کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در ایلام

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

وکیل در ایلام

وکیل در ایلام

وکیل در ایلام

بهترین وکیل در ایلام

وکالت دادگستری یک حرفه آزاد و غیر دولتی است وکیل به دلیل آشنایی به علم حقوق و اطلاع از قوانین و روش کار مراجع قضائی طرف مشورت قرار می گیرد و از طرف موکل برای دفاع از حقوق وی انتخاب می گردد. وکالت نمایندگی محسوب می شود و این نوع از نمایند نمایندگی ، از نمایندگی قراردادی است .

بر اساس اصل  ۳۵ قانون اساسی :« در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند ، برای خود وکیل انتخاب نماید و اگر توانایی انتخاب وکیلی نداشته باشد باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .» افراد برای وکالت  دادگستری باید فقط به وکیل دادگستری وکالت بدهند و بنابراین وکالت  در امور قضائی با وکالت نامه رسمی در دفتر خانه ممنوع است .

مبحث اول : شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی

هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دونفر وکیل  انتخاب و معرفی نماید و وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است . البته وزارتخانه ها ،موسسات داخلی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره ی حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :

۱٫دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط ؛

۲٫دوسال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است .

 

وکیل در ایلام

گفتار اول : دامنه شمول وکالت دادگستری

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل  در وکالت نامه تصریح شود :

 1. وکالت راجع به اعتراض رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ؛
 2. وکالت در مصالحه سازش ؛
 3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ؛
 4. وکالت در تعیین جاعل؛
 5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ؛
 6. وکالت در توکیل ؛
 7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ؛
 8. وکالت در دعوای خسارت؛
 9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ؛
 10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ؛
 11. وکالت در ورود شخ ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ؛
 12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ؛

۱۳ . وکالت در ادعای اعسار ؛

۱۴ . وکالت  در قبول یا رد سوگند ؛

بنابراین ، وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات و آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد موضوعاتی چون سوگند، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد حتی اگر در وکالت نامه تصریح به این موضوعات شود .

در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد : « تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد ، طرف را سوگند دهد ؛ اما سوگند یاد کرده قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند .»

گفتار دوم : تشریفات وکالت

وکالت یا در حالت استقلال است و منفرداً انجام می شود یا در حالت اجتماع است . اگر وکالت در حالت اجتماع باشد طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا هردو وکیل باید نزد دادرس حاضر شوند یا هردو باید لایحه بدهند یا احد آنان حاضر و وکیل  غایب لایحه بدهد . در غیر این صورت دادگاه به اظهارات وکیل  حاضر توجهی نمی کند ؛ و در صورتی که یکی از وکلا به دلیل وجود عذر حضور پیدا نکند و وکیل  دیگر حاضر شود ، دادگاه به اظهارات وکیل حاضر توجهی نمی کند و جلسه دادرسی در صورت ضرورت تجدید می شود . تنها برای یک بار  و وقت جلسه بعدی به موکل اطلاع داده می شود .

بند دوم- عزل و استعفای وکیل

وکالت تعهدی است جایز ؛ بنابراین هم وکیل  می تواند تعهد پذیرفته شده را انجام ندهد و استعفا دهد و هم موکل می تواند وکیل  خود را عزل نماید . باید توجه کرد که این عزل یا استعفا باید زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نگردد وگرنه دادگاه به این علت جلسه را تجدید نمی نماید .

اگر موکل وکیل  خود را عزل کند مراتب را باید به دادگاه و وکیل  معزول اطلاع دهد عزل وکیل  مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وکیل  باید در صورت جلسه قید به امضای موکل برسد.

تا زمانی که عزل وکیل  به اطلاع او نرسیده است ، اقدامات وی در حدود وکالت   همچنین  ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل  می شود مؤثر در حقوق موکل خواهد ؛ ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل  دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل  نخواهد داشت .

بند سوم – ترتیب استعفای وکیل

در صورتی که وکیل  استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل  جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد .

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده ، در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود . رفع نقص به عهده ی موکل است .

بند چهارم – دادرسی در غیاب وکیل

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : «   در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت  یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را به صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل  اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در مورد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود»

در توضیح ماده ۳۹ و ۴۰ میتوان گفت : ماده ی ۳۹ به طور مطلق انشاء شده و بیان داشته استعفای وکیل  موجب می شود دادرسی حداکثر مدت یک ماه متوقف شود . از سوی دیگر ماده ۴۰  مقرر داشته است استعفا مانع از جریان رسیدگی نمی شود مگر این که اخذ توضیح لازم باشد ؛ بنابراین میتوان گفت  مطابق قواعد اصولی مطلق بر مقید حمل می شود ؛ یعنی استعفا زمانی موجب توقیف دادرسی میگردد که نیاز به اخذ توضیح باشد .

تکلیف وکیل به حضور در محاکمه :  وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :

-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول یا درجه دوم ؛

-ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود ؛

-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد ؛

-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .

وکیل معذور موظف است عذر خود را به صورت کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه  درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر این صورت جریان محاکمه را اداکه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل  اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل  تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل  اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه ی بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل  تجدید نخواهد شد .

تقدم حضور در دادگاه کیفری :  در صورتی که وکیل  همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد ، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل  دیگری معرفی نماید .

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد