کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
وکیل دیوان عدالت اداری در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان

وب سایت حقوقی دادسرایاروکیل در شیراز و مشاور حقوقی(0922-519-24-08)قبول وکالت در دعاویحقوقیخانوادهکیفریتصادفاتانقلابهمان طور که می دانیم قدرت در اختیار دولت و سازمان های وابسته به دولت و نهادهای حکومت است.  به همین سبب این امکان وجود دارد که مردم در قسمت هایی از روابط خود با دولت و نهادهای دولتی مورد ظلم واقع شوند. از طرف دیگر دولت به مفهوم عام به سبب قدرتی که در اختیار دارد در تنظیم بخشنامه ها آیین نامه ها ، مقررات دولتی را رعایت نکند و از این حیث حق مردم مورد ظلم قرار بگیرد. به همین منظور نیاز به تشکیلاتی می باشد تا این امکان را داشته باشد که در برابر قدرت دولت بایستد و از حقوق مردم دفاع نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دستگاه قضا مکلف به حمایت از مردم در مقابل دولت و حاکمیت می باشد.تاریخچه تشکیل دیوان عدالت اداریبعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای نخستین بار موضوع تاسیس دیوانی به ‌منظور دادرسی به شکایات مردم از مامورین دولتی و مقررات دولتی و نهادهای دولتی پیش‌بینی شد و همین موضوع اساس تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی را گذارد. بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی گفته شده است که به مقصود رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ...

شورای حل اختلاف+بررسی تخصصی+صلاحیت شورای حل اختلاف

رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه کاری های فردی و اجتماعی، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم، ممکن نیست و هنگامی که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد، نه تنها رسیدگی های قضایی سامانی نخواهد یافت، بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی ها قرار می گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه های گوناگون واقع خواهد شد. در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می گردد. شوراهای حل اختلاف در جهت تحقق به این اهداف تشکیل گردیده است.  نقش مهم آیین دادرسی، ایجاد رویه واحد در سطح کشور برای رسیدگی به امور مدنی و کیفری است. اما در خصوص شوراهای حل اختلاف هر چند تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه دانسته نشده است، لیکن این امر به معنای اعمال سلیقه های مختلف نسبت به مراجعین نیست؛ بلکه منظور آن است که هر چند شورا مکلف به تبعیت از آنها نیست ولی از آن ابزارها باید به عنوان یک سری اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد و الا نتیجه رسیدگی ها جز تولید بی نظمی قضایی نخواهد بود. با وجود این که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رعایت آیین دادرسی در رسیدگی ها اعم از مدنی یا کیفری الزامی نشده؛ اما مجموعه حاضر به منظور ایجاد نوعی نظم در رسیدگی ها، آیینی را پیشنهاد و بیان می کند که متخذ از روش هایی است که در آیین های دادرسی مدنی و کیفر ...

عوامل رافع مسئولیت کیفری+بررسی تخصصی+نکات مهم

در مورد حدود مسؤولیت جزائی اشخاصی مانند اطفال و مجانین و کسانی که تحت تأثیر اجبار یا اکراه (عادتأ غيرقابل تحمل) یا اختلال قوه اراده به علت مستی یا ضرورت و یا اشتباه مرتکب جرم می شوند، قانون مجازات اسلامی با وضع مقرراتی این موارد را مشمول  عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته است. در این مقاله به مبحث حدود مسؤولیت کیفری اطفال  و دیوانه و سپس اجبار و اکراه در ارتکاب جرم به عنوان عوامل رافع مسئولیت های کیفری می پردازیم .عدم مسئولیت کیفری اطفال به عنوان عامل رافعه مسئولیت کیفری برای این که بتوان از نظر جزائی کسی را مسؤول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی باشد. طفلی را که مرتکب یک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزائی جرم گردیده نمی توان مسؤول دانست و مجازات کرد. کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد. زیرا این قبیل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی دانند. رفتارهای کودکان بر پایه خواسته های غریزی و اولیه ای استوار است که برای ارضای آنها، هیچگونه حد و مرزی را نمی شناسند. عوامل رافع مسئولیت کیفریجنون و آثار آن به عنوان  عامل رافع مسؤولیت کیفری یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری جنون است. جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ک ...

دادسرا چیست؟+بررسی تخصصی انواع دادسرا در نطام حقوقی

تعقیب مجرم، بررسی جرائم وهم چنین بررسی و تحقیق  مقدماتی از وظایف دادسرا می باشد. به طور معمول در حیطه قضایی هر شهرستان یک دادسرا می باشد که تحت نظارت یک دادستان اداره می گردد.ریاست دادسرا را دادستان برعهده دارد.بررسی پرونده کیفری از ابتدا تا پایان سه مرحله انجام می گیرد :مرحله اول : تحقیقات مقدماتی  که دربرگیرنده کشف جرم، پیگیری متهم وتحقیق  از متهم است.مرحله دوم: دادرسی و صادر کردن حکممرحله سوم: انجام حکمانجام مرحله نخست با نهادی به اسم دادسرا می باشد به این معنی که کشف جرم  تحت نظر دادستان  و اجرای تحقیق وظیفه بازپرس می‌باشد.  مرحله دوم یعنی محاکمه و صادر شدن رای  وظیفه دادگاه می باشد. همچنین دنبال کردن دعوای عمومی و همین‌طور دنبال کردن دعوای خصوصی  به تقاضای شاکی وظیفه دادسرا می باشد.در دادسرا نحوه رسیدگی به پرونده چگونه می باشد؟ نخست باید شخص شاکی به دادسرایی که صلاحیت رسیدگی را دارد رجوع نماید. دادسرایی شایسته رسیدگی می باشد که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد. آغاز رسیدگی در دادسرا برعکس دادگاه لازم به دادن دادخواست نمی باشد همین که شخص شاکی ورقه شکواییه را کامل کندوآن را تحویل دهد کافی می باشد بعد دادستان ودادیار مبادرت به بررسی پرونده می نمایند واگر به تحقیقاتی هم احتیاج داشت با کمک نیروی انتظامی به تعقیب متهم وهمچنین ا ...

صلاحیت دادگاه ها+بررسی تخصصی+نکات بسیار مهم

در هر حوزه قضایی که فقط یک شعبه دادگاه باشد، آن دادگاه، دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی معمولا در حوزه قضایی بخش تشکیل می شود. دادگاه عمومی با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرس على البدل بر اساس قانون آیین دادرسی مربوط انجام میشود. اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است. دادرس على البدل عهده دار انجام کلیه اموری است که از طرف رییس دادگاه در چارچوب قوانین به وی ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه، حسب تعیین رییس کل دادگاهها، شعبه بلاتصدی را اداره می نماید (ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب)، اختیارات دادرس علی البدل در دادگاه همانند اختیارات رییس دادگاه است و هر یک از آنان به صورت مستقل اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی می نماید. در صورت حضور همزمان رییس دادگاه و دادرس على البدل، ارجاع پرونده به دادرس علی البدل توسط رییس دادگاه صورت می گیرد. در معیت هر شعبه دادگاه عمومی، دفتر شعبه با حضور مدیر دفتر و مسئول بایگانی تشکیل و امور دفتری شعبه را اداره می نماید. صلاحیت دادگاه صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقیصلاحیت دادگاه عمومی به صورت عام میباشد و رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی اعم از دعاوی حقوقی، خانواده و جزایی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. در حوزه قضایی بخش، رییس یا دادر ...

دیه چیست|بررسی تخصصی|نکات مهم|مشاوره تلفنی

در خصوص ماهیت دیه در این که آیا دیه یک امر جزایی و مدنی است یا ماهیتی دوگانه دارد نظرهای متفاوتی بیان شده و دلایلی برای اثبات نظریه اعلام گردیده است. عده ای معتقدند که دیه فاقد وصف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که مجازات کیفری هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی ، قصد  مجرمانه یا لااقل خطای کیفری در بین باشد .از آن سو  جرایم زیادی در جنایات شبه عمد ای وجود دارد که مرتکب تنها قصد ایراد جنایت را ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده به حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می شود، ضامن دیه ناشی از آن است. دوستان گرامی قبل از شروع مطالب این مقاله می توانید ابتدا به مقاله دیه انسان رجوع کنید. در مقابل گروه دیگری معتقدند که دیه نوعی مجازات است این گروه از پژوهشگران معاصر   دیه را نوعی کیفر جانی می دانند و ‏ عقیده خود را به این نکته معطوف می‌کنند که در  شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده و  حکم کردن بستگی به درخواست افراد ندارد. بلکه دیه مانند هر کیفر دیگری برای جرم  مقرر شده است،  و هرگاه مجنی علیه آن را ببخشد، جانی به کیفر تعزیری مناسبی کیفر می شود. در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است که اصل کلی این است که مجازات ...

تصرف عدوانی|انواع تصرف|بررسی تخصصی|02191016152

دعاوی تصرف عدوانی یکی از دعاوی مهمی است که امروز در دادگاه شاهد انبوه پرونده هایی در مورد تصرف عدوانی هستیم،به دلیل اینکه تصرف عدوانی یک نوع حق الناس به حساب می اید عموما قضات به این موضوع توجه نشان داده و سعی میکنند که روند دادرسی این قبیل پرونده ها به صورت عادلانه برگزار شود.حال در این مقاله قصد داریم به توضیح هر چه بیشتر موضوع تصرف عدوانی بپردازیم. ویدیو و صوت مقاله تصرف عدوانی تصرف عدوانی ورثه به چه صورت است؟زمانی که فردی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی میگردند، اکثر اوقات پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف ( تصرف عدوانی ورثه ) می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی رسند.که به این موضوع تصرف عدوانی ورثه میگویند،یعنی تصرف کردن بخشی یا تمام مال به ارث رسیده برای خود.تصرف عدوانیمعنای دعوای تصرف عدوانی چیست؟در اصل دعوای تصرف عدوانی دعوای شخصی میباشد که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته است، منتها کسی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج کرده است؛ در اینچنین موردی متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می کند؛ به طور مثال،مستاجری مدعی خواهد بود که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف او خارج کرده است.دعاوی تصرف عدوانی از جمله دعاوی میباش ...

انحصار وراثت|مراحل انحصار وراثت|بررسی تخصصی-02191016152

مرگ مصداق ضرب المثل معروف شتری است که در خانه هر کسی می خوابد و این یک وعده الهی است که برای همه انسان ها دیر یا زود اتفاق می‌افتد. رسیدگی به امور متوفی مراحل خاص خود را دارد که هر کدام از این مراحل باید با پرداخت هزینه در جای خود انجام شود. معلوم نمودن اموال شخصی که فوت کرده است، یکی از اموری است که بعد از فوت یک نفر باید انجام شود. خصوصاً اگر متوفی اموال قابل توجهی داشته باشد.آن چه قانون مشخص می‌کند این است که باید تکلیف هر یک از وارثان متوفی و سهم آن ها در اموال باقی مانده از او معلوم شود که به این کار اصطلاحا انحصار وراثت گفته می شود.ویدیو و صوت مقاله انحصار وراثتمشاور حقوقی ملکی می گوید: انسان ها در زمان زندگی خود با هم در ارتباط هستند و در میان آن ها آثار حقوقی برقرار می شود. که از جمله آن انحصار وراثت می باشد. بیشترین ارتباطات میان افراد در زمینه مالی انجام می شود و بعد از مرگ نیز ادامه می‌یابد. این موضوع فقط به دوره حیات فرد مختص نمی شود . بعد از فوت آن چه تعامل مالی انسان را استمرار می‌بخشد انحصار وراثت است و به همین جهت هر فردی باید تکلیف مال خود را قبل از مرگ به شکل  مشخصی، تعیین نماید . همه وراث برای این که قادر باشند ارث فرد فوت شده را تقسیم کنند، باید گواهی انحصار وراثت در اختیار داشته باشند. این موضوع زمانی معلوم می‌شود که افراد و صیتی از متوفی در ...

اسیدپاشی+تهدید به اسیدپاشی+بررسی تخصصی|02191016152

دادسرایار در این مقاله به صورت تخصصی  به جرم اسید پاشی پرداخته است و چنانچه به مشکلی در این زمینه خوردید می توانید با وکیل کیفری و یا مشاوره حقوقی کیفری ما در ارتباط  باشید.اسید پاشی از جمله جرایمی است که قانون گذار ما برای آن مجازات مشخص کرده است اما به این خاطر که اسید پاشی افزایش پیدا کرده است به منظور پیشگیری از این جرم اسید پاشی قانون گذار ما قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت کردن از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کرده است که بر اساس این قانون مجازات مرتکبین تشدید گردیده است.ویدیو و صوت مقاله اسید پاشیجرم اسید پاشیجرم اسید باشی بنا بر نظر قانون موقعی اتفاق میفتد که هر شخصی به صورت کاملا عمدی پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر مقدار غلظت سبب جنایت بر نفس/ عضو و منفعت گردد به بیان ساده تر یعنی عمدا اسیدی را بر روی شخصی بپاشد که موجب آن گردد که نقص و آسیبی به یکی از اعضای بدن شخص وارد گردد که در این صورت جرم اسید پاشی محقق می شود و شخص انجام دهنده آن با قانون و مجازات هایش روبرو می گردد.اسید پاشی یکی از انواع مشدده خشونت است و امکان دارد که فردی که موجب اسید پاشی قرار گرفته است در مواردی حتی فوت هم کند اما در کل اسید پاشی به قصد قتل نیست و صرفا برای انتقام گرفتن و نابود گردیدن زندگی اجتماعی و زندگی آینده فرد قربانی صورت می گیرد.حادثه اسید پاشی بیشتر د ...

دستور تخلیه +بررسی تخصصی+نکات مهم|02191016152

دستور تخلیه و نکات مهم آن دستور تخلیه در قرارداد اجاره ای رسمی و چند حالت برای گرفتن تخلیه فوری هرگاه قرارداد اجاره به صورت رسمی باشد یعنی که در دفترخانه تنظیم شده باشد و یا چنانچه در دفترخانه تنظیم نشده باشد اما توسط ٢شاهد امضا گردیده باشد می توان به استناد قرارداد فی مابین ، حکم تخلیه را گرفت.گاه در یک برگ کاغذ قرار داد اجاره به وسیله اجاره دهنده و اجاره کننده تنظیم میشود و گاهی نیز می تواند در بنگاه های املاک این قرارداد تنظیم شوددر هرحال فرقی نمی‌کند که قرار داد اجاره چگونه تنظیم شده باشد آن چه که در قراداد اجاره حائز اهمیت است این است که حتماً امضای دو نفر به عنوان شاهد آن امضا کرده باشند.بنابراین فرق نمی کند که قرارداد اجاره را بنگاه تنظیم کرده باشد یا اینکه موجر و مستاجر خودشان بین خودشان تنظیم کرده باشد مهم این است که حتماً امضای شهود وجود داشته باشد هرگاه مستاجر از خالی کردن مورد اجاره خودداری کند صاحب خانه میتواند با تنظیم دادخواست در شورای حل اختلافی که در محل وقوع ملک مورد اجاره است مراجعه کندپیرو مطالب گفته شده در اینجا با مطالعه مقاله عقد اجاره در وبسایت دادسرایار می توانید اطلاعات خود را در این زمینه ارتقاء دهید . و در تنظیم دادخواست باید دستور تخلیه را بخواهد نه حکم‌ تخلیه،شورای حل اختلاف پس از بررسی لازم دستور تخلیه را صادر می کند باید آگاه باشید که ...

1...142