کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل مزایده و مناقصه در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل مزایده و مناقصه در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل مزایده و مناقصه در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل مزایده و مناقصه در شیراز

وکیل پایه یک دادگستری

خداوردی حنیور

09225192408

 

بهترین وکیل مزایده و مناقصه در شیراز 

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛
گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛

۱) روش مناقصه:

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

اصول مناقصه

آ) اصل آزادی رقابت؛
ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛
ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛
د) اصل حضور یک شخص اداری.

اقسام مناقصه:

آ) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.

ب‌) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛

ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛

۲) روش مزایده:

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد.

 

وکیل مزایده و مناقصه در شیراز

مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:

آ) حضوری؛
ب)  کتبی.

مزایده حضوری:

به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم می‌باشد.

مزایده کتبی:

در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می ­شود.

پیمان‌های مبتنی بر توافق:

۱) روش توافق مستقیم:

این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می‌باشد؛

۲) روش جلب نظر کارشناس:

به‌موجب قانون محاسبات، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.

اجباری یا اختیاری بودن روش‌ها:

در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد.

برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،
طبق قانون مناقصات ، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از۲۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.

ادارۀ امور مناقصه:

مرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری‌ها، یک واحد اداری است که به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته می‌شود و دارای وظایفی هم‌چون تشکیل کمسیون مناقصه می‌باشد.

وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می‌باشد.

محاسن مزایده و مناقصه:

حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود.

البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.

پایان مقاله وکیل مزایده و مناقصه در شیراز

به درخواست شما هم شهری های عزیز چند نمونه قرار میدهیم

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱ – ۱- موجر / موجرین …………………….. فرزند …………………. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………. صادره از……………………. متولد سال ………………….. دارای کدملی …………………… مساكن ……………………. کد پستی ……………….. تلفن ……………………. اصالتا از طرف خود و ولايتا / قیمومتأ / وصایتا  وكالتأ / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱ – ۲- مستأجر / مستأجرين ……………………. فرزند ………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………….. صادره از…………………. متولد سال ………………… دارای کدملی …………………. ساكن …………………….. کد پستی ………………….. تلفن ………………….. اصالتا از طرف خود و ولایتأ / قیمومتأ / وصایتأ / وکالتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

مادم ۲ موضوع مشخصات عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عبارت است از انتقال ……………… دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ……………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل ………………… رنگ ……………………. ظرفیت …………………… تعداد ……………………. سیلندر نوع سوخت ………………… تعداد محور ……………………. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………… شماره شاسی …………………. شماره ……………….. انتظامی ناجا ……………….. / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو (VIN) ………………. خریداری فروشنده به موجب……………… با تمام لوازم منصوبه از قبيل: ………………….

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره …………. ماه / سال شمسی از تاریخ…………………….. لغایت…………………….. می باشد .

ماده ۴: مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن در عقد اجاره  (مال الاجاره)

مال الاجاره مبلغ…………………… ریال به حروف…………………… ریال معادل…………………. تومان و به حروف …………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل …………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ …………….. ریال معادل ……………… تومان، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ……………… ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………… ریال معادل ……………… تومان طی ……………… فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته ………..

ماده ۵: شروط و تعهدات

۵ – ۱- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد.

۵ – ۲- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت، آتش سوزی، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین نماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر (به شرح فوق) به صورت بلاعوض می باشد.

۵ – ۳- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلا با جزئا به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی راست قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعا نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ ……………… ریال معادل ……………… تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید در صورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید .

۵ – ۴- مستأجر کليه خيارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأسأ کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد.

۵ – ۵- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند. کلیه هزینه های عوارض، ماليات، حق الثبت و حق التحریر، تمير، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلا به عهده مستأجر خواهد بود. نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفين تلقی و در صورت تغيير نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد.

ماده ۶: حق الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

عضو شماره ………………….. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………………. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …………………… منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ …………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………………… و ……………… پرداخت شد.

ماده ۷- این قرارداد، در تاریخ با حروف …………… ساعت …………… در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در……………………………… در چهار نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۸: توضیحات قرارداد

ماده ۹:

مورد معامله و موضوع این قرارداد حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/ آقای ………………….. فرزند آقای ……………………. دارای شناسنامه شماره …………………….. صادره از …………………….. متولد ………………….. ساکن: ……………………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/ آقای ……………… فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد …………….. ساکن…………….

موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یک باب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت …………….. متر مربع جزء پلاک ……………..

فرعی از ……………….. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی ………………. بخش ……………….. ثبتی ………………. تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ………………… صفحه ……………….. جلد ………………… به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده …………………… و از آب مشترک به شماره اشتراک …………………. و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی …………………… و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره …………… و منصوبه های در آن که مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکلف درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد ……………… نفر به اجاره داده شده است ولاغير و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: …………………. سال کامل شمسی از تاریخ اول ………………….. ماه یکهزا و سیصد و ………………… شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ …………….. ریال برای تمام مدت مرقوم (بقرار ماهی مبلغ ……………… ریال) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تادیه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسید موجب فسخ بقيه مدت برای موجر خواهد بود.

شروط:

مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مغروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی به صور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.

مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.

متاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره ها و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.

مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می باشد.

از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد.

مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………………. موجر نزد بانک ………………. شعبه ………………….. واریز نموده و نسخه از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.

چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصای حسابهای برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.

عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

۱۰- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد ).

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گردید.

محل امضای موجر * محل امضای مستاجر

قرارداد اجاره تالار پذیرایی جشن و عروسی

قرارداد بین آقای …………………….. فرزند …………………. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………….. متولد ………………. ساكن ………………. تلفن ………………….. و مدیریت تالار پذیرایی ………………….. جهت انعقاد جشن ……………….. در روز ………………….. تاریخ ……………. از ساعت ………………….. تعداد ………………….. نفر به قرار هر نفر ……………… ريال , مازاد بر آن هر نفر طبق قرارداد و کمتر از حداقل , تعداد ذکر شده دریافت می شود.

شرح پذیرایی

  1. شام به تعداد ……………… نفر

۲. میوه های فصل …………………. شیرینی تر …………………. نوشیدنی ……………… به تعداد ……………….. نفر

شرایط:

  1. ۱٫ آوردن هر نوع خوراکی از خارج به تالار پذیرایی به طور کلی ممنوع می باشد.

۲.ثلث كل مبلغ به عنوان بیعانه و بقيه ……………… ساعت قبل از موعد مقرر باید نقدا پرداخت شود در غیر این صورت جشن برگزار نمی گردد و صاحب میهمانی متضمن پرداخت خسارات وارده می باشد.

  1. بیعانه دریافتی فقط برای روز مقرر معتبر می باشد و تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست.

۴. اطفال باید دارای یک کارت کامل باشند.

۵.عکاس و فیلمبردار تالار پذیرایی اختصاصی است.

  1. سرویس علاوه بر کل مبالغ بالا …………….. درصد اضافه می شود.
  2. این قرارداد در سه نسخه تنظيم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشند که پس از امضاء و مبادله بين طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

مدیریت تالار پذیرایی * امضاء مشتری

شهود: ۱) آقای ……………. فرزند ………………..

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد