کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 مالکیت معنوی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0 تا 100 مالکیت معنوی-کاربردی

0 تا 100 مالکیت معنوی-کاربردی

مالکیت معنوی چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله مالکیت معنوی چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

مال واژه آشنایی است و به چیزی مال میگویند که به فرد به طور انحصاری تعلق داشته باشد و کی دیگر نتواند از آن استفاده کند.
اما مالکیت معنوی موقعی را بیان میکند  که یک کاری به وسیله ذهن انسان ساخته شود.

حقوق مالکیت معنوی:

حقوق های قانونی که نحوه استفاده از خلاقیت را مدیریت کنند یعنی مجموعه ای از حقوق را پوشش دهنده باشند.همانند:
حق ثبت اختراع/ حق کپی رایت/ حق علایم تجاری/ نشان های جغرافیایی.

تعریف حقوق ثبت

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری :حق متعلق به شخصی است که اختراع را انجام داده است یعنی سازنده چیزی بوده است به مخترع یا نماینده قانون وی داده میشود.
حق ثبت اختراع به عنوان سندی است که معرف یک اختراع است و همچنین توسط یک اداره دولتی و یا همین طور به وسیله یک اداره منطقه ای طبق تقاضا متقاضی در ایران اداره ی مالکیت صنعتی به نیابت از چندین کشور صادر میشود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری یک اختراع را به کسی که صاحب آن میباشد در مدت زمان خاصی میبخشد.
یک سری شرایط برای برای به دست آوردن حق ثبت یک اختراع وجود دارد:
جدید بودن/ ابتکاری/ کاربرد صنعتی داشتن
جدید بودن از اسمش پیداست یعنی هیچ اطلاعاتی مثل آن در هیچ کدام از پایگاه های اطلاعاتی نباشد فرقی هم نمیکند کتبی باشذ یا شفاهی باشد هیچ حالتی نباید باشد حتی در ماده چهار قانون ثبت احتراع هم به این نکته توجه داشته که اختراعی جدید محسوب میشود که در فن یا صنعت قبلی نباشد.
ابتکاری این منظور را دارد که احتراع باید به طور مبتکرانه باشد این معنی را دارد که اختراع نباید قابلیت پیش بینی داشته باشد.
و اما کاربرد صنعتی داشتن یعنی اختراع باید دارای کاربرد صنعتی باشد باید  این قابلیت را داشته باشد که اختراع در صنعت و تولید انجام گیرد.


افشا:


مباحث جدید بودن/ ابتکاری بودن/ کاربرد صنعتی داشتن شروطی است که برای ماهیت اختراع کردن میباشد اما از نظر شکلی مخترع باید نحوه ساخت اختراع خود را به درستی و به طور شفاف افشا کند و بازگو نماید. احراز درست و کامل این موضوع برای سازمانی که اختراع را ثبت میکند ضروری و واجب است.
همچنین باید گفت افشای کامل و درست اختراع هم به نحوی باعث منفعت خود مخترع هم میباشد به این صورت که سازمان ثبت اختراع کشور توانایی دارد از همه اساس اختراع محافظت کند.

قدام های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی:

بحث حمایت از علامت های تجاری و همین طور صنعتی و این مدل اختراعات نه فقط در داخل ایران بلکه به دیگر کشور ها به خاطر پیشرفت روابط بین المللی و تجاری و منتقل کردن کالاهای گوناگون بیشتر کانون توجه شد.
همین طور باید اشاره کرد لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگربرای جلوگیری از تشابه و سو استفاده از هنر و خلاقیت و معروفیت دیگران بیشتر از قبل به وضع مقررات بین المللی خاصی برای وضع قوانین به منظور محافظت از حقوق مالک های مالکیت فکری در این زمینه را انجام داده است.
کارهایی برای حمایت مالکیت معنوی در مرتبه بین المللی انجام شده است و سازمانی با عنوان سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و همین طور باید اشاره کرد معاهده های فراوانی همانند کنوانسیون برن به منظور حمایت کردن از آثار ادبی و آثار هنری و دیگر معاهده ای با عنوان معاهده پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی و همین طور معاهده همکاری ثبت اختراع برای همکاری و پر کردن فرم ثبت اختراع و موافقت نامه راجب به جنبه های مربوط با تجارت حقوق مالکیت فکری انعقاد یافته است.

اقدامات داخلی برای حمایت از حق ثبت اختراع:

برای ثبت اختراع در جهان شیوه هایی موجود است که اگر بخواهم معمول ترین این شیوه ها را بیان کنم باید به شیوه اعلامی و شیوه تحقیقی اشاره کنم.
طبق شیوه اعلامی در ایران به منظور ثبت اختراع بهره میشود و بر اساس ادعای مخترع انجام میشود در این حالت ادعای مخترع دال به صحت تلقی شده و ادعای او بعد از انجام بررسی های لازم با وجود این که سابقه ثبتی وجود نداشته باشد به ثبت می رسد.

مراحل ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن:

بر اساس حقوق مالکیت معنوی استفاده از این حالت حقوق همانند حقوق مربوط با حق ثبت اختراع لازم است که ثبت آن ها و همین طور تحویل دادن اظهار نامه در مرجع ثبت انجام شود اما در حالتی که اظهار نامه تحویل داده نشد مخترع هم از حقوقی که برای وی پیش بینی شده است بهره مند نخواهد شد.
به صورت تذکر باید متذکر شد که اشخاصی که قصد بهره از حق انحصاری اختراع خود را دارند نخست باید آن را ثبت کنند بعد از این مرحله ثبت است که اجازه دارند علیه فردی که به هر شکلی دست به بهره وری و حق او را داشته بر اساس چیزی که در بند ب ماده پانزده قانون ثبت اختراعات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و شش گفته نزد دادگاه دست به شکایت زند.


تفاوت اختراع و گواهی ثبت اختراع:


طبق نظر سازمان جهانی مالکیت فکری پتنت نوعی حق انحصاری است که برای اختراع صورت گرفته و به مخترع یا نماینده قانونی او بخشیده میشود.
توجه کنید که همیشه باید بین اختراع و گواهی ثبت اختراع تفاوتی بگذارید زیرا گواهی ثبت اختراع نوعی سند است که در هر کشوری توسط اداره ثبت اختراع صادر میشود و همچنین دارنده آن برای مدت زمان تعیین شده ای که عموما بیست سال است نوعی انحصار به منظور بهره از اختراع خود کسب میکند.


ثبت داخلی طرح صنعتی (ایران):


لازم به ذکر است حمایت از طرح صنعتی به صورت کلی محدود به کشوری نیست که طرح در آن جا ثبت شده الته با وجودی باید اطمینان حاصل کنید که در آن کشور های خاص تقاضانامه کسب حمایت تحویل داده اید و همین طور این که طرح صنعتی تان در بازار های صادراتی دارای حمایت بین المللی است.

مدارکی  که برای ثبت اختراع لازم است:


اظهار نامه اختراع
توصیف شروع اختراع
نقشه های اختراع
کپی شناسنامه مخترع یا اگر چند نفر بودند کپی شناسنامه همه آن ها.
قبض رسید بانکی حق الثبت اظهار نامه تقاضای ثبت اختراع
اصل وکالت نامه و یا همین طور رونوشت یا کپی برابر اصل در صورتی که تقاضانامه به وسیله وکیل متقاضی تحویل داده شده باشد.
مدرک ثبت سمت مدیریت.


ثبت طرح صنعتی:


مالکیت حقوق صنعتی با حمایت کردن از خلاقیت های نوین به مالک این نوع خلاقیت ها یک نوع فرصت و امتیاز میدهد که افکار و اندیشه هایشان را در اختیار جامعه بگذارند. همین طور باید اشاره کرد که قانون هم از این خلاقیت ها و ابتکارات به نفع آن ها و مصرف کنندگان مورد حمایت خود قرار میدهد.


حق تقدم ثبت اختراع:


هر زمانی که نوع آوری و یا ابداعی سریع تر به ثبت تقاضانامه برسد دارای حق الویت و تقدم میشود. که در قانون ثبت اختراعات هم در ماده پنج بند ج این نکته اشاره شده است.


مدت زمان لازم برای حق تقدم در ثبت اختراع:


این مدت زمان دوازده ماه از تاریخ تحویل دادن اظهار نامه اصلی است که البته باید توجه کرد که در این مدت روز تخویل دادن دیگر در مدت زمان حساب نمیشود و در صورتی که آخرین روز روز تعطیلی باشد این مدت تا پایان ساعت نخستین روز اداری پس از روز تعطیلی حساب میشود.
این نکته را به یاد داشته باشید که رسیدگی به دعواهای حقوقی و یا همین طور دعواهای جزایی که ربط با اختراع داشته باشد در محاکم تهران انجام میشود و همانند دیگر دعواهای تجاری رسیدگی به طور اختصاری صورت میگیرد.
در صورتی که تقاضا کننده ثبت اختراع تقاضایش از سمت اداره ثبت رد شود اجازه دارد به دادگاه پایتخت رجوع کند و تصمیم اداره ثبت را مورد شکایتش قرار دهد و بعد از اتمام رسیدگی و صادر شدن حکم اداره ثبت بر اساس رای دادگاه رفتار میکند.


فرآیند ثبت طرح صنعتی:
بند نخست ثبت اظهار نامه میباشد:


ثبت طرح صنعتی لازم به تحویل اظهار نامه به مرجع ثبت است پس تقاضا کنندگان ثبت طرح صنعتی باید فرم مربوط به ثبت اظهار نامه را انجام دهند و سپس بفرستند.
اظهار نامه با روش الکترونیکی و در فرم مورد نظر و همین طور یا زبان فارسی صورت میگیرد و با ذکر تاریخ به وسیله خود تقاضا کننده و یا همین طور نماینده قانونی او امضا میشود.
بر اساس چیزی که در تبصره ماده سه آیین نامه های اجرایی ثبت اختراعات آمده در صورتی که زبانی به غیر از زبان فارسی باشد اصل مدرک با ترجمه آن باید وجود داشته باشد و در حالتی که ترجمه همه آن ها آسان نباشد همین که خلاصه ای از همه گفته هم به زبان فارسی باشد میتواند همان را پیوست نماید.
در صورتی که مرجع ثبت برای بررسی به تمام ترجمه مدرک احتیاج داشته باشد میتواند آن را طلب کند و در شرایطی که بعضی عبارات فاقد معادله فارسی باشد همان اصطلاحات بیان شود کافی است.


چند نمونه مدرک که باید پیوست اظهار نامه شود:


مدارک هویتی تقاضا کننده و طراح که این مدارک کپی شناسنامه و کارت ملی و اصل آن ها برای افراد حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به شکل خوانا.
مدارک نمایندگی در حالتی که درخواست و تقاضا به وسیله نماینده قانونی باشد.
چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد پنج نمونه از شکل و یا تصویر گرافیکی آن.
چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد پنج نمونه از شکل و یا تصویر گرافیکی . یا همین طور پنج نمونه از طرح رسم شده به گونه ای که همه طرح مشخص باشد.
باید اشاره کرد که در طرح های صنعتی سه بعدی مرجع ثبت مختار است ماکتی از آن را و همچنین اظهار نامه را تقاضا کند.
تقاضای کتبی به حالت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی به منظور به عقب انداختن نشر آگهی ثبت طرح صنعتی و معین کردن مدت آن.
تقاضای کتبی به حالت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی که مبتنی بر نام نبردن اسم طراح در حالتی که طراح تمایل به نام نبردن اسمش داشته باشد.
رسید مرتبط با پرداختی های اظهار نامه و اگر اظهار نامه دو یا چند طرح صنعتی است رسید مرتبط با پرداختی های هزینه های اضافه.
مدرک های مرتبط با حق تقدم که باید در یک زمان با تحویل دادن اظهار نامه باشد و یا به طور حداکثر طی پانزده روز از آن تاریخ تحویل داده شود.
طرجی چاپ شده از شکل ها و تصویر های گرافیکی و یا رسم شده که مهم است که رنگی بودن و یا رنگی نبودن تصاویر مشخص باشد.

بیشتر بخوانید وظایف کارشناس رسمی دادگستری چیست؟

بیشتر بخوانید نکات مهم در خصوص پیوست های دادخواست

بیشتر بخوانید جرم نشر اکاذیب و افترا چیست؟

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد