کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

تصرف عدوانی|انواع تصرف|بررسی تخصصی|02191016152

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

تصرف عدوانی|انواع تصرف|بررسی تخصصی|02191016152

تصرف عدوانی|انواع تصرف|بررسی تخصصی|02191016152

دعاوی تصرف عدوانی یکی از دعاوی مهمی است که امروز در دادگاه شاهد انبوه پرونده هایی در مورد تصرف عدوانی هستیم،به دلیل اینکه تصرف عدوانی یک نوع حق الناس به حساب می اید عموما قضات به این موضوع توجه نشان داده و سعی میکنند که روند دادرسی این قبیل پرونده ها به صورت عادلانه برگزار شود.حال در این مقاله قصد داریم به توضیح هر چه بیشتر موضوع تصرف عدوانی بپردازیم. 

ویدیو و صوت مقاله تصرف عدوانی 

تصرف عدوانی ورثه به چه صورت است؟

زمانی که فردی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی میگردند، اکثر اوقات پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف ( تصرف عدوانی ورثه ) می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی رسند.که به این موضوع تصرف عدوانی ورثه میگویند،یعنی تصرف کردن بخشی یا تمام مال به ارث رسیده برای خود.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

معنای دعوای تصرف عدوانی چیست؟

در اصل دعوای تصرف عدوانی دعوای شخصی میباشد که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته است، منتها کسی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج کرده است؛ در اینچنین موردی متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می کند؛ به طور مثال،مستاجری مدعی خواهد بود که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف او خارج کرده است.دعاوی تصرف عدوانی از جمله دعاوی میباشد که هم جنبه حقوقی دارد و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است.پس اشخاص میتوانند دعوای مربوطه تصرف عدوانی را هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح نمایند.

در اصل در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نمی باشد که خواهان حتما مالک رسمی بوده باشد، بلکه همین که سبق تصرفات را ثابت کند و سابقا او در ملک تصرف قانونی داشته باشد و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف او خارج کرده باشد کفایت خواهد کرد؛ در این صورت حتی ممکن خواهد بود که خوانده، مالک رسمی ملک بوده باشد.پس در اینچنین دعوایی مسئله اصلی سبق تصرف میباشد نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه شخصی قدیمی تر خواهد بود.مسئله اصلی در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف میباشد نه مالکیت.و باید که دعوا در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلى مطرح بشود.در اصل این دعوا جزو دعاوی غیر مالی خواهد بود.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

اقسام دعوای تصرف به چه صورت میباشد؟

تصرف عدوانی

در این نوع از دعوا در اصل شخص متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج کرده است و مانع استفاده او از ملک خویش خواهد شد.

مزاحمت از حق

در این نوع از دعوا ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده است؛ منتها برای استفاده کردن مالک مزاحمت ایجاد شده است و امکان انتفاع کامل برای مالک وجود نخواهد داشت.

ممانعت از حق

در این مورد شخصی که در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خود را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده است، منتها مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق او میشود.

دفاع کردن در دعاوی تصرف:

برای دفاع کردن از خود در این از دعاوی،خوانده با شخصی که تصرفات او مؤخرمیباشد، باید چنین ثابت نماید که ملک به طریق قانونی و صحیح، به اومنتقل شده است.پس در این دعوا بار اثبات بر عهده شخصی خواهد بود که مالکیت او موخر است.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید:

اولین تفاوت

در اصل اولین تفاوت این دعاوی این میباشد که در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و اولین اقدام او، اثبات مالکیت میباشد، منتها در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از طرف خواهان ضروری نخواهد بود و صرفا باید ثابت نماید که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم میباشد.

دومین تفاوت

دومین تفاوت این دعاوی این است که در دعاوی تصرف عدوانی رعایت کردن تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و... لازم نخواهد بود و رسیدگی کردن خارج از نوبت انجام می شود، منتها در دعاوی خلع يد تشریفات دادرسی نیز باید رعایت شود.

سومین تفاوت

در اصل سومین تفاوت این است که دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی میباشد نه دعوای کیفری؛ در صورتی که دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح شدن را خواهد داشت‌.

 چهارمین تفاوت

در اصل چهارمین تفاوت این دعاوی این موضوع میباشد که دعوای خلع ید صرفا توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مانند وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح میباشد،منتها در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نخواهد بود و هر ذی نفعی خواهد توانست که رفع تصرف را تقاضا کند، لذا اثبات کردن صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می کند. 

پنجمین تفاوت

در اصل پنجمین تفاوت این دعاوی این است که اجرای حکم خلع ید نیازمند این خواهد بود که رای قطعی شده باشد و اجراییه علیه محكوم عليه صادر شده باشد؛ در حالی که در دعوای تصرف عدوانی حكم تصرف بلافاصله قابل اجرا خواهد بود و نیاز به قطعی شدن نخواهد داشت و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نمی شود.

ششمین تفاوت

اخرین تفاوت این دعاوی این میباشد که هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی میباشد و بر اساس ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه خواهد شد،در صورتی که دعوای تصرف همانگونه که در بالا نیز ذکر شد یک دعوای غیر مالی میباشد.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

نکاتی که در مورد دعاوی تصرف عدوانی ذکر شود:

اولین نکته

در اصل در این دعاوی لازم نخواهد بود که خواهان مالک رسمی بوده باشد صرفا باید که تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت کند.

دومین نکته

چنانچه خواهان سند مالکیت را دارا باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خود نخواهد داشت و تصرفات سابق او استصحاب خواهد شد.

 سومین نکته

 در اصل طرح کردن همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع میباشد و در این مورد صرفا به دعوای مالکیت رسیدگی خواهد شد.

چهارمین نکته

در واقع دعوای تصرف عدوانی فقط نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح میباشد،و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت مطرح بشود.

پنجمین نکته

چنانچه شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق بوده باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نمی باشد و در این مورد باید که دعوای تخلیه ید در دادگاه مطرح شود.

ششمین نکته

در واقع ششمین نکته دعوای تصرف عدوانی این میباشد که حداقل زمان تصرف سابق به عقیده یکسری از محاکم یک سال خواهد بود والبته یکسری دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را نیاز نمی دانند.

هفتمین نکته

 نکته اخر دعوای تصرف عدوانی این میباشد که طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲قانون مدنی، صحیح خواهد بود و هیچ کدام از شرکا بدون اجازه سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را نخواهد داشت، پس چنانچه یکی از شرکا بخشی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف کند مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصاصی کند، مشمول تصرف عدوانی خواهد بود.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

حال در اینجا سوال این خواهد بود که مواد قانونی،مرتبط برای دعوای تصرف عدوانی چه موادی میباشد؟

در اصل وکلا برای دعوای تصرف عدوانی به مواد زیر استناد میکنند:

اولین ماده

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای تصرف عدوانی عبارت میباشد از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف او خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

دومین ماده

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای ممانعت از حق عبارت میباشد از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

سومین ماده

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای مزاحمت عبارت میباشد از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت شخصی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

چهارمین ماده

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف او و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده میباشد.

البته مواد ۱۶۳ تا ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکيت را دليل مالکیت می داند و ماده ۳۱ قانون مدنی در این خصوص قابل استناد است و وکلا از این مواد قانونی در دفاعیات خود استفاده می نمایند.

انواع دعاوی تصرف عدوانی:

در اصل بر اساس قوانین موجود تصرف عدوانی به دو نوع تقسیم خواهد شد:

۱.تصرف عدوانی کیفری و ۲.تصرف عدوانی حقوقی، که هر کدام از آنها دارای شرایط خاصی میباشند که چنانچه شخص شما تحت عنوان یکی اعلام دعوی نمایید، نخواهید توانست که آن را تغییر دهید.

حال در اینجا قصد داریم به شرح دو دعاوی ذکر شده بپردازیم:

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

_ تصرف عدوانی کیفری به چه معنا است؟

در واقع تصرف عدوانی کیفری به معنا میباشد که تصرف مالی که متعلق به فرد دیگری میباشد آن هم با اطلاع از این که مال تعلق به شخص دیگری دارد.از نقطه نظر قانونی تصرف عدوانی کیفری، جرم محسوب خواهد شد و در صورت اثبات شدن جرم، شخص از یک ماه تا یک سال به حبس محکوم خواهد شد.در اصل این نوع از تصرف برای اموال غیرمنقول اطلاق میشود. در تصرف عدوانی کیفری شخص باید مالکیت مال غیرمنقول را اثبات نماید.

_تصرف عدوانی حقوقی به چه معنا است؟

در واقع میتوان چنین گفت که تصرف عدوانی حقوقی شباهت های بسیارزیادی و تفاوت های کم و مهمی با تصرف عدوانی کیفری دارد‌.

تفاوت های(تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری)به شرح زیر چنین خواهد بود:

اولین تفاوت

در اصل در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به احراز مالکیت قبلی مال نمی باشد درصورتی که بر اساس ماده 690 در تصرف كیفری باید احراز مالکیت انجام بشود. 

دومین تفاوت

در واقع ركن روانی یکی از مسائلی میباشد که در تصرف تاثیرگذار خواهد بود، و این موضوع به این معنا است که باید برای دادگاه مشخص شود که آیا شخص متصرف می دانسته است که مال متعلق به غیریا شخص دیگری بوده است یا خیر؛ که در اصل این موضوع یکی از تفاوت های مهم این دو نوع تصرف میباشد.

سومین تفاوت

در اصل دعوای تصرف حقوقی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح میباشد منتها برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نخواهد بود و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کافی میباشد.

رسیدگی کردن به دادخواست تصرف عدوانی:

به صورت کلی شخصی که در فرایند رسیدگی خواهان است باید به دادگاه های عمومی مراجعه کند.و اینکه لازم نمی باشد حتما شما مالک ملکی بوده باشید تا بتوانید شکایت کنید ممکن خواهد بود شما مستاجر باشید و موجر یا همان صاحبخانه شما متصرف عدوانی باشد.

در باب رسیدگی ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی نیز از نظر محلی دادگاهی را صالح فرض می نماید که مال در حوزه آن قرار گرفته باشد. حتی اگر که خوانده در آن مكان مقیم نباشد. پس دعاوی تصرف باید در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول برگزار شود.

شرایط رسیدگی کردن به دعاوی تصرف عدوانی به موجب و براساس قوانین موجود چیست؟

اولین شرایط رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی

سابقه تصرف خواهان:در اصل باید چنین بیان کرد که یکی از اصلی ترین شروط رسیدگی به دادخواست این میباشد که خواهان باید حتما مدتی از این اموال غیرمنقول استفاده کرده باشد. برای نمونه" چنانچه مورد پرونده، یک آپارتمان باشد، خواهان باید مدتی در آن اقامت کرده باشد و این مسئله مورد قبول و تایید اطرافیان ان شخص مثلا همسایگان نیز باشد. در واقع باید برای دادگاه این موضوع اثبات شود که این اموال غیرمنقول متعلق به خواهان بوده است.و البته اینکه لازم میباشد ارتباط بین مال و متصرف مدتی ادامه داشته باشد تا بتوان آن را بعنوان سابقه پذیرفت. تعیین این مدت به عرف وابسته خواهد بود.

دومین شرایط رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی

عدم سبق تصرف خوانده:در اصل در بیشتر موارد این موضوع باعث سردرگمی خواهان و خوانده خواهد شد و از انجایی که باعث سردرگمی میشود، این خواهد بود که قاضی تنها در شرایطی خواهد توانست حکم صادر کند که خوانده حتما بعد از تصرف خواهان اقدام به تصرف اموال غیرمنقول نموده باشد،در غیر این صورت قاضی نمی تواند برای خوانده حکم صادر نماید.

صدور کردن حکم رفع تصرف بر عليه شخصی جائز خواهد بود که تصرف او لاحق بر تصرف خواهان باشد. بر همین اساس میباشد که خوانده باید هیچ نوع تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی کیفری در قانون مجازات کیفری

با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرشخص به وسیله صحنه سازی از قبیل: پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، قلستان ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف يا ذي حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند،مجرم شناخته خواهد شد.

تصرف عدوانی مستاجر به چه صورت خواهد بود؟

در واقع یکی از مسائلی که زیاد دیده میشود و زیاد در جامعه رخ میدهد این میباشد که مستاجرین از تصرفات صاحب خانه در ملک خود ناراضی هستند. این مسئله ممكن خواهد بود که برای بخش های متفاوتی از ملک انجام بشود. منتها در هر شرایطی بهتر خواهد بود که این موضوع را بدانید که چنانچه مالک بدون رضایت مستاجر، اقدام به تصرف ملک کند، می توان دعاوی را علیه مالک اقامه نمود و این مسئله ربط چندانی به مالکیت او نخواهد داشت،زیرا که بر اساس مطالبی که نیز در ابتدای متن  ذکر نمودیم، مالک بودن اصل مهمی در این دعاوی خواهد بود و اصل بر متصرف سابق ملک میباشد.

تصرف عدوانی پارکینگ به چه صورت خواهد بود؟ایا میتوان برای این موضوع نیز دعوای تصرف عدوانی اقامه نمود؟

در اصل میشود چنین گفت که یکی از مرسوم ترین دعاوی مربوط به تصرف پارکینگ ساختمان ها است.خصوصا اینکه امروزه به دلیل اپارتمان ها این دعاوی روز به روز بیشتر میشود.بنابراین حتما به تعداد دفعات زیادی این موضوع را مشاهده کرده اید که مالک علی رغم رضایت مستاجر قسمتی از پارکینگ را به تصرف خود در آورده است و از آن استفاده می نماید. در حالی که پارکینگ هم جزوی از موارد مستاجره باشد، مستاجر می تواند بنا بر حقوق خود، اقدام به ارائه دادخواست کند.

البته باید که این نکته بیان شود که این دسته از دعاوی، سخت و پیچیده میباشند و به تنهایی بعید خواهد بود که قادر به حل و فصل آن ها باشید،پس بر اساس بودجه و سوابق لازمه یک وکیل خوب اتخاذ کنید یا حداقل از یک مشاور حقوقی کمک بخواهید تا شما را بیشتر راهنمایی نماید.

انجام دادن تصرف عدوانی در ملک مشاع:

یکی از مهم ترین و رایج ترین مشکلاتی که ممکن خواهد بود در هریک از ساختمان های امروزی بوجود بیاید، دعوا در املاک مشاع میباشد.چنین تصور نمایید که شما به همراه شریکتان، ملکی را خریداری نموده اید و از همان ابتدا خرید ملک مورد نظر، حد مشخصی جهت استفاده نمودن  از این ملک میان خودتان تقسیم کرده اید منتها به تدریج و بعد از گذشتن مدتی از خرید ملک، شریکتان از محدوده ی خود تجاوز نموده و قسمتی از سهم شما را نیز به تصرف خود در آورده باشد. دراصل در این شرایط می توانید دادخواست خود را به دادگاه ارائه نمایید.

عموما در این شرایط، قاضی به رفع تصرف ملک مشاع رای خواهد داد و مشکل چندانی در این زمینه نخواهید داشت.

 عنصر مادی تصرف عدوانی:

برای اثبات کردن در دعاوی کیفری تصرف عدوانی عنصر مادی باید که موجود باشد و عنصر مادی عبارت میباشد از تصرفی که بر اساس آن آثار مالکیت در ملک قابل مشاهده بوده باشد؛ که دیوار کشی، پی کندن، جمع نمودن مصالح ساختمانی در خصوص املاک شهری و مسکونی و یا شخم زدن، برداشت محصول و آبیاری در مورد املاک مزروعی و بیرون از شهر. جرم تصرف عدوانی است و تحقق یافتن جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه تصرف عدوانی میباشد.این موضوع از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

عنصر معنوی تصرف عدوانی:

در واقع عنصر معنوی در تصرف عدوانی چنین است که به تصرفی که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نباشد،منتها اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت او را در آن ملک داشته باشد اطلاق میشود. درطی زمانی که ملکی به صورت ارث منتقل شده باشد و یا دادگاه حکمی در جهت تملیک برای آن ملک صادر کرده باشد و یا همچنین اراضی بایری که مالک دارد یا اراضی آییش نیز تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم خواهد بود. در این خصوص نمونه های تصرفات متعددی هم وجود دارد از جمله تصرف اداری تصرف از طرف غیر تصرف.

باید این مطلب خدمت شما بیان شود که بر اساس حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد و سپس بعد از اجرای حکم مورد حکم را عدوانا متصرف شده باشد یا اقداماتی بدون مجوز انجام داده باشد، شخص مربوطه علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال نیز محکوم میشود.

صدور کردن دستور رفع تصرف عدوانی به چه صورت میباشد؟

برای صادر کردن دستور رفع تصرف از جانب دادگاه در پرونده های جزایی تصرف عدوانی ،دو رکن باید احراز بشود:

رکن اول= که رکن نخست سبق تصرف میباشد این موضوع یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود. 

رکن دوم=میتوان گفت که رکن دوم الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی میباشد که علیه او شکایت انجام شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز کردن این دو شرط می توان حکم به رفع تصرف صادر نمود.که البته این موضوع به این معنا خواهد بود که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر میباشد.

نمونه دادخواست تصرف عدوانی

برگ دادخواست به محاکم عمومی

محل اقامت:شهر – خیابان-کوچه،پلاک

مشخصات طرفین:

نام خانوادگی:

خوانده وکیل:

تعیین خواسته وبهای آن:

او تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به ........ ریال ۲. اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ....... ریال ۳. به انضمام کلیه خسارات قانونی ۴. تقاضای صدور دستور موقت به دلایل:

1. کپی مصدق سند مالکیت، ومنضمات

 ۲. معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه ....

با سلام

به موجب سند مالکیت شماره ........................................ پلاک ثبتی .................... بخش .................. واقع در .................................... متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید.

رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ ..................... لغایت صدور حکم به میزان ................ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست

محل امضاء

نکاتی که باید در مورد دادخواست ذکر شود:

 برای انجام شکوائیه نیاز به برگه چاپی مخصوص نخواهد بود منتها عملا برای طرح کردن این شکایت باید به نزدیک ترین دادسرای محل مراجعه کرده و یک فرم مخصوص شکوائیه دریافت نمود و بعد از تنظیم کردن مشخصات شاکی ومشتکی عنه در پشت آن برگه یا در برگه جداگانه متنی که ذکر شد را وارد کنید،هرچند می توانید در شکوائیه علت تصرفات غاصبانه و دیگر موارد لازم را قید کنید منتها بهتر میباشد شکوائیه خود را همانند متن ذیل به صورت ساده تنظیم و سپس در نزد بازپرس یا دادیار و در صورتجلسه اظهارات شاکی، به صورت کامل شرح ماوقع را بیان کنید. 

نمونه شکوائیه تصرف عدوانی

احتراما به استحضار می رساند،

به موجب سند مالكيت شماره........................دانگ پلاک ثبتی.......................... بخش ................ واقع در.................... متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم کیفر ایشان و نیز رفع تصرف و قلع و قمع بنا مورد استدعاست.

محل امضاء

دادخواست تامین دلیلی متصرف عدوانی به شرح زیر میباشد:

دادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی شورای حل اختلاف:

خواسته یا موضوع بهای آن: تامین دلیل

دلایل یا منضمات دادخواست : تصویر مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست.

ریاست محترم شورای حل اختلاف:

سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی با عرض رساندن

1-اینجانب به موجب سند مالکیت پیوست، مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی ............................................................ فرعی ................................................ اصلی واقع در بخش۵ تهران می باشند.

2-خوانده دعوا که همسایه مجاور شمالی ملک بنده می باشد، بدون اذن و اجازه و به نحو غصبی و عدوان، پشت بام مغازه را متصرف شده و مبادرت به غرس گل و گیاه و احداث آلاچیق کرده است و با حصار کشی بدون اذن من و غیر مجاز، پشت بام مغازه را به حیات خلوت و استراحتگاه خود تبدیل کرده است.

3-علیرغم تذکرات مکرر بنده مبنی بر قلع مستحدثات و رفع تصف عدوانی، خوانده دعوا به استدعای به حق بنده وقعی نکرده است و با زیاده خواهی نسبت به فضای متعلق به اینجانب وضع يد کرده است که در نهایت منجر به طرح دعوای خلع ید به طرفیت او شده است.

فلذا به منظور ثبت وضعیت موجود که حاکی از تصرف عدوانی خوانده و احداث آلاچیق بوده و استفاده از آن به عنوان دلیل در دعوای خلع ید مطروحه، به استناد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمین دلیل و اجرای آن مورد را خواستارم.

در اینجا یک نمونه دادخواستی در باب موضوع اجرت المثل ایام تصرف عدوانی خدمت شما ارائه خواهد شد که این دادخواست به شرح زیر است:

نمونه دادخواست تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک:

نام مجتمع قضایي : مجتمع قضایی شهید باهنر کلاسه پرونده : ........... خواهان :........ فرزند.... خواندگان ........ فرزند.........

خواسته : رفع تصرف و مطالبه اجرت المثل ایام زمان تصرف

دلایل ومنضمات دادخواست : ١- رونوشت مصدق سند مالکیت ۲- شهادت شهود ۳- عند الزوم معاينه وتحقيق محلی شرح دادخواست تصرف عدوانی : احترما به استعضار می رساند اینجانب آقای ................... وکیل از طرف آقای ................. در خصوص شش دانگ ملک پلاک ثبتی ....... فرعی از ۸۸ اصلی مفروزی از پلاک ..... واقع در بخش۱۱ اداره ثبت تهران می باشیم و نظر قاضی محترم را به نکات زیر معطوف می داریم . 1- موکل اینجانب در تاریخ.......سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر را از آقای .......... به طور قطعی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....... خریداری نموده است . 

۲- با توجه به اینکه سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف به نام آقای........ و خانم .......... می باشد که به صورت قطعی در تاریخ ۹۲/۸/۶ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.... در اختیار و تصرف موکل اینجانب گرفته شده است.

 ٣- از تاریخ ۹۳/۳/۲۸خوانده دعوی به بهانه های واهی و بدون دلیل و مدرک تمامی پلاک ثبتی موصوف را از تصرف موکل اینجانب خارج نموده و با توجه به اینکه ملک در حال ساخت وساز است، عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده است از فعالیت آنها ممانعت به عمل آمده و ایجاد مزاحمت کرده و به تصرف خویش در آورده اند. 

۴- لازم به ذکر میباشد که خوانده دعوی هیچگونه طلبی و قرار دادکاری و مشارکت در ساخت از موکل اینجانب نداشته و حق و حقوق نسبت به ایشان ندارد.

 ۵- نظر به اینکه خوانده دعوی مطالباتی از آقای ....... و اقای .......... پیمانکار قبلی داشته و هیچگونه قرارداد مشارکتی با بنده نداشته است از آن جهت که ملک پلاک ثبتی فوق الذکر را برای اینجانب که در حال ساخت و ساز انجام تعهدات خویش طبق مشارکت مدنی بودم را خارج و به تصرف خویش در آورده است و با توجه به اینکه جهت انجام ساخت وساز واحداث بنا ابزار معماری و دستگاه جوش و سایر ابزار و وسایل لوله کشی و... در محل فوق الذكرموجود بوده و با تصرف ایشان احتمال انتقال اموال موکل اینجانب و تعدی و تفریط می رود تقاضای اصدار واجرای قرار تامین دلیل به استناد مواد ۱۴۹و۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

۶- با توجه به اینکه پروندهای با خواسته تصرف عدوانی به شماره ................................ مطرح می باشد تقاضای ارجاع پرونده به شعبه ۱۲۳ در خصوص تامین دلیل را داریم.

رای دادگاه رفع تصرف و اجرت المثل به شرح زیر است: در مورد دعوای آقای ............. و نیز دعوای ورود ثالث آقای .......... و خانم ............... به طرفیت آقای .............. به خواسته رفع تصرف از یک باب ساختمان و ملک به پلاک ثبتی ............ فرعی از ۸۸ اصلی بخش ۱۱ تهران به نشانی ........ میباشد نظر به اینکه مالکیت مشاعی خواهان ها نسبت به ملک مزبور و سبق تصرف آنان وعدوانی بودن تصرف خوانده یعنی آقای ...... در ملک مزبور محرز می باشد و دفاع خوانده دایر به اینکه تصرف وی با دستور قضایی و در نتیجه قانونی بوده است قابل پذیرش نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده کیفری کلاسه ............ که فعلا با کلاسه .......... در اجرای احکام ناحیه ۴ دادسرا می باشد تصرفات خوانده در ملک من غير حق و بدون مجوز قانونی خوانده در ملک من غير حق و بدون مجوز قانونی بوده است و دستور مورخ قاضی محترم شعبه ۱۰۸۱ صرفا به جهت ثابت ماندن وضعیت به حالت شروع تشکیل پرونده کیفری بوده است لذا دعاوی مطروحه ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۵۸ و۱۶۲ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تصرف و انتزاع بد از ملک موصوف صادر می شود ، و در مورد خواسته دیگر آقای ........ دایر بر مطالبه اجرت المثل نظربه این که وی آن را به موجب لایحه مورخه....... مسترد کرده است و به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر می شود . رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

نظر نهایی واخر - تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل:

به نظر اینجانب دعوی مطروحه به خواسته مندرج در ستون خواسته با توجه به موارد استنادی و دلایل ضم به دادخواست تقدیمی وارد به نظر می رسد ولیکن اینجانب با توجه به سبق تصرف خواهان در پاک فوق الاشعار و با استناد به مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ و ۱۷۴ قانون مدنی دعوی خواهان را وارد دانسته.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد