کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری - دادسرایار

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری - دادسرایار

وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری - دادسرایار

شاید برای برخی از ما مواردی پیش آمده باشد که قربانی موضوعات کلاهبرداری شده و از طرف دیگر به دلیل ناآگاهی از قوانین دچار ضرر مادی یا حتی روحی زیادی  گردیده باشیم. راه حل پیشگیری یا پیگیری این موارد در مشاوره از متخصصین مربوطه است. بهترین وکیل کلاهبرداری کسی است که با سال ها تجربه در امور کیفری خصوصا کلاهبرداری و تسلط بر قوانین مربوطه، توانسته به موفقیت های زیادی در پرونده های کلاهبرداری برسد.

سایت حقوقی دادسرایار به صورت شبانه روزی آماده پاسخ گویی به نیاز های شما در خصوص جرایم کلاهبرداری می باشد. کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در طول تاریخ حقوق جزا برجرایم علیه اموال افزوده شده و به صورت های مختلف انجام می پذیرد. در محاورات روزمره اغلب افراد عباراتی از قبیل (کلاهم را برداشتند)، (فلانی که بر سر دیگری گذارد) و (یا فلانی کلاه دیگری را بر داشت) به کار برده و یا به دفعات در جراید مواجه با انواع جدید کلاهبرداری با شگردهای متفاوت  با شیوه های جدید آشنا می شویم.

حال باید پرسید چرا برخی از افراد جامعه، گرد کلاهبرداری می گردند و چه عواملی باعث توسعه این جرم می شود؟ در این رابطه عواملی چند را می توان مؤثر دانست: 

اولا عده ای از افراد راحت طلب غالبا به دنبال پیدا کردن مشاغلی هستند که با تحمل زحمت اندک و حتی بدون هیچ رنج و مشقتی بهره فراوانی کسب نمایند و همین حس نفع طلبی باعث می گردد که کلاهبردارها با طرح نقشه های ماهرانه از ساده لوحی و بی اطلاعی دیگران سوء استفاده کرده و اموال آنها را تصاحب نمایند.

دوما علت دیگر گسترش کلاهبرداری، افزایش مقررات اقتصادی و تجاری و پیشرفت روزافزون علوم و فنون و نهایتا توسعه وسائل حمل ونقل می باشد. همین امر باعث می گردد که کلاهبردار به سرعت و حتی به سهولت از شهری به شهر دیگر رفته و چون اهالی او را نمی شناسند و اطلاعی از سوابق او ندارند، لذا هر لحظه ممکن است افراد جدیدی را به دام انداخته و قربانی نیرنگ خود سازد.

سوما پیچیدگی مشاغل اجتماعی و فنی متعدد و عدم اطلاع مردم از امور فنی مربوط به آن مشاغل و حرف، باعث می گردد که حتی اظهارات نیمه حرفه ای یک کلاهبردار، چنان تأثیر مثبتی روی افراد ناآگاه گذاشته و آنها را خام گفته های خود گرداند.

این عوامل باعث گردیده که کلاهبردارها متناسب با این پیچیدگی ها، روشها وشگردهای جدیدی به کار بندند. به همین جهت مرتکبین این جرم غالبا افرادي باهوش، زیرک و با استعداد که با طرح نقشه های  مناسب با اوضاع و احوال زمانی و مکانی و وضعیت اجتماعی افراد به کلاهبرداری می پردازند.

گاهی طرحها و نقشه های کلاهبردارها چنان دقیق و ماهرانه اجرا می گردد که نه تنها افراد ساده لوح و بی اطلاع، حتی افراد تیزبین و نکته سنج را گرفتار ساخته و موجب اغفال آنها می گردند.

اگر بخواهیم از مفاسد و مضرات کلاهبرداری سخن به میان آوریم همین بس که بگوییم که گسترش این جرم، حس بد بینی و عدم اعتماد و اطمینان به یکدیگر را در جامعه به وجود آورده و باعث تزلزل در معاملات تجاری و اقتصادی جامعه می گردد.

پیگیری پرونده توسط وکیل متخصص در موضوع کلاهبرداری با وسائل متقلبانه

پیگیری پرونده توسط وکیل متخصص در موضوع کلاهبرداری با وسائل متقلبانه 

جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله در تحقق آن ضروری است و کلاهبرداری به هر وسیله ای  اتفاق نمی افتد بلکه با توسل به یک وسیله متقلبانه صورت  می گیرد. معنای لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است و حیله در لغت به معنای مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن، قصد خلاف ظاهر آن را دارد.

توسل به وسائل متقلبانه در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف را دارد. روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آن را حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل فیزیکی درجهت فریب دادن صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشاند.

وسائل متقلبانه جهت بردن مال دیگری متنوع بوده و قابل احصاء نیست. به علاوه روز به روز با پیشرفت و پیچیدگی روابط اجتماعی، شکل های جدیدی به خود گرفته است. و کلاهبردارها ترجیحا دنبال به کارگیری روش ها و وسائل جدید و ناشناخته می روند تا بهتر موجب فریب طرف خود گردند.

از این رو، مقنن آن تعداد از وسائل متقلبانه را که بیشتر شایع بوده، ذکر کرده و ذکر این موارد تحديد و حصری بودن وسائل متقلبانه نیست، بلکه جنبه تمثیلی دارد و عبارت (یا وسایل تقلبی دیگر) که  در قانون آمده، دلالت بر این امر دارد و اصل مطلب همین وسائل تقلبی دیگر است.

بنابراین وسیله تقلبی را که هدف به کار گیرنده آن، بردن مال غیر باشد البته به شرط ای سایر شرایط می توان از مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه به شمارمی رود. سایت حقوقی دادسرایار که از تمام نقاط ایران و جهان قابل دسترسی است در تمام پرونده های مرتبط با کلاهبرداری به صورت تخصصی، نیاز کلیه آحاد  به این گونه خدمات مرتفع ساخته است.   

مشاوره توسط وکیل تلفنی در موضوع استفاده از اسم با عنوان جعلی در جرم کلاهبرداری

مشاوره توسط وکیل تلفنی در موضوع استفاده از اسم با عنوان جعلی در جرم کلاهبرداری

اختيار اسم با عنوان مجعول جهت انجام کلاهبرداری زمانی لحاظ واقع می شود که بین اسم با عنوان مجعول و انجام کلاهبرداری رابطه ای موجود بوده و منجر به کلاهبرداری شود. بنابراین، صرف اختیار اسم با عنوان مجعول به تنهایی کافی نیست بلکه باید منجر به نتیجه که همانا تصاحب مال غیر است، گردد.

نام خانوادگی، کلمه و لفظی است که تمامی افراد یک خانواده یا قسمتی از آنها که از نسل یک نفر هستند به آن نامیده می شوند. و چون این نام بین آنان مشترک است هریک دارای یک نام اختصاصی یا شخصی می باشند که معمولا به آن نام کوچک گفته می شود. اختيار اسم مجعول عبارت از اسمی است که متعلق به وی نباشد، خواه یک نام فرضی روی خود بگذارد یا آنکه خود را به نام شخص ثالثی بنامد.

به هر حال، اختيار اسم مجعول و غیر واقعی در رابطه با جرم کلاهبرداری زمانی تحقق می یابد که موجب اشتباه و اغفال طرف شود. لذا اگر کسی فقط با اختیار نام کوچک و یا نام خانوادگی دیگری بر اثر تشابه اسمی و هر امر دیگری خود را شخص معروف و صاحب عنوانی معرفی کند به ترتیبی که در طرف او ایجاد شبهه و اشتباه شود این شخص اختیار کننده اسم مجعول تلقی می شود و فرقی نمی کنند که اسم اختیار شده واهی باشد و یا جزئی از آن و فرقی نمی کند که اسم واهی اختیار شده وجود خارجی داشته و یا نداشته باشد.

البته در تشابه به منظور فریب غير، دو وضعیت قابل تصور است. لازم به ذکر است هزینه وکیل کلاهبرداری تابع شرایط پرونده و تعرفه قانونی آن می باشد.

مشاوره توسط وکیل متخصص کلاهبرداری در موضوع (جرم کلاهبرداری از طریق فریب دادن دیگران به وجود شرکتها یا کارخانه ها)

مشاوره توسط وکیل متخصص کلاهبرداری در موضوع (جرم کلاهبرداری از طریق فریب دادن دیگران به وجود شرکتها یا کارخانه ها و ...)

وکیل متخصص در امور کلاهبرداری فردی است که می تواند شما را در این گونه پرونده ها یاری نماید. کلاهبردارها که افرادی شیاد و حیله گر و در عین حال زیرک و باهوش و در برخی موارد، باتجربه و ماهر هستند، گاه خود را دارای تأسیسات، کارخانه ها و تجارت خانه های مهم معرفی نموده و مدتی نیز در کمال صداقت به کار خود ادامه داده تا به این طريق اعتماد و اطمینان مردم را جلب نموده و معاملاتی را با آنها انجام دهند.

بدیهی است که مؤسسات موهوم اعم از تجاری یا صنعتی است و کلمه موهوم عنوان صیغه جمع دارد که یک شرکت هم کفایت از تحقق امر می نماید.

ضمنا کلمه موهوم به تمام عملیات دروغی مؤسسات که مؤسسین آن بخواهند به این طریق آنها را به دیگران به صورت واقعی جلوه دهند، تعمیم داده می شود. اگر کسی قطعه زمین موهومی را به اشخاص متعددی از طریق قولنامه بفروشد و مبلغی به عنوان پیش قسط گرفته و مردم را به این عنوان فریب داده باشد عمل او کلاهبرداری است.

به این ترتیب، وجود تأسیسات موهوم شرط لازم و ضروری نیست و فقط صرف ادعای وجود این تأسیسات به شرط اغفال طرف و به قصد اضرار او جهت تحقق جرم کلاهبرداری کافی است. سایت دادسرایار با ارائه مشاوره در امور کیفری توسط وکیل پایه یک دادگستری در سراسر کشور توانسته است رضایت هموطنان عزیز را فراهم نماید.

کلاهبرداری از طریق فریب دادن دیگران به داشتن اموال یا اختیارات واهی

کلاهبرداری از طریق فریب دادن دیگران به داشتن اموال یا اختیارات واهی

منظور از داشتن اموال یا اختیارات واهی آن است که کلاهبردارها معمولا با تهیه مقدمات چشمگیر، در شخص مورد نظر ایجاد شبهه نموده و با ایجاد این توهم که انجام موضوع مورد تقاضای طرف به علت داشتن موقعیت های اجتماعی یا سیاسی امری بس آسان است، صحنه هایی را به وجود می آورند تا طرف با اطمینان و اعتماد به قدرت و اختیار کلاهبرداران، مال یا وجهی را جهت انجام امر مورد نظر به آنها بدهد، مثلا شخصی مدعی شود که با قاضی فلان دادگاه رابطه دوستی و صمیمت داشته و چنان چه اگر سفارش بکند مسلما متهم را تبرئه خواهد ساخت.

یا این که کسی مدعی شود که به علت نفوذ خاصی که روی فلان مدیر کل دارد خواهد توانست نسبت به انتقال کارمندی از شهری به شهر مورد دلخواه و اقدام کند هم چنین اگر کسی ادعا نماید که در اداره نظام وظیفه دارای نفوذ بوده و می تواند برای گرفتن برگ معافی از خدمت نظام وظیفه اقدام کند و به این طریق وجوهی دریافت نماید، تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. 

بدیهی است که اگر شخص ادعا کننده در واقع دارای نفوذ بوده و حقیقتا بتواند امور مورد ادعا را انجام دهد در این صوری تحت عنوان کلاهبرداری و قابل تعقیب  نبوده و عنوان جرم ارتشا و اعمال نفوذ  قابل تعقیب می باشد.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل کلاهبرداری اینترنتی 

انواع روش های کلاهبرداری مرسوم که قبل از پیدایش اینترنت و گسترش رایانه ها وجود دارد هم اکنون به صورت آنلاین و در فضای مجازی ارتکاب می یابند، این شیوه نوین کلاهبرداری تحت عناوین کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین شناخته شده که ارکان تشکیل دهنده آن به محتوایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کمیته تخصصی شورای اروپا در زمینه جرایم کلاهبرداری رایانه ای تعریفی به این نحو ارائه شده است: کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده های کامپیوتری با برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات در پردازش داده ها که بر نتیجه حاصل از پردازش داده ها تاثیر بگذارد و به این طریق، موجب ضررهای اقتصادی با تصرفی در اموال شخصی دیگران به قصد تحصیل منفعت اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری می شود.

قانون گذار ایران با الهام از تعریف ارائه شده در باب مربوط به کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: (هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای با مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردانده تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه با مال با منفعت یا خدمات با امتیازات مالی برای خود با دیگری تحصیل کند. علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس محکوم خواهد شد).

در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای با عبارت هرکس  شروع شده است و منظور از هرکس، هر یک از افراد جامعه می باشد. امروزه در اثر گسترش پردازش از راه دور داده ها و نیز نصب و استفاده فزاینده از عابر بانکها، تعداد دستکاری های کارت عابر بانک توسط افراد غیر کارمند افزایش یافته است. کلاهبرداری مرتبط با رایانه مستلزم فعل مثبت مادی خارجی است.

کلاهبرداری  اینترنتی از طریق وارد کردن داده هائی در کامپیوتر است که نتیجه آن، تأثیر و اختلال بر داده پردازی رایانه است. امروزه در اثر افزایش تعداد عابر بانک های نصب شده توسط بانک های دولتی و خصوصی و نیز دستگاه های الکترونیکی بسیار کارآمد فروش کالا مجهز به حس گرهای الکترونیکی، امکان ارتکاب گروه خاصی از جرایم رایانه ای را فراهم کرده است که اصولا به پول نقد ملموس، کالاها و خدمات نسبت شده به وسیله سیستمهای رایانه ای مربوط می شوند.

به هر ترتیب، موضوع جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه عبارت است از این که شخصی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی، وجه یا مالی با منفعت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند.

منظور از سامانه های رایانه ای وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای، پردازش اطلاعات و داده ها را انجام دهد و منظور از سامانه مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این معنا که وقتی صحبت از سامانه رایانه ای با مخابراتی می شود مصادیق مختلفی ازمجموعه وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد.

پیگری صفر تا صد پرونده توسط وکیل کیفری در پرونده های شروع به کلاهبرداری

پیگری صفر تا صد پرونده توسط وکیل کیفری در پرونده های  شروع به کلاهبرداری 

با توجه به مقررات مواد قانون مجازات اسلامی که می گوید: (هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می شود شروع به کلاهبرداری نیز  حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان جرم خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد و شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

بنابراین می توان گفت که شروع به کلاهبرداری عبارت از توسل به وسایل اجرائی است که اگر مانعی پیش نیاید. منجر به ارتکاب جرم و نتیجه مجرمانه می گردد. به عبارت دیگر توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال غیر چون منجر به حصول نتیجه نمی شود، لذا شروع به جرم کلاهبرداری است.

همچنین اختيار اسم با عنوان مجعول و با به کارگیری مانورهای متقلبانه توأم با هدف بردن مال غیر، شروع به اجرای جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد. بر هم اساس، دیوان عالی کشور مقرر می دارد: (اگر کسی برای اخذ مبلغی بدون استحقاق تقاضای صدور ورقه اجرائیه کرده و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن بر آید و لیکن به نتیجه ای که منظور او بوده، نرسد این عمل شروع به کلاهبرداری است و نباید او را کلاهبردار محسوب کرد). 

هم چنین امکان اغفال مجني عليه از طرف متهم، شرط لازم برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری است. بنابراین اگر مرتکب به وسایل تقلبی متوسل شود ولی به عللی امکان اغفال طرف وجود نداشته باشد و طرف مقابل آگاهی به متقلبانه بودن عمل داشته باشد یا با شناختی که از مرتکب جرم دارد، می داند که سمت اختیار شده توسط او مجعول است، لذا شروع به کلاهبرداری محقق خواهد شد.

علاوه بر موضوعات کیفری، مشاوره حقوقی ملکی نیز یکی از دیگر خدمات این سایت می باشد که توسط مشاورین حقوقی ویژه املاک در حال ارائه است.

مشاوره قانونی توسط وکیل کیفری  با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری را دارای دو جنبه حق اللهی (حق عمومی) و حق الناسی (حق خصوصی) است که جنبه عمومی را غالب است. و از این رو، قابل گذشت از سوی شاکی خصوصی نیست.

از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر گردیده می توان چنین نتیجه گرفته می شود که جرم کلاهبرداری از جمله جرایم عمومی است و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع نداشته و نتیجتا حکم صادره باید به مورد اجراء گذارده شود.

ولی اگر شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید.

لازم به ذکر است به اشخاصی که مراحل رسیدگی پرونده کیفری شما را در مراجع قضایی واداری  تعقیب و دنبال می نماید و از حقوق شما در محاکم قضایی دفاع می نمایند وکیل کیفری گفته می شود. مشاوره کیفری خوب  شخصی است که دارای توان و تخصص بالایی در مورد امور کیفری می باشد.

در این سایت می توانید بهترین خدمات کیفری در خصوص کلاهبرداری را در تمام ساعات شبانه روز دریافت نمایید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد