کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

بررسی اقامتگاه زن شوهردار و نکات مهم ان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

بررسی اقامتگاه زن شوهردار و نکات مهم ان

بررسی اقامتگاه زن شوهردار و نکات مهم ان

اقامتگاه زن شوهردار به چه معناست؟؟

به نوشته دادسرایار در مقاله اقامتگاه زن شوهردار به چه معناست

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

هر شخصی بعد از تولد اقامتگاه خواهد داشت منتها عموما افراد دو اقامت گاه خواهند داشت یکی اقامتگاهی که در آنجا فعالیت میکنند و دیگر اقامتگاهی که در آن زندگی میکنند.اقامتگاه یکی از مبلحث مهم در رشته حقوق میباشد و برای بسیاری از موارد شخص باید اقامتگاه مشخصی داشته باشد.اما یکی از موارد مهم در باب اقامتگاه،اقامتگاه زن شوهر دار است که حتما میدانید اقامتگاه زن شوهردار باید اقامتگاهی باشد که شوهر برای او در نظر گرفته است باشد

،منتها در بسیاری از موارد این امر امکان پذیر نیست،مثلا برای زنی که از ترس جان بچه هایش اقامتگاهی که همسرش برایش در نظر گرفته را ترک میکند،یا مردی که در خانه زن خود زندگی میکند و ...پس در این مقاله قصد خواهیم داشت در باب اقامتگاه زن شوهر دار و اقامتگاه اشخاص در زمینه مشاوره حقوقی توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم.

 اقامتگاه اشخاص کجاست؟

اقامتگاه هرشخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزمهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخص غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

  اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

آیا شخص می تواند چندین اقامتگاه داشته باشد؟

هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و این امر بیانگر اینست که هیچ کس نمی تواند بیش از یک مرکز مهم برای امور خود داشته باشد. باید

تغییر اقامتگاه اشخاص

 تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید، مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد بنابراین کسی که در تهران تجارتخانه دارد و اقامتگاه او آنجا محسوب می شود، هرگاه به شهر دیگری برود اقامتگاه او تغییر نکرده، بلکه محل سکونت او تغییر یافته است.

اقامتگاه اجباری یا اختیاری یا انتخابی

اقامتگاه اجباری

اقامتگاهی است که با توجه به شغل و مقام اشخاص ویا با توجه به ارتباط بعضی از اشخاص با اشخاص دیگری را قانون معین می کند و چون شخص نمی تواند این قسم اقامتگاه را به میل و اراده خود تغییر دهد، اقامتگاه اجباری می گویند. مثلا اقامتگاه زن شوهر دار همان  اقامتگاه شوهرش است، لذا زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اقامتگاه زن اقامتگاه شوهر است،اما قانونگذار در مورد را از این قاعده مستثنی نموده:

۱)موردی است که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد.

۲) وقتی است که در حین عقد شوهر اجازه اختیار مسکن را به زن داده است و یا آن که بعدا به این کار رضابدهد.اما یک استثناء در این خصوص وجود دارد و آن وقتی است که شوهر زن محجور شود و زن به قیمومیت او معین گردد، در این صورت اقامتگاه زن اقامتگاه شوهر محجورش خواهد بود.

اقامتگاه اختیاری

محلی است که شخص به اراده خود آن را اختیارکند. مثل صغير وقتی کبیر شود و یا زن شوهردار وقتی بیوه شود، به میل خود اقامتگاه اختیار می نماید.

اقامتگاه انتخابی

در صورتی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی،هر دو یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیراز اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. بنابراین نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه محسوب خواهد شد.

مواردی که در آن اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نخواهد بود:

1)در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد، یعنی شوهرزنش را رها نموده و به شهر یا کشوری دیگر رفته و محل او نامعلوم میباشد.

2) در صورتی که زن با رضایت شوهر خود اقامتگاه دیگری غیر ازاقامتگاه شوهرش اختیار کند. مثل این که شوهرش برای او خانه جداگانه ای خریده یا اجاره کرده باشد که محل مزبور اقامتگاه زن خواهد بود.

3)زنی که با اجازه دادگاه مسکن علی حدہ اختیار کند.

4) در صورتی که مطابق با قانون اختیار تعین منزل به زن داده شده باشد، یعنی زن در منزل جداگانه زندگی کند و شوهر نزد او اقامت نداشته باشد.

5)زنی که بعد از عقد نکاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.

6) زن ناشزه که خانه شوهر را ترک و در منزل دیگری مانند پدر، برادرو یا خویشاوندان خود سکونت کند. با توجه به این که اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است و از این حیث با مسکن که امری حقیقی است تفاوت دارد.

بیشتر بخوانید مفهوم عده وفات چیست؟؟

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد