کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 بیمه عمر-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0 تا 100 بیمه عمر-کاربردی

0 تا 100 بیمه عمر-کاربردی

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی

به نوشته دادسرایار در مقاله بیمه عمر از دیدگاه حقوقی

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

انعطاف پذیری حق بیمه در طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری

به طور معمول میزان پرداختی بیمه گذار بیشتر از حق بیمه خطر فوت است. در این حالت بیمه گذار می تواند در صورت عدم توانایی مالی یا عدم تمایل برای مدت معین حق بیمه نپردازد و پس از طی این دوره مجددا پرداخت حق بیمه را ارائه دهد. بیمه گذار می تواند مبالغ پرداختی را در نوبت های مختلف پرداخت، کاهش یا افزایش دهد. به شرطی که در هر حالت کمتر از جمع حق بیمه خطر فوت و هزینه ها نباشد..

کاربرد انواع بیمه عمر

بیمه های عمر تأمین های زیر را در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند: - تأمین هزینه های فوت - تأمين مستمری برای بازماندگان پس از فوت - تأمين اقساط وام ها و دیون - تأمین هزینه تحصیل فرزندان - تأمین سرمایه برای مقاصد خاص « نظیر امور خیریه » - تأمین برخی نارسایی ها در کسب و کار - تأمين مستمری بازنشستگی - تأمین آتیه فرزندان - پس انداز با برنامه و سرمایه گذاری منظم با مبالغ اندک - کارآیی در سبد هزینه های خانوار

در بیمه عمر و سرمایه گذاری حق بیمه چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

در محاسبه حق بیمه عواملی چون سن بیمه شده، نرخ بهره فنی برای محاسبه ارزش فعلی و ارزش آینده پرداخت های احتمالی وجه اول مرگ و میر برای محاسبه احتمال یا حیات بیمه شده تا یک مدت معین مورد استفاده قرار می گیرند. حق بیمه پرداختی بیمه گذار حداقل برای تأمین سرمایه فوت و هزینه ها کافی باشد. حق بیمه به دو قسمت تقسیم می شود:
۱- حق بیمه تأمین سرمایه فوت و پوشش های اضافی که بستگی به سن بیمه شده، سرمایه پایه و وضعیت سلامتی بیمه شده دارد.
۲- بخشی از حق بیمه که به اندوخته سرمایه گذاری اختصاص می یابد.
بنابراین از کل حق بیمه پرداختی بیمه گذار، ابتدا حق بیمه خطر فوت و پوشش های اضافی کسر شده و به حساب بیمه عمر منظور می شود. این حساب تأمین کننده سرمایه های فوت بیمه شدگان فوت شده و سایر خسارت های پرداختی به بیمه گذاران در طول مدت قرارداد است. بقیه حق بیمه پس از کسر برخی هزینه های بیمه گری در سال های اول قرارداد به اندوخته سرمایه گذاری واریز می شود و با تخصص سود تضمین شده و مشارکت در منافع انباشته می شود.

نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه گذار حق بیمه را به صورت زیر می تواند پرداخت کند:

حق بیمه افزایشی با نرخ معین

بیمه گذار می تواند حق بیمه را با توجه به توانایی خود، هر سال با ۱۰ درصد افزایش پرداخت کند. در این صورت سرمایه فوت او نیز سالانه با همان درصد افزایش می یابد.
حق بیمه متغیر
به طور معمول مبالغ پرداختی بیمه گذار بیش تر از حق بیمه خطر فوت است که باید به طور منظم پرداخت شود. با این حال مواردی ممکن است پیش آید که بیمه گذار در پرداخت حق بیمه دچار مشکل شود. در این صورت بیمه گذار به دو روش زیر می تواند حق بیمه را پرداخت نماید.
1- بیمه گذار می تواند برای دفعات محدودی در طول مدت قرارداد در صورت عدم توانایی مالی پرداخت حق بیمه را به تأخیر اندازد.
۲- بیمه گذار می تواند حق بیمه را در مواعد  جداگانه  پرداخت کم یا زیاد  کند ، به شرطی که در هر حالت کمتر از حق بیمه خطر فوت و هزینه ها نباشد.
نحوه برداشت بیمه گذار از اندوخته سرمایه گذاری
بیمه گذار طبق آیین نامه شماره ۱۳ مصوب شورای عالی بیمه پس از پرداخت حداقل ۲ سال تمام حق بیمه می تواند تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه خود درخواست وام کند و بیمه گر ملزم به پرداخت آن است. ترتیب باز پرداخت وام با توافق طرفین تعیین می شود.
اندوخته ذخیره ریاضی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری


در بیمه های عمر و سرمایه گذاری اندوخته ریاضی از دو نوع اندوخته تشکیل می شود. یکی اندوخته ریاضی خطر فوت و دومی اندوخته ریاضی سرمایه گذاری، اندوخته ریاضی سرمایه گذاری بخش بسیار بزرگ تری در مقایسه با اندوخته خطر فوت  است.
در بیمه عمر و سرمایه گذاری وقتی بیمه گر حق بیمه ای را وصول می کند، ابتدا کارمزد و هزینه های دیگر را از آن کسر می کند. آنچه باقی می ماند حق بیمه خاص است. حق بیمه خالص خود به حق بیمه خطر فوت و حق بیمه سرمایه گذاری تفک می شود. از محل حق بیمه خطر فوت سرمایه های فوت «در صورت وقوع» پرداخ می شود. میزان حق بیمه در سال های اول بیش تر است، لذا بخشی از آن به صورت اندوخته ریاضی خطر فوت باقی می ماند، بخش دیگر حق بیمه که به اندوخته سرمایه گذاری تعلق می گیرد معمولا مربوط به پرداخت سرمایه در انتهای مدت قرارداد است که تمام سرمایه گذاری شده و به آن سود تعلق می گیرد و انباشته می شود، به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها نزد بیمه گر باقی می ماند و باید سرمایه گذاری شود که به این وجوه اندوخته ریاضی می گویند. این اندوخته ها طبق فرمول های ریاضی و روش های آلچوئری محاسبه و اندوخته می شوند. بنابراین اندوخته ریاضی مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه و مبلغ سرمایه گذاری باقی می ماند و با اندوخته ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی با نرخ بهره فنی به آن اضافه می گردد.

پوشش های اضافی بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه شده می تواند به انتخاب خود یک یا تمام پوشش های زیر را انتخاب کند.

 پرداخت سرمایه اضافی در اثر حادثه

بیمه گذار می تواند تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت خود را حداکثر تا مبلغ ................... سرمایه در مقابل خطر فوت در اثر حادثه بیمه نماید.
- معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر از کارافتادگی کامل و دائم - پرداخت بخشی از هزینه درمان بیماری های صعب العلاج
چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به بیماری های صعب العلاج دچار شود منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند حداکثر تا سقف معینی که قرارداد بیمه قید شده، مشروط بر این که از ۳۰درصد سرمایه خطر فوت تجاوز نکند استفاده نماید. این امراض معمولا عبارتند از انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی جراحی عروق کردن و پیوند اعضای بدن حداکثر تا سن ۶۰ سالگی بیمه شده نشر های اضافی، زنده ماندن یا فوت بیمه شده، موجب تعهد بیمه گر نیست بلکه ام حق بیمه جذب خطر می شود، به همین خاطر پوشش های اضافی، اندوخته ان و در نتیجه ارزش بازخرید نیز ندارند. در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر و پوشش های اضافی آن هر دو قرارداد واحدی را تشکیل می دهند. اگر قرارداد اصلی باطل، فسخ یا بازخرید شود، پوشش های اضافی آن نیز خودبخود از بین می رود. اگر بیمه عمر و پوشش اضافی از کارافتادگی با هم شروع شوند نیازی به انجام معاینات پزشکی جداگانه برای آن نیست ولی اگر بیمه تکمیلی بعد از صدور بیمه نامه عمر تقاضا شود، لازم به معاینه پزشکی جداگانه خواهد بود.

مزایای مختلف بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری دارای مزایایی به شرح زیر برای بیمه گذار یا استفاده کننده است:
1-حق بیمه ها یا پرداخت های بیمه گذار قابل انعطاف است و وی می تواند بر اساس علاقمندی و توانایی مالی، میزان پرداختی را انتخاب کند. این انتخاب در حق بیمه ها هم به صورت تغییرات منظم و هم نامنظم قابل اجرا است .
۲- بیمه گذار می تواند میزان سرمایه بیمه ( سرمایه فوت » حق بیمه و تعداد الگوی پرداخت ها را در طول مدت بیمه تغییر دهد.
۳- به دلیل وجود مؤلفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر منفی تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد با بالا رفتن نرخ تورم به طور طبیعی نرخ سود سرمایه گذاری ها نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتری از نرخ تضمین شده به اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار اختصاص دهد. موجودی اندوخته سرمایه گذاری بر اساس ضوابطی در دسترس بیمه گذار قرار دارد تا در مواقع نیاز برای برداشت از آن اقدام نماید و این موضوع باعث افزایش نقدینگی بیمه نامه به عنوان یک دارایی می شود.

نحوه انتقال بیمه عمر به غیر

بیمه گذار با رعایت موارد زیر می تواند بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را به شخص دیگری انتقال دهد:
۱-بیمه گذار می تواند پس از اخذ موافقت کتبی بیمه گر و بیمه شده بیمه نامه را به شخص غیر انتقال دهد.
۲- انتقال دهنده مسؤول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است.
۳- در صورت فوت بیمه گذار «چنان چه بیمه گذار و بیمه شده یکی نباشند » انتقال گیرنده (گان) یا وارث می بایستی کلیه تعهداتی که بیمه گذار اصلی بابت آن بیمه نامه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اجرا نمایند و در مقابل از مزایای بیمه نامه بهره مند گردند.
ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن
باز خرید یکی از راه های خاتمه قرارداد بیمه قبل از اتمام مدت بیمه نامه است و بر اساس آن بیمه گذار حق دارد بیمه نامه ای را که حداقل ۶ ماه تمام حق بیمه پرداخت کرده را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت بیمه به عمل می آید، باز خرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که از ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایه بیمه نامه پرداخت نماید. مقررات باز خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود که دارای اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه در اندوخته ریاضی قرارداد کسر می شود.

سرمایه مخفف در بیمه عمر و سرمایه گذاری

در صورت عدم تمایل یا توانایی بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه و در صورت قابل باز خرید بودن بیمه نامه (پس از گذشت حداقل ۲ سال از مدت بیمه نامه بیمه گذار می تواند تقاضای مخفف شدن بیمه نامه را بنماید که طی آن، منافع بیمه نامه، اعم از سرمایه یا اندوخته ریاضی، کاهش یافته و یا اصطلاحا مخفف می شود « در بسیاری از موارد سرمایه فوت یا اندوخته سرمایه گذاری کاهش نمی یابد بلکه تنها درصد افزایش یا رشد آنها کاهش یافته یا متوقف می شود » هر بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به ویژه در طرح های افزایشی با دریافت حق بیمه و طی کردن روندی خاص سرمایه یا اندوخته ای را در پایان دوره نصیب بیمه گذار یا استفاده کنندگان می کند که طبیعتا در صورت عدم پرداخت حق بیمه آن میزان اولیه از منافع محقق نخواهد شد..

معافیت سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری از مالیات بر ارث

مطابق مواد ۳۸، ۲۳، ۱۹، ۱۸، ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵، هر گاه در نتیجه فوت شخص، اعم از فوت واقعی یا فرضی، ماترک متوفی اعم از واقع در ایران یا خارج از ایران، منقول و غیر منقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه دفن و کفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق باقی بماند، مشمول مالیات بر ارث است.
با این حال در گذشته شرکتها و مؤسسات بیمه معتقد بودند که سرمایه بیمه عمر جزء ماترک و مشمول مالیات محسوب نمی شود. ولی به علت سکوت قانون گذار و این که در معافیت های مالیات بر ارث ذکری از سرمایه بیمه عمر نشده بود اثبات این امر در دادگاه ها با مشکل روبرو می شد تا این که طبق استفساریه شرکت بیمه ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح گردید که وجوه بیمه عمر که عاید ورثه می شود از مصادیق ماترک تلقی نشده و از مالیات بر ارث معاف است. سپس در ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ این معافیت به طور کامل تصریح شد

بیشتر بخوانید بررسی جامع و کامل انواع   بیمه های مهندسی

بیشتر بخوانید بررسی ازدواج مجدد در قانون و اسلام

بیشتر بخوانید جهیزیه چیست؟

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد