کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0تا100مهر المسمی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0تا100مهر المسمی-کاربردی

0تا100مهر المسمی-کاربردی

مهر المسمی چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله مهر المسمی چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

سلام و عرض ادب دوستان عزیزم امروز میخواهیم باهم در مورد مهر المسمی صحبت کنیم ابتدا در تعریف مهریه باید بگوییم که مهریه مقدار مالی است که مرد هنگام نکاح به زن خود پرداخت می کند یا وظیفه دارد آن را بپردازد. به بیان دیگر می توان گفت که مهریه مالی است که با وقوع نکاح  بر طبق شرع و عرف و عادت از سوی مرد به همسرش پرداخت می شود و اسامی دیگری هم برای آن به کارکی رود از آن جمله  صداق صداقیه کابین و قرض می باشد

مهر المسمی

فایل صوتی مقاله مهرالمسمی

مهریه عند المطالبه چیست؟؟؟؟؟

در این نوع از مهریه زن به محض این که عقد نکاح شکل می گیرد صاحب مهریه می شود و این مالکیت نسبی می باشد یعنی نسبت به نیمی از مهریه ثابت شده و نسبت نیمی دیگر از مهریه متزلزل می باشد. مهریه در لغت به چه معنا می باشد؟ لغت مهریه برگرفته از کلمه موهار می باشد و مفهوم آن قیمت و بهای زن می باشد. و در واقع کلمه مزبور از عبری به عربی رسیده و به لغت مهر تغییر داده است. بنابر این لغاتی نظیر صداق صدقه نافجه کابین دست پیمان همه و همه به معنای مهریه می باشد. پس می توان گفت نکاح که صورت گرفت همه مهر از آن زن می باشد و مثل هر مالک زن هم قادر است هر نوع دخل و تصرفی که می خواهد در ملک خود بکند.

این مالکیت موصوف زن بر مهریه با زناشویی وی در ارتباط نمی باشد کافی است زن بگوید قبلت در این حالت مالک مهریه شده و می تواند مهرش را در یافت نماید. اما نکته ای که در این جا قابل توجه است این که در دو مورد این مالکیت  بر نصف مهریه انحلال می یابد. اولا اگر پیش از رابطه زناشویی و نزدیکی  طلاقی صورت بگیرد که در این حالت اگر بعد از ازدواج مرد کل مهریه را به زن بدهد باید حتما نیمی از آن را پس بگیرد دوم اگر زن نکاح را فسخ کند و این فسخ به  علت ناتوانی جنسی مرد باشد باز هم در این شرایط زن نسبت به نصف مهریه فقط مالک خواهد بود.

در ماده1101  قانون مدنی  هم به این مطلب اشاره شده است که اگر عقد ازدواج پیش از نزدیکی و زناشوی به دلیلی منفسخ گردد زن نمی تواند حقی بر مهریه داشته باشد جز در حالتی که علت فسخ ناتوانی مرد باشد  و بدین ترتیب نصف مهریه از آن زن خواهد شد.

بیشتر بخوانید: چگونگی مهریه قبل ازعقد

مهر المسمی

شروطی که می توان برای مهریه در نظر گرفت:

1- مهریه باید مال باشد مال قابلیت توقیف  و وصول را دارد اما اعضای بدن مال تلقی نمی شود بنابر این چنان چه اعضای بدن مهریه باشد مهریه باطل خواهد بود. هر مهریه ای که مال نباشد باطل خواهد بود.

2- صداق یا مهریه باید چیزی قابل انتقال یا به بیان دیگر مال منقول باشد و از این حیث باید قابلیت تملک را میان افراد داشته باشد.

در ماده 1078 قان مدنی هم به این نکته اشاره شده است که هر آن چه قابل تملک باشد و مالیت داشته باشد می تواند صداق شود. در ماده 1079 قانون مدنی می خوانیم  مهریه باید کاملا مشخص و معلوم باشد طوری که بین دو طرف باعث جهل نشود خیلی هم به علم تفصیلی نیاز نیست همان علم اجمالی کفایت می کند. در ماده 1080 قانون مدنی هم چنین آمده است

که این که مقدار مهریه چقدر باشد با توافق و رضایت دو طرف مشخص می شود. بنابر این مقدار مهریه و اندازه آن توافقی تعیین می شود اما اصل تعین مهریه بر اساس قانون می باشد. و این ا هم باید گفت که برای مهریه نه در قانون و نه در جای دیگر حداقل و حداکثری تعیین نشده است بنابر این اصل بر این است که باید صداقی مشخص شود و مقدار آن باید به اندازه ای باشد که بتوان عنوان مال رابر آن اطلاق نمود. اگر دز یک عقد ازدواج مهریه تعیین نشود به عقد نکاح لطمه ای وارد نمی شود 

اما این را باید در نظر داشت که در عقد موقت حتما باید صداقی تعیین شود و اگر این طور نباشد عقد موقت باطل خواهد بود. در مورد مهر المسمی همان طور که در قانون هم می خوانیم دو حالت پیش می آید یا عندالمطالبه می باشد یا عند الاستطاعه. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد بدین مفهوم است که بر ضمه ی مرد قرار می گیرد اما این شرط را می نهد که هر گاه اسطاعت مالی داشت مهریه را پرداخت می نماید اما اگر این شرط را قید نکرد مهریه عندالمطالبه خواهد بود و جزو دیون حال قرار می گیرد. وقتی می گوییم مهریه عندالمطالبه می باشد یعنی به محض  این که زن تقاضای مهریه نمود باید از سوی مرد پرداخت شود حال در شرایطی که مهریه عند الاستطاعه باشد زن باید توانای مرد در پرداخت را اثبات کند.

مهر المسمی

انواع مهریه را بشناسیم:

1- مهرالمسمی2- مهرالمثل3-مهرالمتعه

وقتی می گوییم مهرالمسمی منظور صداقی است که در حین عقد ازدواج درج شده و به همین علت به آن مهرالمسمی می گویند. گاهی ممکن است شخص وکالت می دهد که مهریه را شخص دیگری تعیین نماید. مثلا زن یا مرد تعیین کنند که مهریه را پدر یکی از آن دو مشخص نماید در این حالت باز هم باید بگوییم مهرالمسمی. زیرا اراده وکیل با اراده موکل برابر است.

اگر زنی اختیر تعیین مهریه اش را به ثالث بسپارد  آن را مفوض المهر می نامند.در ماده 1089 قانون مدنی  پیرو این مطلب می خوانیم که این امکان وجود دارد که تعیین مهریه به ثالث سپرده شود بدین ترتیب شخص ثالث می تواند صداق را به هر اندازه که مایل است تعیین کند. در ماده 1099 قانون مدنی هم می خوانیم کخ اگر زن به نکاحی که فاسد است یا انجام نزدیکی آگاه نباشد مهر امثل به او تعلق می گیرد.  مفهوم مهر مسکوت چیست؟ مهر مسکوت به معنی عقد ازدواجی می باشد که در آن صداق نیست در ازدواج دائم اگر مهریه تعیین نشود

عقد بلااشکال خواهد بود پس در عقد دائم مهریه شرط صحت عقد ازدواج دائم نخواهد بود. حتی  در این عقد مهریه می تواند یک صداق باطل باشد اما باز هم مبطل عقد دائم نخواهد بود وعقد ازدواج صحیح است. حال در شرایطی که صحبتی از مهریه نشود این باعث نخواهد شد که زن از مهریه محروم شود چنین زنی که درمورد صداق او سخنی به میان نیامده است به او مفوضه البضع می گویند. اما نکته مهم عقد موقت می باشد که حتما باید در آن صداق تعیین شود و این یکی از شروط صحت عقد موقت ازدواج می باشد. در ماده 1095قانون مدنی هم گفته شده در نکاحی که موقت است نبود مهریه باعث ابطال عقد می شود.

بیشتر بخوانید: مهر المثل چیست؟

مهر المسمی

انواع مهریه المسمی

پیش تر هم اشاره کردیم که مهر المسمی می تواند هم عندالمطالبه باشد هم عندالاستطاعه.

وقتی مهریه بر گردن مرد قرار می گیرد آن را مهر عند الاستطاعه  گویند و این شرط از سوی مرد مقرر می شود که هرگاه توانایی پرداخت داشت صداق را پرداخت نماید  حال در صورتی که این شرط تعیین نشود مهریه به دین حال تبدیل می شود. در مفهوم عندالمطالبه هم باید بگوییم وقتی در یک نکاح مهر عندالمطالبهمی باشد یعنی به محض وقوع عقد باید به زن پرداخت شود  اما اگر عندالاستطاعه باشد زن باید این توانایی مالی در مرد را ثابت نماید تا این امکان را برای دریافت آن داشته باشد.

بیشتر بخوانید: بذل مدت در نکاح چیست؟

بیشتر بخوانید: نفی ولد چیست؟

بیشتر بخوانید: بررسی دعوی قلع و قمع درختان

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد