کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در تبریز

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

وکیل در تبریز

وکیل در تبریز

وکیل در تبریز

بهترین وکیل در تبریز

یکی از عقود بسیار مهم و رایج ، عقد وکالت  است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث ( مبحث اول در کلیات-مبحث دوم در تعهدات وکیل-مبحث سوم مقررات موکل-ومبحث چهارم انقضای وکالت) با ۲۸ ماده ( از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات  وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در بر میگیرد .

 وکالت و انواع آن

از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی وکالت  عقدی تعریف شده است :« که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند» و عقد وکالت  مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول ( وکیل) می باشد . موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود .

از خصوصیات بارز عقد وکالت  این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد . با واگذار  کردن مورد وکالت با قبول وکیل عقد وکالت تحقق  می یابد ؛ بنابراین شروع  وکالت از تاریخ قبول وکیل  است . البته اگر وکیل  بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد.

وکالت فضولی به این معناست که وکیل  بدون داشتن حق توکیل به غیر،ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت  خودش است ، وکیل نماید . در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده اند : « وکالت میتواند به طور فضولی واقع شود ؛  بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانه موکل را بدهد و او را در خانه بفروشد ، مالک میتواند وکالت را تنفیذ کند یا  بیع اجازه دهد ، در هر دو فرض بیع صحیح است . اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند ، ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید،در حقیقت وکالت را رد نموده است .»

 انواع وکالت

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل وکیل اعطاء می کند به دو دسته تقسیم می شوند  در این خصوص ماده ۶۶۰  قانون مدنی مقرر میداند که : «  وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید برای امور خاص »  که به توضیح هر یک می پردازیم

وکالت مطلق

گاهی اتفاق می افتد که شخصی ، فردی را به طور مطلق انتخاب میکند تا همه امور وی را از هرجهت اداره نماید . چنین وکالتی بدون قید و شرط است و همه امور اداری و مالی موکل را در بر میگیرد ،  وکالت    مطلق میگویند . موکل همه اختیارات خود را به وکیل  تفویض می نماید تا در همه امور اقدام کند . چنین وکالتی ظاهراً به اجازه ی موکل نیاز ندارد ؛ یعنی هر اقدامی که برای اداره ی دارایی لازم است و شخص می تواند آن را به تفویض کند ، وکیل میتواند انجام دهد ؛ یعنی میتواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد ، نفقه افراد واجب النفقه را بپردازید . اگر لازم به طرح دعوی بود ، وکیل بگیرد ، در مذاکرات سازشی شرکت کند و …

البته همانطور که ذکر شد  وکالت  هرچند مطلق به حکم قانون در پاره ای موارد نیاز به تصریح دارد. ( مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. بر شمرده است ) در تمام موارد وکیل   باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.

 

وکیل در تبریز

 وکالت مقید

یعنی مواردی که مورد وکالت  مشخص و معین شده است و  وکیل  هم همان مورد معین را انجام می دهد . ممکن است در وکالت  ترتیب اقدام هم انجام شده باشد ؛ مثلا ، در فروش مال حداقل قیمت تعیین شده باشد یا انجام امری ظرف یک ماه یا حداکثر مبلغ خرید ذکر شده باشد .

مطابقم ۶۶۵ ق.م  اگر موکل ،  وکالت  در فروش میدهد و بخواهد وکیل  بها یا ثمن را هم دریافت کند ، لازم به تصریح است ؛ زیرا در این ماده مقرر  شده است : «  وکالت در بیع ، وکالت در قبض ثمن نیست ، مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند ، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد » .

 شکل وکالت و انواع آن

در عقد  وکالت  شکل ایجاد  موکل و قبول  وکیل  ممکن است به لفظ ، نوشته یا عمل باشد لفظ ، نوشته یا فعل هم ممکن است صریح یا ضمنی باشد . ممکن است شخص با نوشته عادی   وکیل  مطلق با همه امور اما بعضی مراجع دولتی  وکالت   عادی را کافی نمی دانند و مطالبه  وکالت رسمی را می نماید در حالی که  وکالت  عادی هم همان ارزش  وکالت  رسمی را دارد تنها تفاوت در طریق اثبات است .

وکالت نامه از لحاظ شکلی به رسمی ، عادی و شفاهی تقسیم  بندی می شود .

۱٫وکالت رسمی :  وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی ، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سر دفتر از جانب سر دفتر ، تنظیم و به ثبت میرسد . این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد . قابل تردید و انکار نیست ؛ اما میتوان راجع به آن ادعای جعل کرد .

بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیر  منقول که نیاز به سند رسمی است ،  وکالت  راجع به آن هم به عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفتر خانه ای نمی تواند با  وکالت  غیر رسمی را منتقل کند .

 1. وکالت عادی : هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود ، وکالت نامه عادی است . وکالت نامه عادی باید دارای امضا باشد ، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است . برگه های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالت نامه عادی است و  وکیل ، خود امضای موکل را تصدیق می کند گاهی برای تقویت وکالت نامه از گواهی امضا دفترخانه استفاده می شود .
 2. وکالت شفاهی : گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران میخواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی یا رسمی تنظیم شود . این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالبأ بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد
 3. درباره وکیل بیشتر بدانیم:

  وکیل به شخصی گفته  میشود که از طرف شخص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور میشود .

  وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی بین وکیل و موکل بسته میشود.

  در دوران صفویه به وکیل نایب السلطنه می گفتند و عنوان وکیل الرعایا  هم از همین جا متداول شده است.

  میتوان به خاطر اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده های حساس برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد .

  در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

  البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است.

   وکالت یک نوع عقد است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

  به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

  وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

  مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

  موسسه حقوقی ثمین عدالت توسط وکلای پایه یک دادگستری می‌تواند به مشکلات حقوقی کمک کند. چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای قانونی و مورد تایید دادگستری وجود دارد، می‌توان با موسسه حقوقی ثمین عدالت تماس گرفت.

  انواع وکالت

   1- وکیل انتخابی

  شخص، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

  2- وکیل تسخیری

  در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و با توجه به ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، وبه دلیل خودداری متهم از گرفتن وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده کیفری می‌شود، وکیل تسخیری است.

  3- وکیل معاضدتی

  در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند ولی به دلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند، با تشخیص عسرو حرج موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر را بر عهده می‌گیرد. عنوان وکیل یاد شده در موارد حقوقی  را وکیل معاضدتی گویند.

  4- وکیل اتفاقی

  اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی شغل او وکالت نباشد، بخواهد به صورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند، خارج از چرخه و آزمون‌های سخت کانون وکلای دادگستری، از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت موردی بگیرد، با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می‌تواند به این امر اقدام کند. شخصی که با این روش وکالت موردی برای دفاع از حقوق بستگانش گرفته‌است را وکیل اتفاقی گویند.

   

  .

 

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد