کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
 رانندگی بدون گواهینامه و بیمه و مجازات آن بررسی تخصصی و کاربردی

در این مقاله میخواهیم در مورد رانندگی بدون گواهینامه با شما عزیزان صحبت کنیم قانون گذاران كشورهاي گوناگون براي كاستن از خسارتهاي جـاني و مـالي حـوادث رانندگي، راه كارهاي متفاوتي را بنا به صلاحديد خود اعمال كرده اند؛ مثلاً مالكان در همه دنيا ملزماند وسايل نقليه خود را در مقابل خطرهاي رانندگي، بيمه كنند تا در مواقـع بـروز حادثه، حداكثر خسارتهاي جاني و مالي وارده به زيانديده به وسيله بيمه گر جبران شـود و از اين راه، خسارت جبران ناشـی هاي بـاقي نمانـد. مسـئوليت مـدني در مـواقعي مطـرح ميشود كه حادثه اي به وقوع پيوسته و ضرري وارد شده است؛ يكي از نخستين روشهـايي كه قانون گذار براي اين كار پيش بيني كرده است.لازم به ذکر است اگـر ثابـت شـود شخص دارنده گواهينامه رانندگی ، شرايط آن را نداشته است، در حكم راننده بدون گواهينامه محسوب ميشود. ؛ ضمنا عـدم رعايـت اوصاف و شرايط مندرج در گواهينامه هاي رانندگي، علاوه بر كاسـتن مهـارت افـراد در هنگام رانندگي، خطر وقوع حوادث رانندگي را نيز افزايش مي دهد. با اين حـال، در رويه عملي در صورت عدم رعايت اوصـاف و شـرايط منـدرج در گواهينامـه در هنگام رانندگي، راننده متخلف بدون گواهينامه محسوب نميشود.با توجه به روزهای کرونا و محدود شدن رفت آمد ها در صورت داشتن هرگونه سوال درمورد موضوعات حقوقی می توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی وبسایت دادسرایار استفاده نمای ...

142...142