کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل جنایی | وکیل دعاوی جنایی | بهترین وکیل جنایی ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل جنایی | وکیل دعاوی جنایی | بهترین وکیل جنایی ایران

وکیل جنایی | وکیل دعاوی جنایی | بهترین وکیل جنایی ایران

وکیل جنایی کیست؟

وکیل جنایی فردی است که به صورت اختصاصی در پرونده های جنایت علیه اشخاص فعالیت می کنند. جنایت به آسیب های عمدی و غیر عمدی منجر به قتل یا ضرب و جرح تقسیم می شود.

تیم وکلای جنایی دادسرایار به صورت تمام وقت و بیست و چهارساعت از شبانه روز آماده ارائه خدمات در قالب مشاوره تخصصی جنایی یا قبول و پیگیری پرونده های شما در تمام مراحل دادرسی می باشند.

در خصوص پیشینه تاریخی رسیدگی به جرایم جنایی می توان گفت پس از پذیرش حاکمیت اسلام از سوی ایرانیان حقوق رسمی کشور برگرفته از احکام شرع مقدس اسلام بود.

اما حکومت های خودکامه خود را مقید به اصول و مقررات شرعی ندانسته، خودسرانه مجرمان را به مجازات های شدید و هولناکی مانند دریدن شکم، گج گرفتن، شمع آجین کردن و غیره محکوم می کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مجدد مردم به احکام دینی قانون گذار جزایی با توجه به منابع شرعی و به پیروی از آراء و نظریات مشهور حقوقدانان اسلامی اقدام به وضع و تدوین احکام کیفری مربوط به جنایات علیه تمامیت جسمانی نموده قانون حدود، قصاص و دیات را در شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رساند.

این قانون که در واقع ترجمه بخشی از احکام و مباحث فقهی بود، در آذر ماه ۱۳۷۰ نسخ و قانون مجازات اسلامی با تغییرات جزیی جایگزین آن شد و سپس در سال 92 نیز قانون جدید مجازات اسلامی تصویب گردید.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به جنایات عمدی را در دو قسمت که مشتمل بر احكام قصاص نفس و قصاص عضو می شود، بیان داشته است.

وکیل جنایی در پرونده قتل

وکیل جنایی در پرونده قتل

به جرات می توان گفت یکی از سنگین ترین پرونده ها در دادگاه ها و در نزد وکلای دادگستری پرونده قتل می باشد. ضوابط و مقررات پیچیده و گسترده در حالت های مختلف قتل، گاه یک فرد را به اتهام قتل سال ها در زندان نگه داشته است.

لذا فقط وکلای متخصصی که سال ها در زمینه پرونده های مرتبط با قتل فعالیت داشته اند و دارای عملکرد موفقی هستند به خوبی می توانند این موضوعات را انجام دهند. این سایت با شناسایی بهترین وکلای جنایی در زمینه قتل توانسته است اقدامات موثری در رفع نیازهای  افراد جامعه در این قبیل پرونده ها انجام دهد.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی، ثروت و فقر قربانی جنایت و نیز جنسیت وی هیچ گونه تأثیری در نوع جنایت و میزان مجازات آن ندارد و همچنین است علم و جهل وی، پس اگر فردی کودک کشته شود و با شخصی دانشمند، احکام واحدی مجری خواهد بود.

همچنین اگر قاتل و مقتوں مرد و یا زن باشند با حصول شرایط قتل عمد محقق بوده و در این مورد مجازات و طبیعت قتل را دگرگون نمی سازد.

اختلافات عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی جانی و مجنی علیه نیز مانع ثبوت عمد نخواهد بود، مگر آن که اعتقادات مذکور مقتول را از حمایت قانونی محروم ساخته و وی را از جمله افراد مهدورالدم قرار دهد، در غیر این صورت اگر مسلمانی غیر مسلمانی را به قتل برساند و یا بالعکس و هم چنین اگر کافری، کافر دیگری را بکشد ممکن است جنایت ارتکایی قتل عمد قلمداد گردد.

به علاوه نامشروع بودن تولد مجني عليه نیز رافع عنوان مجرمانه جنایت عمدی نمی گردد. زیرا آن چه در جنایت مورد توجه است، وجود حیات مورد حمایت قانون در زمان جنایت است.

بنابراین شرایط و ویژگی های جسمی مجنی علیه مانند رنگ پوست، ضعف و قوت ناقص الخلقه بودن. همچنین وضعیت روحی و اعتقادی وی مؤثر در تاثیری در حکم نخواهد داشت.

نقش موثر وکیل قتل در پرونده های اجبار در جنایت

نقش موثر وکیل قتل در پرونده های اجبار در جنایت

 در برخی پرونده ها فردی دیگری را در حالتی از اجبار قرار داده است که به ناچار مرتکب قتل گردیده است. نقش وکلای جنایی و متخصص در قتل در دفاع از حقوق موکل، انکار ناپذیر است.

اگرچه قانون مجازات اسلامی تأثیر اجبار و اکراه را در دفع مسئولیت جزایی محدود به جرایم تعزیری کرده است، اما این امر دلالت بر انحصار این تأثیر به تعزیرات نداشته و در همه جرایم و جنایات اکراه و اجبار موجب زوال کیفر است، مگر در خصوص اکراه در قتل.

حقوق دانان اسلامی وقوع قتل به وسیله شخص مجبور را به طور کلی مانع مسئولیت وی از قصاص و دیه دانسته و در مباحث خود صورت های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند.

حالت اجبار گاه ناشی از یک امر درونی است به طوری که منشأ آن خود شخص مجبور است، بدون آن که وی در حدوث این وضعیت اراده ای داشته باشد. مانند آن که بیهوش شده و از بلندی بر دیگری افتاده موجب صدمه یا تلف شود که در این صورت نه تنها شخص نقشی در ایجاد چنین حالتی نداشته، بلکه از غلبه بر آن نیز عاجز است.

در مواردی منشأ اجبار امری خارجی است که موجب سلب اراده شخص می گردد. عامل خارجی ممکن است یک عامل انسانی و ارادی باشد که در این صورت همان ضامن خواهد بود.

مانند آن که کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرتاب کرده منجر به مرگ سومی گردد. یا شخصی با قلقلک و تحریک دیگری وی را بلا اختیار ساخته موجب سقوط و مرگ کودکی شود که بر پشت وی سوار شده است گردیده است.

بهترین وکیل جنایی در پرونده قتل ناشی از پرتاب کردن یک شخص

بهترین وکیل جنایی در پرونده قتل ناشی از پرتاب کردن یک شخص

به موجب قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که پرتاب کننده نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوع سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد.

و در صورتی که دارای قصد جنایت باشد قتل عمد بوده موجب قصاص می گردد و بر پرتاب شونده به دلیل اجبار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین براساس قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصميم او گردد، ترساننده ضامن است.

همچنین اگر شخص در حال فرار موجب جنایت بر دیگری شود اجبار کننده مسئول خواهد بود. 

به موجب قانون مذکور هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته، ولی قصد پرت شدن را داشته باشد، و معمولا با آن قتل انجام نمی شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود، ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهرى و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد مسئولیت خواهد داشت.

در پاسخ به این سوال که چرا به وکیل جنایی نیاز داریم باید گفت این گونه وکلا به دلیل این که صرفا در زمینه امور جنایی فعالیت دارند مسلما بهتر از سایر وکلا می توانند در این خصوص به شما کمک کنند.

مشاوره حقوقی توسط وکیل دادگستری درخصوص گذشت شاکی در جرایم جنایی

مشاوره حقوقی توسط وکیل دادگستری درخصوص  گذشت شاکی در جرایم جنایی

وکیل دعاوی در امور جنایی با تجربه و مهارتی که دارد می تواند از راه های مختلف نسبت به اخذ رضایت از شاکی اقدام نماید. در این سایت با بهترین مشاورین حقوقی از سراسر کشور به صورت تلفنی تماس حاصل نمایید.

اقامه دعوای کیفری در محاکم دارای دو جنبه است: یکی جنبه مجازات که همان اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی بر مرتکب جرم است و دیگری جنبه حقوقی که ضرر و زیان ناشی از جرم است.

در بدو امر، محاکم کیفری به مسئله ضرر و زیان رسیدگی نمی کردند و این مسئله مشکلی جدی در دادرسی برای متضرر از جرم به وجود آورده بود، چرا که شاکی دو برابر سالهایی که در محاکم کیفری در پی به مجازات رسانیدن متهم بوده، می بایست در محاکم حقوقی به دنبال جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، وقت صرف می نمود.

از آن جایی که فلسفه وجودی قوانین و مقررات، پاسداری از حریم آزادی و حقوق فردی و اجتماعی بوده و در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات اجتماعی است، قانونگذار ناگزیر استثنایی بر اصل وارد ساخت و با دادن اختیار فوق العاده به محاکم کیفری، آنها را مکلف به رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نمود. 

وکیل جنایی در جرم پدرکشی 

یکی از جنایات ممکن است قتل عمدی پدر توسط فرزندان باشد. وکلای جنایی بهترین افرادی می باشند که شما را در این قبیل پرونده ها به صورت اختصاصی یاری می نمایند.

جرم پدرکشی در برخی از کشورها عنوان خاصی یافته و مجازات آن تشدید شده است. در حقوق جزای ایران شخصیت مقتول در نوع جرم مؤثر نبوده و مجازات این جرم نیز مانند جنایات عمدی دیگر قصاص است، به علاوه این جنایت دارای اثر حقوقی محرومیت از ارث است تا شاید انگیزه قتل به منظور دستیابی به مال را از میان برداشته و این جرم خطرناک را تقلیل دهد.

به موجب ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل عمد از جمله موانع ارث است. در صورت عدم رضایت اولیا دم قاتل محکوم به قصاص می گردد.

وکیل دعاوی جنایی در پرونده ارتکاب قتل توسط دو نفر یا بیشتر

وکیل دعاوی جنایی در پرونده ارتکاب قتل توسط دو نفر یا بیشتر

در بعضی موارد جنایت توسط دو نفر یا بیشتر اتفاق می افتد و پرونده را پیچیدگی هایی روبرو می کند، با استفاده از بهترین وکیل دعاوی جنایی همکار با این سایت می توانید نسبت به احقاق حقوق قانونی خود اقدام نمایید.

در مواردی سبب جنایت (کمک کننده) و مباشر( عامل اصلی ) هر دو در طول یکدیگر در وقوع جرم دخالت داشته و به نوعی در حدوث جنایت و نتیجه زیان بار مؤثرند، در این صورت برخی در تشخیص مسئولیت نظریه مسئولیت تضامنی را مطرح کرده و گفته اند قربانی جرم به هر یک از سبب و مباشر که مایل باشد، رجوع کند.

چرا که به اقتضای حدیث لاضرر هرکس مسئول خسارت هایی است که ایجاد کرده است. به علاوه  قانون گذار نیز در تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه طی مقرر می دارد: (در صورت همکاری مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی تر از مباشر باشد.

بنابراین، اگر کسی چاهی را حفر کند و دیگری قربانی حادثه  را در آن بیفکند، مباشر ضامن خواهد بود.) این حکم در صورتی که عوامل متعدد همراه با مباشر (عامل اصلی) در جنایت دخالت داشته باشند، نیز جاری است مثل آن که اولی اقدام به حفر چاه نماید و دیگری مانعی در راه عبور مردم و نزدیک آن چاه قرار دهد و سومی شیئی تیز و برنده ای را در عمق چاه نصب نماید و بالاخره مباشر قربانی را پرتاب کرده پس از برخورد به مانع و سقوط در چاه به شیئی برنده اصابت نموده است. 

بهترین وکیل جنایی ایران در پرونده قتل ناشی از اشتباه

بهترین وکیل جنایی ایران در پرونده قتل ناشی از اشتباه

گاه قتل از روی اشتباه اتفاق می افتد، استفاده از وکلای مجرب جنایی می تواند تاثیر به سزایی در حکم صادره و عمد یا غیر عمد شدن موضوع داشته باشد.

قصد شخص مجنی علیه ممکن است به صورت مطلق و یا مقید باشد چنان که در قانون مجازات اسلامی آمده است: در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

قصد شخص معین به طور مقید وقتی است که جانی قصد جنایت بر شخص یا اشخاصی معین داشته و با فعل خویش موجب مرگ یا صدمه بر فرد یا افراد مورد نظر خود شده است.

قصد شخص به طور مطلق یا غیر معین وقتی است که جانی قصد جنایت بر فرد یا افراد به خصوصی ندارد، بلکه به طور کلی خواست وی وقوع جنایت نسبت به هر کسی است که فعل بر او واقع شود، مانند آنکه تیری را به طرف جمعیتی رها کند بدون آنکه شخص معینی را قصد کرده باشد.

بدیهی است در این صورت هر چند جانی بر وقوع جنایت نسبت به فرد خاصی تأکید نداشته است، اما در واقع قصد شخص مجنی علیه را به طور ضمنی داشته است. زیرا در قصد کلی قصد افراد نیز قهرا وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است.

بنابراین قصد قتل انسان (هر انسانی) منفک از قصد قتل افراد آن نیست و بالاتر از این هر گاه کسی به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی فرق نکند که انسان مرد هدف قرار گیرد یا حیوان و تصادفا انسانی کشته شود، در واقع قصد مجني عليه وان داشته است.

زیرا در قصد جنایت به طور اعم قصد جنایت بر انسان نیز مستتر است. بنابراین در احراز عمد کافی است جانی قصد جنایت بر فردی غیر معین از یک را نموده وی را به قتل برساند.

مشاوره توسط وکیل جنایی در ارتکاب جنایت با آلات قتاله

باید توجه داشت که به کارگیری آلات قتاله في نفسه و بدون لحاظ چگونگی استعمال آنها در تحقیق قتل عمد موضوعیت ندارد.

بلکه آنچه ملاک و ضابطه در تشخیص قصد بعدی مجرم است، بنابراین در صورتی که استفاده جانی از آلات کشنده به گونه ای باشد که معمولا موجب قتل نبوده لكن اتفاقا منتهی به مرگ مجنی علیه شده باشد، قتل حاصله عمدی نخواهد بود.

از این رو چنان چه جانی بدون قصد ابتدائی قتل به سوی مقتول تیراندازی نموده منجر به مرگ شود، در صورتی قاتل عمد شناخته می شود که آن نحو از تیراندازی عادتا موجب قتل گردد.

قانون گذار نیز استفاده از سلاح در همه موارد را دلالت بر وجود قصد ندانسته تیراندازی به طرف ساق پای دیگری هرچند اتفاقا مرگ را به دنبال داشته باشد، قتل عمد تلقی نکرده است، به رغم آن که وسیله به کار آمده قتاله محسوب می گردد.

وکیل جنایی در پرونده های ارتکاب جنایت در اثر اضطرار 

گاه فردی بر اثر اضطرار مجبور به جنایت می گردد. که این موضوع سبب می گردد در نوع مجازات قانونی تاثیر داشته باشد.

وکلای جنایی می توانند در این زمینه راهنمای شما باشند.اضطرار عبارت از وضعیتی است که انسان برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است، کاری را بر خلاف تمایل خود و تحت تأثیر آن شرایط انجام داده و یا از ارتکاب عملی خودداری نماید.

مانند آن که برای رفع گرسنگی بدون آن که راه مشروعی بیاید اقدام به سرقت غذا کند و یا برای جلوگیری از سرایت زخم و عفونت عمومی بدن فرزند خویش اقدام به قطع پای وی نماید.

بسیاری از سیستم های جزایی حالت اضطرار را به عنوان یکی از موانع احراز مسئولیت کیفری ملحوظ نکرده و آن را در زمره علل موجهه جرم قلمداد نموده اند. در حالی که بر خلاف آن چه در علل موجهه مطرح است چنانچه مضطر به منظور دفع خطر از خویش اقدام به ایراد خسارت بر دیگری کند مکلف به جبران آن خواهد بود.

به علاوه ضمن آنکه عمل فرد مضطر از طرفی گاه وظیفه و تکلیف او قلمداد می گردد، از طرف دیگر اراده مضطر در هنگام ارتکاب جرم آزاد نبوده و تحت فشار و تأثیر شرایط خاصی که بر او تحمیل شده است، به انتخاب و انجام عملی دست می زند که دارای زیان و ضرری کمتر است و از این رو صرف نظر از اختلاف نظراتی که در این باره مطرح است، اضطرار می تواند به عنوان یکی از عوامل سلب اختیار و از موانع اسناد فعل اضطراری به اراده آزاد و معتبر جزایی، محسوب گردد.

سایت دادسرایار با استفاده از بهترین وکلای جنایی و بهترین عملکرد در پرونده ها در تمام ساعات شبانه روز آماده ارائه خدمات می باشند.

دوستان همیشگی دادسرایار با توجه به مطالب گفته شده نیز می توانید با مراجعه به مقاله  اکراه در قتل و مجازات در جهت ارتفاه اطلاعات خود گامی موثر بردارید. 

با ارتباط از طریق درگاه های این سایت می توانید تمام خدمات حقوقی را از وکلای متخصص در همان موضوع مانند وکیل خانواده، وکیل کلاهبرداری و غیره دریافت نمایید. 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد