشود در اجرای قواعد عام خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث علی القاعده به او تحمیل میشود و اگر حاکم شود خسارات دادرسی که به او وارد شده در اجرای همان قواعد به وسیله جالب علی القاعده باید جبران شود.

نکاتی در خصوص جلب ثالث:

هر چند خواسته جلب ثالث دردعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته اصلی مطرح میشود ولی میتواند با آن متفاوت باشد.خواسته دعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته دعوی اصلی باید باشد در غیر اینصورت دعوی جلب ثالث ارتباطی با دعوی اصلی نخواهد داشت و در نتیجه دعوی مستقلی بوده و باید جداگانه اقامه بشود.بنابراین هر خواسته ای نمی تواند موضوع دعوی جلب ثالث باشد بلکه خواسته هایی می توانند در این مقوله مطرح بشوند که بر مبنای خواسته دعوی اصلی باشد.

جلب ثالث در مواد قانونی

ماده ۱۳۷قانون آیین دادرسی مدنی

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

ماده۱۳۸قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید

ماده۱۳۸قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید

ماده۱۴۰قانون آیین دادرسی مدنی

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می اید

ماده۵۱قانون آیین  دادرسی مدنی

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- انچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

ماده۵۷قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یاتصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به انجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از انها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال انها مفصل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند

ماده۵۱۵قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد

ماده۵۱۷قانون آیین دادرسی مدنی

دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

ماده۵۱۶قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.

ماده ۷قانون آیین دادرسی مدنی

به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع تجدیدنظر فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید

ماده۱۳۵قانون آیین دادرسی مدنی

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر

توجه: ماده۵۷و ماده ۵۱۵ حتما مطالعه شود.

دخالت جلب ثالث چه آثاری دارد؟

۱)اطاله دادرسی:چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی میکند.

۲)انحراف قاعده صلاحیت محلی.

۳)هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود،جالب میتواند رسیدگی به دعوا را غیابا از دادگاه درخواست کند.

۴)مجلوب خوانده محسوب میشود،پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده  او میباشد.

بیشتر بخوانید: تهدید و مجازات آن

بیشتر بخوانید: شکایت از چک برگشتی و چک بلامحل چگونه است؟

بیشتر بخوانید: روش های فسخ معامله و آثار آن

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد