کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 حکم ورشکستگی و حکم اعسار-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0 تا 100 حکم ورشکستگی و حکم اعسار-کاربردی

0 تا 100 حکم ورشکستگی و حکم اعسار-کاربردی

حکم ورشکستگی و حکم اعسار چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله حکم ورشکستگی و حکم اعسار چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

ورشستگی چیست؟
اعسار چیست؟
قرارداد ارفاقی(در خصوص ورشکسته)چیست؟

امروزه به دلیل گسترش کارها و اقتصاد و کالاهای وارداتی ورشکستگی زیاد شده است
شاید اکثر افراد متوجه آن نباشند منتها ورشکستگی موجب خواهد شد بسیاری از زندگی ها تا مرز نابودی پیش برود خصوصا در ورشکستگی هایی که از نظر اقتصادی فرد آسیب بزرگی میبند.
حتی در یکسری از موارد در مورد ورشکستگی دیده شده که افراد از هم طلاق هم گرفته اند چون عموما ممکن است ورشکستگی به صورت ناگهانی بوجود بیاید و موجب شوک خانواده میشود و افراد نمیتوانند این قضیه را هضم کنند که این امری عادی است منتها باید با این واقعه کنار آمد و به دنبال بر طرف کردن آثار مخرب ورشکستگی بر زندگی بود.
حال در ادامه به تعریف ورشکستگی خواهیم پرداخت:
ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت ها ممکن است دچار آن شوند و آن عبارت است از اینکه بدهی تاجر یا شرکت تجارتی از دارایی آن بیشتر شود و تاجر یا شرکت تجارتی توانایی تادیه دیون خود را نداشته باشند که به وضعیت به وجود آمده ورشکستگی میگویند

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.حکم ورشکستگی تاجری را حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.حکم ورشکستگی صرفا در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل صدور است.
لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در موردی که این امر مورد تردید قرار گیرد متقاضی میتواند به ادله اثبات دعوا متوسل شود که در این میان بیشترین دلیل بر اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی می باشد.

تشخیص ورشکستگی به چه صورت امکان پذیر خواهد بود؟

در واقع تشخیص شخص ورشکسته به دو صورت زیر امکان پذیر میباشد، که آنرا ذکر خواهیم کرد:
_شخص وامدار تاجر شناخته بشود.
_تاجر تمامی پرداخت های خود و دیون خود را متوقف کرده باشد و توانی برای انجام تعهدات تجاری خود نداشته باشد.

درخواست حکم ورشکستگی چگونه است؟

تاجر طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان میتوانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند.
اگر تاجر بعد از سه روز پس از توقف از تادیه بدهی موضوع را به دادگاه اعلام نکند این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر او میباشد.
تاجر ضمن اعلام توقف خود به دادگاه محل اقامتش باید تشریفات ماده های۴۱۳و۴۱۴ را به جا آورد در غیر اینصورت دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف او را خواهد داد.

انواع دعاوی ورشستگی

ورشکسته به تقلب

۱)وقتی که تاجر دفاتر خود را گم کرده باشد،که منظور از دفاتر ،دفاتری میباشد که تاجر قانونا مکلف به نگهداری آنها میباشد، و اینکه در این مورد حتما باید مفقود کردن دفتر جنبه عمدی داشته باشد،اگر عمدی نباشد تاجر مشمول ورشکستگی به تقلب نمیشود‌.
۲)وقتی تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد،از آنجایی که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است،مسلم است مخفی کردن آنها تقلب محسوب خواهد شد.
۳)افزایش متقلبانه بدهی با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر.
۴)تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد که از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

مجازات ورشکستگی به تقلب چیست؟

مجازات آن یک تا پنج سال حبس تعزیری ممکن است فرد محکوم شود یا اگر مجازات او بیش تر از سه سال حبس باشد از حقوق اجتماعی محروم میشود

آثار حکم ورشکستگی چیست؟

۱)اولین اثر حکم ورشکستگی عدم وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاست.
۲)اجرای حکم موقت ورشستگی.
۳)تبدیل دیون موجل تاجر به حال.
۴)عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه بر بدهی های تاجر ورشکسته.
۵)اثر نهایی حکم ورشستگی این خواهد بود:قائم مقامی مدیر تصفیه از تاجر است.

برای صدور حکم ورشکستگی لازم است که به کدام دادگاه برویم؟

از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه صالح بری حکم ورشکستگی دادگاه عمومی حقوقی است و از نظر محلی اگر تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است و اگر شخص حقیقی باشد محل اقامت خوانده صالح است.

هزینه دعوای ورشستگی چگونه محاسبه خواهد شد؟

دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی تلقی میشود و هزینه درخواست حکم ورشکستگی معادل دعاوی غیر مالی است.

مدارک لازم برای درخواست صدور حکم ورشکستگی

۱)مدارک مبنی بر تاجر بودن ورشکسته:ازجمله،دفاتر تجاری،کارت بازرگانی،اساس نامه شرکت.
۲)مدارکی مبنی بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت:از جمله،چک برگشت خورده،حکم محکومیت به پرداخت دین.
۳)مدارک مبنی بر سمت و هویت خواهان و خوانده:ازجمله،کارت ملی،شناسنامه،آخرین روزنامه رسمی،گواهی حصر وراثت.

تاریخ ممنوعیت تاجر از انجام معاملات

تارجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشستگی عاید او شود ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

ورشکستگی به تقصیر به دونوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی تقسیم میشود:
ورشکستگی به تقصیر اختیاری حالتی است که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است.
ورشستگی به تقصیر اجباری وضعیتی است که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:
۱)چناچه مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد.
۲)اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
۳)در صورتی که تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد.
۴)چنانچه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

قرارداد ارفاقی(ورشکسته و طلبکار)

قرار داد ارفاقی چیست؟(برای ورشکسته)

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق بشود نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا درظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن،را امضا کرده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکار هایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت بنمایند.

طرفین قرار داد ارفاقی چه کسانی هستند؟

طرفین قرار داد در واقع:
_تاجر ورشکسته
_طلبکارها،میباشند.
دودسته از طلبکاران زیر برای جلسه قرارداد ارفاقی دعوت خواهند شد:
_طلبکاری که طلبش موقتا قبول شده است.
_طلبکاری که طلبش تشخیص و تصدیق شده است.
طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتا قبول شده است یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر میشوند،طلبکارها بدون داشتن محدودیت میتوانند درجلسه وکیل اعزام کنند،تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشود و باید شخصا حاضر شود و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل کند که عذر موجه داشته باشد و صحت این قضیه به تصدیق رسیده باشد.

تشریفات جلسه قرارداد ارفاقی به صورت زیر است

۱)تعیین روز و محل وساعت=عضو ناظر
۲)ریاست جلسه قرارداد ارفاقی: عضو ناظر
۳)تهیه صورت مجلس از مذکرات و تصمیمات:عضو ناظر

حق حضور در جلسه قرار داد ارفاقی به شرح زیر است

۱)تاجر ورشکسته:اصولا نمیتواند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و عضو ناظر این موضوع را تصدیق کند‌
۲)اعزام کردن وکیل به جلسه قرارداد ارفاقی
_طلبکاران فاقد محدودیت است.
-طلبکاران با طلب تصدیق شده و طلبکار با طلب موقتا قبول شده است.

ابطال کردن قرارداد ارفاقی به چه صورت است؟

۱)درمورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب قرارداد باطل خواهد بود.
۲)درمورد ماده۴۹۰قرارداد باطل خواهد بود.
طبق ماده۴۹۰=پس از تصدیق شدن قرار داد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق،مشکوک شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

نفقه شخص ورشکسته برای امرار معاش به چه صورت است؟

تعیین نفقه به صورت زیر خواهد بود:
۱)تصویب دادگاه در خصوص نفقه.
۲)تعیین شدن میزان نفقه توسط عضو ناظر.
۳)موافقت اکثریت مطلق طلبکارها با داشتن حداقل سه چهارم سرمایه.

حکم اعسار چیست؟

حکم اعسار منجر به سقوط دین معتبر نمیشود،بلکه فقط مهلتی برای پرداخت دین به او داده میشود.به محض اینکه معسر به بخشی از بدهی خود تمکن پیدا کند،ملزم به پرداخت دین خواهد بود.

انواع اعسار

در واقع انواع اعسار به صورت زیر خواهد بود:
اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی
اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت محکوم به چه ویژگی هایی دارد؟

مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار رر مورد محکوم به،همان دادگاهی خواهد بود که از آغاز به دعوی رسیدگی کرده است.دعوای اعسار در مورد محکوم به،به در خواست محکوم له اقامه میشود.

ردکیفرخواست اعسار

در شرایطی که ادعای اعسار در رابطه با محکوم به باشد و دادگاه حکم اعسار را رد کرده باشد،مدعی اعسار ملزم به پرداخت وجه ذیل خواهد شد:
_پرداخت مخارج محاکمه اعسار به مبلغ دو برابری مخارج معمولی است.
_پرداخت حق الوکاله وکیل،در صورتی که وکیل وکالت معسر را رایگان و موقتی قبول کرد باشد،بنا به شرط او  باید حق الوکاله پرداخت بشود.

اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی به چه صورت است؟

دعوی اعسار در مورد محکوم به ارائه اوراق اجرائیه ثبت در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار برگزار خواهد شد، که برای اقامه این دعوی به طرفیت متعهدله احتیاج خواهد بود.در شرایطی که ادعای اعسار در مورد محکوم به صادر شود،حکم اعسار رد خواهد شد و مدعی اعسار‌ملزم به پرداخت وجوه ذیل است:
_پرداخت حق الوکاله وکیل
_پرداخت مخارج محاکمه،دوبرابر مخارج معمول

معافیت از هزینه دادرسی در حکم اعسار

برای اخذ معافیت از هزینه های دادرسی باید برای هر دعوی به صورت جداگانه اقدام کرد،اما معسر میتواند در تمامی مراحل دعوی از معافیت استفاده کند.در صورتی که دعاوی مختلفی برای یک مدعی اعسار وجود داشته باشد و به طور همزمان پیگیری شوند،حکم اعساری که برای یکی از این دعاوی صادر میشود در مورد سایر دعاوی نیز صدق میکند.

هزینه دادرسی معسر فوت شده

در شرایطی که معسر فوت کند،ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه های دادرسی معسر فوت شده استفاده کنند.لذا فوت معسر هیچ اثری بر پیگیری جریان دادرسی های نخستین،تجدید نظر و فرجام نخواهد داشت و هزینه های مرتبط از ورثه مطالبه میشود مگر در شرایطی که ورثه بتوانند اعسار خود را ثابت کنند.بر طبق قانون مدعی اعساری که در محکمه،محکوم له اعلام شود و حکم دادگاه به نفع او صادر شود،ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی میباشد.

اعسار تاجرین

تاجری که ادعای اعسار دارد در برابر هزینه های دادرسی را دارد باید بر طبق قوانین مربوط به تجارت دادخواست ورشکستگی خود را به محکمه ارائه کند.

هزینه های دادرسی در اعسار

برگه های تحویل داده شده به دادگاه،هزینه جلسات دادگاه و حکم دادگاه از موارد موثر در تعیین هزینه های دادرسی به حساب می آید.به افرادی که به دلیل عدم کفایت دارایی و در دسترس نبودن مالشان به طور موقت توان پرداخت هزینه های دادرسی و دیون مربوط به آنرا ندارند،معسر گفته میشود.ادعای اعسار از هزینه های دادرسی در نخستین درخواست،تجدید نظر و فرجام بررسی میشود،در ضمن اینکه میتوان ادعای اعسار از هزینه های دادرسی را با ارائه دادخواستی مجزا،به طور جداگانه پیگیری کرد.

مواردی پس از اثبات اعسار

در صورتی که ادعای اعسار،اثبات بشود شخص به طور موقت از پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه های دادرسی مربوطه معاف میشوند.
پس از اثبات اعسار برای شخص وکیل معاضدتی در نظر گرفته میشود که نیازی به پرداخت حق الوکاله ندارند.

رد دادخواست اعسار به چه صورت است؟

اگر ادعای اعسار برای معافیت از مخارج محکمه و دادرسی باشد،دادگاه پس از رد اعسار،مدعی را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
_پرداخت مبلغی دوبرابر از مخارج معمول دعوی در مرحله ای‌ که برای معافیت از هزینه های آن ادعای اعسار کرده است.
_در مواردی که وکیل،وکالت مدعی اعسار را مجانی و به صورت موقت قبول کرده باشد.بنابه شرط وکیل ملزم به پرداخت حق الوکاله او خواهد بود.
لازم به ذکر است که حالت  توقف از پرداخت های تاجر به معنای اعسار او نخواهد بود.شاید شخص بازرگان اموالی را داشته باشد که با آن بتواند دیون خود را پرداخت کند

بیشتر بخوانید اجاره اشیا وانسان و حیوانات چگونه است؟

بیشتر بخوانید آیا فوت در اجاره موجب باطل شدن است؟

بیشتر بخوانید طلاق غیابی چیست؟

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد