کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 بیمه های مهندسی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0 تا 100 بیمه های مهندسی-کاربردی

0 تا 100 بیمه های مهندسی-کاربردی

بیمه مهندسی چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله بیمه مهندسی چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

مقدمه مبحث

نقایص و انفجارهای مهیبی که از  ماشین بخار در نیمه اول سده نوزدهم به وجود آمد, خسارت های سنگینی به جان و مال مردم وارد کرد. سال ۱۸۵۴ تعدادی از مصرف کنندگان دیگ های بخار به فکر افتادند که در شهر گردهم بیایند تا برای حل این مشکل راهی بیابند. نتیجه بررسی ها منجر به تشکیل  سازمانی به نام «سازمان مصرف کنندگان دیگ بخار منچستر» شد. وظیفه این سازمان جلوگیری از انفجار دیگ های بخار و کاهش زیان های اقتصادی بود که به طور روزافزونی افزایش می یافت. توافق شد که هر یک از اعضا مبلغی بابت حق عضویت و حق کارشناسی بپردازند. همچنین مقرر شد که یکی از اعضا با استخدام کارشناسان ورزیده و متخصص به طور مرتب از دیگ های بخار مورد مصرف آنان بازدید و با محاسبات دقیق، خطر انفجار را برآورد کند و نظر مشورتی به اعضا ارائه نماید... سازمان، مسؤولیت داشت که از جنبه های اقتصادی نیز به اعضا کمک کند و راهنمایی های لازم را در مورد انتخاب دیگ های بخار مناسب به آنان ارائه نماید. این اصول هنوز در رشته بیمه مهندسی کاربرد دارد و بیمه گذار می تواند از کارشناسان متخصص دعوت کند تا ضمن بازدید از ماشین آلات و ارائه  مشاوره لازم را ارایه نماید . این سازمان یک شرکت بیمه نبود و فقط راهنمایی و مشاوره اعضا را به عهده داشت. با گذشت زمان که اعضای سازمان رفته رفته زیادتر شد احساس نیاز به بیمه در میان آنان قوت گرفت. و نخستین شرکت  را به نام «شرکت بیمه دیگهای بخار» در سال ۱۸۵۴ تأسیس کردند

.
 در سال ۱۸۸۲ قانون انفجار دیگ های بخار و متعاقب آن قانون دیگری در سال ۱۸۹۰ به تصویب رسید که به موجب آن بازرسی علت انفجار بویلرها، جز بویلر هایی که برای مقاصد خاص مصرف داخلی دارند، الزامی شد؛ برای افراد مقصر هم که مسؤولیت انفجار بویلر متوجه آنها می شد مجازات هایی پیش بینی گردید. بیمه های مهندسی مشوق دیگری نیز پیدا کرد و آن تصویب قانون سال ۱۹۰۱ بود که دارندگان بویلر ها را موظف می کرد که هر ۱۴ ماه یک بار بویلرها را به نظر کارشناسان متخصص برسانند و گزارش آن را در فرم مخصوص نگهداری کنند. قوانین دیگری نیز بعد وضع شد که از جمله آنها می توان به قانون نیروگاهها در سال ۱۹۶۵ و مقرراتی درباره ادارات، مغازه ها، راه آهن و ساختمانها (بالا برنده و آسانسورها) در سال ۱۹۶۸ اشاره کرد. وضع این قوانین میزان پرتفوی بیمه مهندسی شرکتهای بیمه را افزایش داد. هر مقدار که دامنه بازرسی و ارائه خدمات، نگهداری و حفاظت کارخانه های صنعتی و ماشین الات آنها گسترش می یافت ایمنی این مراکز بالاتر می رفت، تولیداتشان تداوم بیشتری می یافت و در نهایت، این فراگرد خدماتی در درجه نخست به نفع مالک و دارنده کارخانه و سپس به سود کل جامعه تمام می شد. لازم است یادآور شویم که همه قوانین در زمینه اجباری بودن بازرسی بود و بیمه در تمام مراحل فوق اختیاری بوده است. منتها نهایت تلاش شرکت های بیمه عرضه کننده بیمه مهندسی این بود که خدماتی ، متناسب  با پوشش بیمه ای که شامل آنها باشد نیز پیشنهاد گردد

.
هم اکنون در کشورهای مختلف و همچنین کشور ما  انواع مختلف بیمه نامه های مهندسی صادر می شود که در ادامه بحث، به متداول ترین و مهم ترین آنها خواهیم پرداخت.

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران مهندسی

. خسارت های ناشی از تحقق خطرهای زیر را بیمه گر تمام خطر مقاطعه کاران جبران می کند:
- آتش سوزی، انفجار، صاعقه - سیل، طوفان، زلزله - طغیان آب - سرقت با شکست حرز .
-رعایت نکردن استاندارد و اجرای طرح با کیفیت نامطلوب، نداشتن مهارت، غفلت و خسارت ناشی از خطا یا سوء نیت اشخاص.

تأمین بیمه ای در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاران مسؤول جبران خسارت و زیان هایی است که از حوادث اتفاقی و غیرقابل پیش بینی ناشی شده و به اموال بیمه شده در طول مدت اجرای طرح و دوره نگهداری تا حداکثر سقف مورد تعهد وارد آید. پوشش بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاران می تواند از طريق الحاقیه های استاندارد تغییر کند، محدود شود، یا افزایش پیدا کند. برای مثال، خسارت وارده به اموال اطراف طرح، ماشین آلات و تجهیزات مقاطعه کار یا مسؤولیت او در مقابل زیان و خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز پوشش داده شود. در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران استثناات زیر وجود دارد .

مدت بیمه مهندسی

تامین بیمه ای با آغاز یا پس از تخلیه اقلام مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه در محل اجرای طرح شروع و در زمان تحویل با بهره برداری از بنای تکمیل شده با هر بس تكميل شاده از آن پایان می پذیرد. در مورد ماشین الات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی مسؤولیت بیمه گر از زمان تخلیه آنها در محل اجرای طرح اغاز و از محل اجرای طرح خاتمه می یابد

سرمایه بیمه شده

مبلغ بیمه شده باید برابر باشد با مبلغ مندرج در قرارداد ساختمان هر گونه مصالح ساختمانی که صاحبکار تهیه کرده یا ارزش هر گونه کار اضافی انجام داده است. برای اجتناب از کم بیمه شدگی (به موجب ماده ۱۰ قانون س هرگونه افزایش در سرمایه بیمه شده در قرارداد بیمه باید کتبا به بیمه گر اعلام شد صدور الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و گرنه ماده ۱۰ قانون بیمه اعمال خواهد شد و مورد قراردادهای با ارزش ثابت، با بالا رفتن قیمت مصالح و هزینه های اجرای کار مبلغ بیمه شده افزایش نخواهد یافت. هر چند در صورت ورود خسارت بدیهی است که هزینه تعمیرات بیش از ارزش شیء خسارت دیده خواهد بود. این مشکل را تنها با اعمال نرخهای مناسب حق بیمه و فرانشیزهای مناسب می توان برطرف کرد. معمول در موارد زیر مبالغ بیمه شده به طور جداگانه تعیین می شود :
الف) ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی (مبالغ بیمه شده باید برابر با ارزش جایگزینی در زمان انعقاد قرارداد به انضمام هزینه حمل، هزینه نصب و حقوق گمرکی باشد.
ب) ساختمان ها و جمع آوری ضایعات در این مورد ضروری است که میام شده کافی باشد.و بیمه ای مسؤولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث نيز مشروط به تعیین هر حادثه یا مجموعه حوادثی است که دارای منشا واحد است.

بیمه تمام خطر نصب

بیمه نامه تمام خطر نصب کلیه تجهیزات  کارخانه ها ناشی از خسارت های مالی و خطر نصب کلیه خسارت های ناشی از نصب، آزمایش و راه اندازی کلیه ماشین های متعدد و تک ماشین و همچنین مسؤولیت مدنی های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث به هنگام اجرای عملیات را شامل می شود .و در برخی کشورها دو نوع بیمه تمام خطر نصب وجود دارد: با پوشش اغلب برای تک ماشین)؛ و بیمه تمام خطر (برای نصب کارخانه ها در مقابل اشخاص ثالث را نیز می تواند شامل شود).
پیمانکاران به دلیل شرایط حاکم بر بازار ناگزیرند که با سود نهایی کمی به فعالیت بپردازند.  به  این دليل آنان اغلب طرح های گوناگون در کشورهای مختلف را با شرایط کاری متفاوت به عهده می گیرند. بنابراین به تأمین مالی برای مقابله با خسارت های ناشی از تحقق خطرهای غیرقابل پیش بینی (ریسکهای صددرصد) نیاز دارند. نکته مهم اینکه در بیمه تمام خطر نصب، ریسکهای ناشی از عملیات بازرگانی پیمانکار (زیانهای مالی ناشی از جریمه تأخیر در اجرای طرح، عدم تحویل به موقع با اجرای ناقص تعهد و جز آن) پوشش بیمه ای ندارد. اشخاص زیر می توانند بیمه گذار بیمه نامه تمام خطر نصب باشند :
- سازنده یا تهیه کننده ماشین آلات یا دستگاهها (در صورتی که اجرای عملیات نصب یا مسؤولیت آن را بر عهده داشته باشند.
- پیمانکاری که اجرای عملیات نصب به وی محول شده است. - خریدار ماشین آلات یا دستگاههای مورد نصب.
بیمه تمام خطر نصب پوشش وسیعی به بیمه گذار عرضه می کند. به موجب این بیمه نامه بیمه گر عمدتا خسارت های ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده را که در کارگاه و در زمان اعتبار قرار داد بر اموال بیمه شده وارد می آید جبران می کند.
خطر های بیمه شده در بیمه نامه تمام خطر نصب عبارتند از :
-آتش سوزی، انفجار، صاعقه , سیل، طوفان، زلزله، وطغیان آب - دزدی، سرقت .

بیمه دوره نگهداری مهندسی

دوره نگه داری نیز می تواند پوشش بیمه ای داشته باشد، ولی در عمل دوره نگهداری جزو قرار داد مقاطعه کاری است که در آن دوره آزمایش وجود ندارد، از سوی دیگر داشتن دوره آزمایشی در قرارداد نصب عملا وجود دوره نگه داری را بی اثر می کند، ولی اگر دوره نگه داری در بیمه تمام خطر نصب، پوشش بیمه ای داشته باشد، بایا، بسرای شمول آن ابتدا موضوع به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
دوره نگه داری ساده: در دوره نگه داری ساده، تعهد، بیمه گر محدود به هر گونه زیان يا خسارتی است که در حین اجرای عملیات به منظور ایفای تعهدات ناشی از مقررات دوره نگه داری قرار داد، به اموال بیمه شده وارد می آید.
نگه داری گسترده در این پوشش، علاوه بر ارائه تأمین بیمه ای به دوره نگه داری ساده، خسارت یا زیان معلول دوره نصب نیز بیمه است.

استثنائات بیمه تمام خطر نصب مهندسی

بیمه تمام خطر نصب کلیه خسارت هایی را که مشخصا در قرارداد قید شده را  جبران می کند. مواردی که در بیمه تمام خطر نصب استثنا شده اند  عبارتند از :
- خسارت ناشی از اشتباه بودن طرح، مصالح یا ریختگی می کیفیت نازل، در این رهگذر، ذکر یک نکته ضروری است؛ اگر سازنده ما دستگاه ها در عین حال که مجری عملیات نصب است بیمه گذار هم باش صورت امکان دارد که خسارت های فیزیکی هم مشمول بیمه باشد. ناگفته هزینه دفع نواقص اوليه (مشروط به اینکه کشف آنها قبل از تحقة خسارت صورت گرفته باشد) به شرح زیر جزو تعهدات بیمه گر نیست .
- زیان یا خسارت وارده به ماشین آلات یا تجهیزات نصب بر اثر شکست مکانیکی، الکتریکی .
- زیان یا خسارت ناشی از عمل یا غفلت عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی .
- زیانهای تبعی از هر نوع و به هر صورت، از قبیل دعاوی مربوط به جرایم قراردادی، زیانهای ناشی از تأخير، عدم اجرا و از دست دادن قرارداد .
- زیان یا خسارت ناشی از جنگ با عملیات شبه جنگی و هر نوع آشوبگری همچنین اعمال اعتصاب گران و اشخاصی که کارفرما به تعطیل کار آنان اقدام کرده است.
- زیان یا خسارت ناشی از واکنش های هسته ای، تابشهای هسته ای و مواد رادیو اکتیو. تامین بیمه ای بی درنگ پس از تخلیه اشیای مورد بیمه در کارگاه آغاز و پس از پایان عملیات نصب و آزمایش خاتمه می یابد (مگر اینکه دوره نگه داری نیز بیمه باشد در این صورت در پایان دوره نگهداری اعتبار بیمه نامه پایان می یابد..

بیمه نامه های نصب مهندسی

حق بیمه برای تعیین نرخ بیمه تمام خطر نصب

 معمولا  در این موارد جدول راهنما تهیه می شود که در اکثر موارد یعنی مواردی که بتوان خطر بیمه شده را عادی تلقی کرد، از آن استفاده می شود. به هر حال تعیین نرخهای ثابت برای انواع طرح های نصب باریسکهای مختلف امکان پذیر نیست. به این دلیل هر ریسکی باید بر اساس ویژگیهای خودش تعیین نرخ شود.

پرداخت خسارت در بیمه های نصب مهندسی

در صورت ورود زیان یا خسارت، بیمه گر هزینه های لازم را بابت ماشین آلات و اشیای خسارت دیده به ارزش وضعی که قبل از خسارت داشته اند پرداخت خواهد کرد. مبلغی که بیمه گر می پردازد شامل هزینه های مربوط به پیاده کردن ماشین آلات، حمل و سوار کردن مجدد آنها و نیز هزینه استخدام متخصص در صورت نیاز است. ارزش قطعات و بخشهایی که هنوز قابل استفاده اند از مبلغ خسارت پرداختی کسر می شود (بازیافتی). البته لازم است اشاره شود که بخشی از خسارت به عنوان فرانشيز به عهده بیمه گذار است.

بیمه شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین آلات صنعتی، در مورد انواع ماشین آلات، ادوات و تجهیزات مکانیکی و دستگاه ها کاربرد دارد و در آن بیمه گر شکست ماشین آلات و همچنین خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را جبران می کند. در این بیمه استهلاک عادی پوشش بیمه ای با خطر نصب، در بیمه شکست ماشین الات قسمتهای معین طراحی و ساخت باشند پوشش بیمه ای دارند. ولی همان طور که ذی ماشین آلات، مالک را در مقابل حوادث ناگهانی و اتفاقی شکست داد می کند.

ضرورت بیمه شکست ماشین آلات

سعی هر بازرگانی این است که هزینه های خود را تا حد امکان با دقت برای کوتاه مدت محاسبه کند. تنها محدودیتی که وی در این محاسبات دارد امکان پیش بینی آثار اقتصادی و فنی عوامل ناشناخته است. بیمه شکست ماشين آلات یکی از رشته های نو پدید و پویای صنعت بیمه است که همگام با پیشرفت تکنولوژی پیش می رود و بیمه گذار را در مقابل تحقق خطرهای احتمالی حمایت می کند. ذکر این نکته ضروری است که بر اثر پیشرفت های مداوم تکنولوژی، بیمه گران شکست ماشین آلات دایما با مسائل جدید مواجه می شوند که قبلا پیش بینی نمی کردند. از این رو ایشان باید توان و استعداد تطابق با شرایطی را که مرتب در حال تغييرات است داشته باشند. اما چه کسی می تواند بیمه گذار باشد: همواره خطر بالقوه شکست ماشین کت صنعتی برای کلیه مؤسساتی که از این وسایل استفاده می کنند وجود دارد. این پوست نه فقط برای مؤسسات بزرگ صنعتی مورد نیاز است بلکه برای کلیه مومسات می متوسط و کوچک نیز که وجود نقصی در ماشین آلات آنها ممکن است پیامدهای ناگوار مالی شود اهمیت دارد. مؤسسات مالی که اعتبار متقاضیان ماشین آلات و دستگاهها را تأمین می کنند نیز از خریداران این نوع بیمه ها هستند.

تقصیر و خطا در بیمه مهندسی

تقصیر و خطا ممکن است عامل خسارت باشد. حتی باید کارگران هم امکان دارد که دچار اشتباه شوند. برای مثال، کارگر محل کار خود کند بی آنکه شخص دیگری را جایگزین خود نماید و همان چند لحظه غیبت عوج حادثه منجر به خسارت شود.
افتادن اشیای خارجی به درون ماشین : افتادن شیئی خارجی مثل آچار، پیچ و مهره یا ادواتی که برای تمیز کردن به کار می روند ممکن است موجب لطمه شد یا به ماشین الات شود که حتی مجهزترین کارگاه و تعمیرگاه قادر به جلوگیری از اشتباه در سیستم روغن و روغن کاری: اشتباه در این سیستم ممکن است موج از کار افتادن پیستونها و والفها شود یا کلا ماشین را از رده خارج کند. عوامل و نیروهای طبیعی مانند سرمای شدید، یخ، طوفان و جز آن.
- انتحار فیزیکی. عبارت است از ترکیدن جداره مخزن در نتیجه فشار بیش از حد محتویات آن بدون اینکه هیچ گونه کنش و واکنش شیمیایی به وقوع بپیوندد. مانند متجر ستوانه بویلر در نتیجه فشار نامتعارف بخار آب.

خسارت در بیمه شکست ماشین آلات

. در صورت وقوع خسارت قابل تعمیر، بیمه گر هزینه های لازم را برگرداندن ماشین آلات خسارت دیده به وضعیت قبل از حادثه می پردازد. ان اساسا مخارج تعمیرات انجام گرفته و بهای قطعات یدکی ضروری، هزینه های پیاده و سوار کردن ماشین آلات، کرایه حمل عادی، حقوق و عوارض گی مخارج استخدام متخصص و سایر مخارج مندرج در قرارداد بیمه را در بر می گیرد. بیمه گر هزینه های مربوط به بازدید و سرویس ماشین آلات بیمه شده را در فواصل زمانی معین و بر اساس بروشورها و دستورالعمل های کارخانه سازنده و همچنین هزینه هایی که در طی مراحل تعمیر و به منظور تغییر و تبدیل و بهسازی اقلام بیمه شده ایجاد شود به عهده نخواهد گرفت. هزینه مربوط به تعمیرات مقدماتی تنها در صورتی پرداخت می شود که هزینه تعمیرات نهایی را افزایش ندهد. استهلاک در پرداخت خسارت جزئی مدنظر قرار نمی گیرد. یعنی هرگز افزایش در ارزش تجهیزات به علت تعمیرات انجام گرفته در میزان خسارت تأثیر ندارد. در صورت از بین رفتن کامل هریک از اقلام بیمه شده، خسارت براساس ارزش بازار شی، خسارت دیده در روز وقوع حادثه پرداخت می شود. هزینه های مربوط به اضافه کاری و حمل سريع زمانی قابل پرداخت هستند که صراحتا در قرارداد بیمه قید شده باشند. هزینه * کی نیز عمدتا در تعهد بیمه گر نیست. از آنجا که تعداد و میزان خسارت در به و تعیین میزان دقيق حق بیمه ریسک نیز تا حدودی شکست ماشین آلات بالاست و تعیین میزان دقيق حق بیمه مشکل می نماید معمولا قرارداد دارای فرانشیزی می باشد.

بیمه تمام خطر کامپیوتر

کامپیوتردارای  یک حافظه مرکزی است و بسیار آسیب پذیر. ارزشی که در سایت کامپیوتری (محل نصب) متمرکز شده بسیار بالاست. به همین دلیل به صورت تم دختر بیمه می شود. تمام تجهیزاتی که با داده پردازی عملیات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر مرتبط می تواند موضوع بیمه قرار گیرد. سخت افزار کامپیوتر نیز بیمه پذیر است .
خسارت در بیمه تمام خطر کامپیوتر، نه تنها خسارت های ناشی از خطر های خارجی دستگاههای کامپیوتر (مانند آتش سوزی، انفجار، دزدی، سیل و طوفان ) جبران می شود بلکه خسارت های الکتریکی و مکانیکی وارده به دستگاهها در حین استفاده نیز جزو پوشش بیمه ای است. خسارت های مادی و عدم النفع به طور مستقل بیمه می شوند. . بیمه گر متعهد پرداخت هزینه تعمیرات یا جایگزین کردن کامپیوتر و سایر تأسیسات در صورت ورود خسارت کلی به قیمت جاری بازار است البته به شرطی که از حداکثر سرمایه بیمه شده تجاوز نکند.
پرداخت هزینه تخليه ضایعات و جابه جایی دستگاه های آسیب دیده، هم چنین حفاظت از قسمت های سال پایان تعمیرات و تعویض قطعات یا جایگزینی کامپیوتر  بیمه گر است. اطلاعات درون حافظه کامپیوتر تحت عنوان مندرج در بیمه نامه دارای پوشش بیمه ای است. تعهد بیمه مادی اشیای خسارت دیده به اضافه هزینه های اداری تهیه و تایید موجود در حافظه است (هزینه های تهیه و تولید اطلاعاتی که در حافظه کار می گیرد جزو استثنا آت بیمه نامه است).

بیمه عدم النفع ماشین آلات

این پوشش را شاید بتوان ناشناخته ترین بیمه در بیمه مهندسی دانست که در عین حال پیچیده ترین آنها نیز هست. امروزه هزینه های تولید به سرعت رو به افزایش است. مراحل تولید بیش از پیش پیچیده شده و به دلیل رقابت شدید حاکم بر بازار، توقف تولید بازتاب اقتصادی جدی در پی خواهد داشت. بنابراین نیاز به بیمه عدم النفع به شدت احساس می شود، هر چند که شرکتهای بیمه تمایل چندانی به ارائه این نوع بیمه ندارند. به دلیل پیچیده بودن این رشته، مفهوم حمایت بیمه ای آن برای تولیدکنندگان نیز کمتر شناخته شده است. پوشش بیمه ای عدم النفع ماشین آلات تا حدودی شبیه بیمه عدم النفع آتش سوزی است و چارچوب اصلی آن نیز از بیمه عدم النفع آتش سوزی گرفته شده، با این همه، تفاوتهایی در این دو رشته مشاهده می شود. تأمین بیمه ای بیمه عدم النفع ماشین آلات پرداخت سود ناخالص است که در نتیجه شکست ماشین آلات، تولید کننده از آن محروم شده است. در برخی بازارهای بیمه، بیمه عدم النفع ماشین الات به همراه بیمه شکست ماشین آلات به بازار عرضه می شود و برای تولید کنندگان نیز تهیه هر دو با هم مطلوب است. سود ناخالص بیمه گذار عبارت است از سود خالص به اضافه هزینه های ثابت، که بیمه گر آن را در دوره توقف تولید در پی شکست ماشین آلات جبران می کند.

مبلغ بيمه شده در بیمه مهندسی

مبلغ بیمه شده عبارت است از مجموع سود خالص از تولید به اضافه هزینه های ثابت، که شامل حقوق دستمزد و هزینه های مخصوص ناشی از توقف تولید است. مبلغ بیمه شده سالیانه، رقم ثابتی است که بر اساس دفاتر بیمه گذار تعیین می شود و مبنای محاسبه حق بیمه قرار می گیرد. اگر سود خالص تا پایان سال جاری محاسبه پلیر نباشد سود خالص، اعداد و ارقام سال قبل مبنای کلیه محاسبات مقدماتی قرار می گیرد و حدود تعهدات بیمه گر نیز بر این اساس تعیین می گردد که بعدا خود بخود و بر اساس ارقام واقعی تعدیل می شود. افزون بر این، بیمه گر کلیه هزینه هایی را هم که بیمه گذار برای کاهش و جلوگیری از توسعه خسارت متحمل می شود جبران می کند. تقریبا تمام واحدهای تولیدی می توانند این پوشش را خریداری کنند زیرا هر واحد تولیدی دارای تعدادی عوامل کلیدی است که در صورت شکست یکی از عوامل تولید متوقف می شود. بیمه عدم النفع ماشین آلات نباید شامل تمام ماشین ها شود. در این زمینه، می توان به نیروگاه های دولتی کرد: ریسکهای بزرگی که احتمال خسارت های سنگین رای نظر میزان سرمایه گذاری و هم از نظر تولید نیرو فوق العاده مهم تلق نتیجه برای این نوع ریسک ها بیمه عدم النفع ماشین دارای مطلوبیت پوشش، نرخ بيمه واحدی وجود ندارد و بیمه گران با کمک گرفت تجربیات فنی بیمه گران اتکایی و با توجه به عوامل مؤثر در ارزیابی در زیر نرخ را تعیین می کنند.
نحوه محاسبه و پرداخت خسارت در بیمه عدم النفع ماشین از بسیاری جنبه ها شبیه عدم النفع آتش سوزی است. اختلاف عمده، این دامنه خسارت های فیزیکی است که در رشته عدم النفع ماشین از عدم النفع آتش سوزی کمتر است. ارزیابی خسارت را باید به این متخصص در امر بیمه عدم النفع واگذار کرد. در صورت تحقق خطر، شرکت بیمه علاقه مند است که خسارت به حداقل برسد.

بیمه بویلر و ماشین های بخار

بیمه بویلر قدیمی ترین نوع بیمه مهندسی است. در این بیمه، بیمه گر جبران خسارت های ناشی از انفجار را (اعم از انفجار داخلی و خارجی یا انهدام ماشین بخار) با توجه به رعایت مقررات و استاندارهایی که الزامی است به عهده می گیرد. مقررات بازرسی و ایمنی بویلر و ماشینهای بخار در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. گزارش بازرسی گزارشی بی طرفانه است و تنها هدف، حفظ ایمنی و جان کارکنان و اشخاص ثالث، همچنین حفظ اموالی است که در معرض خطر قرار می گیرند. تجهیزاتی که تحت عنوان اموال مورد بیمه در بیمه بویلر تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از:
- انواع بویلر - ژنراتورهای بخار سریع - ماشین های بخار غیر آتشی مانند داغ کننده های بخار
تعهد بیمه گر عبارت است از جبران خسارت ناشی از انفجار و انهدام طبق تعریف: انفجار یعنی عمل ناگهانی و شدید فشار بخار یا هر مایع دیگر داخل منبع که موجب صدمه بانی و پرتاب محتویات به اطراف شود»؛ و «انهدام یعنی تغییر شکل ناگهانی و خطرناک هر قسمت از ماشین که ناشی از فشار شدید بخار یا مایع باشد
غرامت یا خسارت هایی که پرداخت آن به عهده بیمه گر است - خسارت مادی وارده به ماشین و اموال دیگر بیمه گذار .
استثنائات خاص بیمه نامه بویلر است:
- انفجار لوله گاز، خسارت های ناشی از آتش سوزی و...
-خسارت های ناشی از به کار بردن ابزار و ادوات ایمنی
- هزینه های تعمیر و جایگزینی ناشی از نقص و عیب مانند پوسیدگی، ورم، خوردن و نظایر آن .
بیمه فساد محصول در سردخانه ها
هدف از این نوع بیمه جبران خسارت کالاهای فاسد شدنی است که در سردخانه ها انبار می شوند، اعم از اینکه فساد ناشی از شکست ماشین آلات سردکننده باشد یا تخلیه و فرار مواد سردکننده از لوله های یخچالهای سرد کننده. این بیمه بر اساس بیمه شکست ماشین آلات (تا جایی که به این گونه ریسکها مربوط است ارائه می شوند. این بیمه حتی می تواند خطرهای ناشی از قطع برق عمومی را نیز به طوری که تأمین برق اضطراری هم امکان پذیر باشد  دربر گیرد.
استثنا آت:
در این بیمه نامه علاوه بر استثنا آت معمولی و متداول در بیمه های مهنا۔ سسی خسارت ناشی از عیب ذاتی کالاهای انبار شده نیز استثنا شده است. کلا در سردخانه ها باید کالاهایی که از نظر کیفیت در سطح بسیار مطلوب هستند انبار شوند، زیرا با وجود سیستم سرد کننده، در صورت فاسد بودن بخشی از کالای انبار شده، فساد به کالاهای دیگر نیز سرایت می کند.

بیمه تجهیزات مهندسی

در اوایل سال ۱۹۲۰، بیمه خصوصی برای تجهیزات الکترونیکی ( ارتباطات تلفی) المان به بازار عرضه شد.  تامین بیمه ای، بی درنگ پس از نصب و راه اندازی تجهیزات سالیانه قابل تمدید است در این رشته، تجهیزات بیمه پذیر فراوان است که در زیر به تعدادی از آن اشاره  می شود :
- ارتباطات: تلفن، تابلو برق ، تلکس، وسایل تصویری و وسایل آموزشی و ...
- صنعت چاپ: تجزیه کننده های رنگ، فتوتایپ کامپیوتری و غیره - حفاظت: سیستم کنترل ورود و خروج، ابزار تهیه عینک و نظایر آن
- پزشکی و وسایل درمانی: تجهیزات رادیولوژی، لوازم جراحی، اسکن   پرتونگاری و غیره

بیشتر بخوانید بررسی ازدواج مجدد در قانون و اسلام

بیشتر بخوانید جهیزیه چیست؟

بیشتر بخوانید حکم ورشکستگی و حکم اعسار چیست؟

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد