کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در مشهد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد ، فردی است که به موجب عقد (قرارداد) وکالت از طرف شخص دیگر برای انجام کاری، مامور می شود. در واقع وکیل به عنوان نمایندۀ شخص دیگر برای انجام کار خاصی، شناخته می شود. شخصی که وکیل را انتخاب نموده است، می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

قرارداد وکالت

قرارداد وکالت باید در چهارچوب قانون مدنی تنظیم گردد و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. وکالت یک عقد جایز است؛ یعنی در هر زمان می توان آن را فسخ نمود. همچنین مورد وکالت، باید کار یا کارهایی باشد که موکل، شخصا بتواند آنها را انجام دهد و مانع قانونی در مسیر انجام این امور وجود نداشته باشد. وکیل نیز باید اهلیت قانونی برای امور محوله را داشته باشد.

برای انتخاب بهترین وکیل در مشهد چه باید کرد؟

پرونده های قضایی در بسیاری از موارد دارای پیچیدگی هایی است که بدون داشتن آگاهی از قوانین، نمیتوان نتیجۀ مدنظر و دلخواه را بدست آورد. بنابراین توصیۀ اکید می شود که با گرفتن یک وکیل خوب، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، بهترین نتیجۀ ممکن را برای خود رقم بزنید. مثلا درست است که وکیل دادگستری دارای اطلاعات عمومی راجع به قوانین است؛

با اینحال امروزه وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر دارای تخصص های متعددی می باشد: وکیل تجاری، وکیل خانواده، وکیل کیفری، وکیل امور حسبی و…. از جمله این موارد می باشند. سعی کنید تا وکیلی را انتخاب کنید که تخصص وی مرتبط با موضوع پرونده شما باشد.

نمونه وکالت نامه کاری

مورد وکالت 

انجام کلیه امور اداری و کاری موکل در خصوص قطعه تفکیکی به پلاک فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش مورد ثبت و محدوده جلد سند مالکیت به شماره سریال چاپی ثبت شده تحت شماره صفحه ی دفتر اداره ثبت اسناد و املاک اعم از مراجعه به هریک از ادارات و ارگان های دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات غیر دولتی

برای حل و فصل هر امری که به نحوی از انحاء در ارتباط با ملک مذکور و به موکل / موکلین مربوط باشند بدون استثناء خصوصاً دارایی ، شهرداری ، ثبت اسناد و املاک و احوال ، سازمان تأمین اجتماعی و بخشداری و فرمانداری و سازمان مسکن و شهرسازی و واحد های تابعه و کمیسیون های تشخیص و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و کمیسیون های ماده ۱۲ و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

و سایر ادارات و ارگان ها و اتحادیه های صنفی و غیره برای تسویه امور مالی و پرداخت هرگونه بدهی و عوارض و مالیات و غیره و تقاضای تقسیط بدهی ها و جریمه های متعلقه و پرداخت آن ها و تسویه حساب با هر یک از مراجع ذی ربط و  حق بیمه و تحصیل هر نوع گواهی و مجوز ومفاصاحساب و پاسخ استعلامات و عندالزوم اقدام به تجمیع پلاک فوق با پلاک های پلاک های مجاور و اقدام به تمامی تشریفات لازم جهت اخذ پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف و پایان کار  ساختمان

اعم از تمدید و اصلاحیه و تکمیل و امضاء فرم های مربوطه به نام موکل و اعلام رضایت ولو به صورت گواهی امضا و سپردن هرگونه تعهدات و شرکت در کمیسیون ماده صد شهرداری ها و دفاع موکل و در صورت لزوم دادن هرگونه تغییرات و تصحیح و اصلاح یا توضیح و امضاء هرگونه اسناد که لازم باشد و اخذ هرگونه رو نوشت

و کپی و المثنی از مدارک و اسناد از هریک از ادارات و ارگان ها و یا دفاتر اسناد رسمی و پرداخت جرائم و نیز مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای آب و برق و گاز و تلفن  و غیره بنام موکل و پرداخت ودیعه و تحویل گرفتن کنتور و لوازم مربوطه و نیز تقاضا و اخذ سند مالکیت اعم از اصیل یا المثنی و اخذ گواهی های لازم

و اقامه دعاوی حقوقی و جزائی در هر موضوع و به هرخواسته در ارتباط با ملک مذکور از طرف موکل/موکلین علیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و جوابگویی به دعاوی اشخاص علیه موکل/موکلین در تمام مراحل دادرسی و در تمام مراجع قضائی اعم از دادسرا ها و دادگاه های حقوقی و جزائی و مراجع انتظامی و هیئت های رسیدگی به حل اختلافات و دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

و سایر مراجع و محاکم و اسقاط دعاوی تا حصول نتیجه نهایی به هر نحو و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و با حق ارجاع به حکم و داور و کارشناس قبول یا رد نظر آنان با حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل یا وکلای رسمی دادگستری و با حق عزل و نصب آن ها  و درخواست 

و تقاضای هر نوع تسهیلات بانکی از هر یک از بانک های خصوصی یا دولتی و مؤسسات اعتباری و انجام کلیه امور اداری مربوطه اعم  از ارائه مدارک و تشکیل پرونده و افتتاح حساب مشترک از طرف موکل/موکلین و انجام تشریفات اداری و بانکی  تا قبل از مرحله پرداخت وام . ( بدون حق انجام هرگونه نقل و انتقال فروش نسبت به مورد وکالت ).

 حدود اختیارات 

  وکیل مزبور در انجام کلیه مراحل قانونی مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً دارای اختیار بوده و کلیه امضاء و عملیات وکیل به منزله امضاء و عملیات موکل خواهد بود به طوری که در کلیه مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد و مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

 نمونه وکالت نقل و انتقال ملک

انجام کلیه امور اداری موکل نسبت به پلاک ثبتی … و مراجعه به کلیه سازمان ها ادارات و موسسات دولتی یا غیر دولتی اعم از شهرداری دارایی ثبت اسناد بانک ها دفاتر اسناد رسمی شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات

و سازمان ملی زمین و مسکن جهاد کشاورزی منابع طبیعی و سپردن یا اخذ هرگونه تعهد و تضمین گواهی  امضاء و پس از کسب کلیه مجوز های لازمه و نداشتن هیچ گونه  منع قانونی و پس از احراز و اثبات مالکیت  بلامعارض 

موکل اقدام به فروش و انتقال قطعی یا مشتمل بر رهن نسبت به مورد ثبت فوق الذکر با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به نام خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و تنظیم و امضاء هر نوع سند اعم از اجاره صلح رهنی تقسیم نامه فسخ و اقاله و دریافت بها و ثمن معامله و اسقاط خیارات و ضمانت کشف فساد و تحویل مورد معامله به خریدار و دریافت اسناد مالکیت اصل و المثنی از اداره ثبت اسناد و در رهن و وثیقه قرار دادن مورد وکالت نزد کلیه بانک ها و مؤسسات .

 حدود و اخیارات

وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کراراً دارای اختیار بوده و امضا و اقدام وی به منزله امضا و عمل موکل بوده و نافذ و معتبر است . مفاد این برگ در نفس وکالت مؤثر است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل را به مدت سی سال از خود سلب و ساقط نمود . این وکالت نامه به تقاضای موکل و وکیل تنظیم و بنابر اقرار آن ها از افراد ممنوع المعامله نمی باشد .

نمونه وکالت اداری ملک

مورد وکالت

پیگیری کلیه امور اداری موکل نزد هریک از سازمان ها ادارات و مؤسسات دولتی یا غیردولتی اعم از شهرداری و دارایی ثبت اسناد و شرکت آب و برق و گاز و مخابرات و مقامات انتظامی

و مراجع قضائی و حقوقی و دادگستری و سازمان ملی زمین و مسکن و منابع طبیعی جهاد کشاورزی و تأمین اجتماعی و سایر مراجع و دوایر مربوطه و همچنین مراجعه به مراکز توزیع کننده مصالح ساختمانی و مراجعه به شهرداری تقاضا و دریافت هرگونه پروانه و عدم خلاف ساختمان و رعایت اصلاحی سند و مراجعه به ثبت اسناد

و انجام کلیه امور ثبتی اعم از افراز و تفکیک و تقسیم غیره و دریافت سند مالکیت مربوطه از ثبت منطقه نسبت به ……تقاضا و تحصیل هرگونه گواهی و مجوز و مدرک و سند و حضور در جلسات و کمیسیون ها و دفاع از حقوق موکل و سپردن یا اخذ هرگونه تعهد و تضمین گواهی و امضاءو پرداخت هزینه های قانونی از هربابت و به هر عنوان و دریافت مفاصا حساب ها و سپردن هر نوع تعهدات لازم و گرفتن هرگونه اوراق و اسناد و رونوشت .

حدود اختیارات 

  امضاء و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضاء و اقدام و عمل موکل بوده نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است .( به استثنا فروش و انتقال و معاملات ناقله).مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

نمونه وکالت مسکن مهر

نمونه مورد وکالت 

مراجعه به کلیه ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی و دوایر وابسته به آن ها و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری و دارایی و مسکن و شهرسازی و اداره تعاون و شرکت های تعاونی مسکن مهر و کلیه مؤسسات مربوطه به دفتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذی ربط تحت

هر اسم و عنوان در هر کجای کشور که باشد و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز موکل راجع به : ثبت نام یک واحد آپارتمان مسکونی در شرکت تعاونی مسکن مهر موضوع …….تحت هر پلاک ثبتی و با هر مساحت و مشخصه که تعلق گیرد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه که نیاز باشد و پرداخت هرگونه وجه که از سوی مراجع

ذیصلاح جهت ساخت پروژه اجرایی پروژه نیاز باشدو برای شرکت در کلیه جلسات و انجام کلیه مکاتبات مورد نیاز و اخذ مدارک و اسناد و اوراق و یا رونوشت آن ها و ایفاد هرنوع قرارداد جهت اجرای  موضوع قرارداد مذکور  جهت هرگونه ساخت و ساز با حق فسخ و لغو قرارداد و اخذ و دریافت کلیه مطالبات موکل از هرشخص حقیقی و حقوقی

و تأدیه هزینه ها و مخارج قانونی و شرکت در کمیسیون ها و هیئت های متشکله و اتخاذ هرنوع تصمیم و رأی در این خصوص به جای موکل و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و اقرار و رضایت به هر نحو و ترتیب و اخذ و امتیازات و انشعابات آب و تلفن و برق و گاز و نصب آن ها در مورد وکالت و انجام امور اداری و قانونی و در صورت

لزوم به رهن و وثیقه قرار دادن مورد وکالت در قبال هر مبلغ وام و تسهیلات بانکی با هر مدت و قید و شرط نزد هر یک از بانک ها و مؤسساتو افتتاح هر نوع حسابدر خصوص وام گرفته شده و انعقاد هر یک از عقود عملیات بانکی و مالی و اعتباری اعم از مشارکت مدنی و فروش اقساطی به هر میزان و مقدار و اخذ هرگونه وجوه

متعلقه و پرداخت خسارت مربوطه و سود و دیرکرد متعلقه و در صورت عدم انصراف ، در صورت بلامانع بودن اقدام به تنظیم و امضاء قرارداد اجاره عرصه در دفاتر اسناد رسمی با شرکت های تعاونی مسکن مهر و مسکن و شهرسازی با هر قید و شرط و ترتیب و  نیز اقدام به انتقال مورد وکالت بنام و برای موکل یا وکیل به هر نحو و ترتیب

که وکیل صلاح بداند و امضای ذیل کلیه اسناد و مدارک مربوطه اعم از اسناد قطعی و یا رهنی و اجاره و تقسیم نامه و غیره در ارتباط مورد وکالت تحت هر شماره پلاک و مشخصه ثبتی تعیین شده از شرکت تعاونی مربوطه و سازمان مسکن شهرسازی و ثبت اسناد بنام و برای موکل یا وکیل به هر ترتیب و دریافت سند دفترچه ای و یا سند تک برگی

از اداره ثبت اسناد و پس از اخذ مجوزات و استعلامات لازمه تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و در صورت تثبیت مالکیت و اثبات مالکیت بلا معارض و مستحق للغیر و کسب کلیه مجوزات قانونی اقدام به فروش 

و انتقال قطعی و یا اجاره و رهن و صلح و دیگر ایقاعات نسبت به مورد وکالت تحت هر شماره پلاک  و مشخصه ثبتی تعیین شده با جمع متعلقات و مشاعات و لواحق و توابع و حق الاشتراک آب و برق آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی و لو شخص وکیل به هر قیمت و مبلغ و شرط و مدت و کمیت و کیفیت.

حدود اختیارات 

وکیل مرقوم با دارا بودن حق توکیل به غیر ولو کراراً در انجام موارد وکالت دارای همان اختیاراتی می باشد که موکل به عنوان اصیل دارا می باشد . این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است

و به درخواست و قبول موکل تنظیم و هرگونه مسئولیت این سند به عهده ی طرفین می باشد و انجام موارد وکالت منوط به رفع کلیه موانع قانونی و تثبیت مالکیت و در صورت بلامانع بودن می باشد و در صورتی قابلیت اجرا را دارد که تضادی با قوائد و قوانین آمره جاری نداشته باشد و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل  و ضم وکیل را به مدت سی سال از خود سلب و ساقط نمود.

نمونه وکالت در طلاق

مورد وکالت 

مراجعه به هریک از دادگاه های عمومی و خانواده ( مجتمع های قضائی خانواده)و تقدیم دادخواست به منظور مطلقه نمودن همسر موکل ……و تنفیذ حکم طلاق ویا صدور حکم طلاق  فی ما بین به هر قسم از طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل عین مهریه یا معادل کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل شرط ضمن العقد موضوع عقدنامه فوق الذکر و با حق  مراجعه به هر یک

از دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق و وکالت در اجرای صیغه شرعی طلاق و وکالت ولو کراراً و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدراک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر و با حق وکیل و عزل وکلای انتخابی و انجام سایر تشریفات لازمه عمل . وکالت دریافت گواهی قطعیت دادنامه و درخواست عدم تجدید نظرخواهی دادنامه با حق تعیین نوع طلاق.

حدود اختیارات

امضاء و اقدام و عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل موکل بوده . با حق توکیل غیر جزئاً  و یا کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و نصب وکلای انتخابی ضمن عقد خارج لازم واقع و موکل مرقوم حق عزل وکیل و ضم و انجام امور منافی با این وکالت نامه را تا سی سال کامل شمسی از خود سلب و ساقط نمود

نمونه وکالت خرید و فروش در بورس

مورد وکالت

مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرا بورس ایران کارگزاران عضو فرابورس و کلیه دفاتر کارگزاری بورس اوراق بهادار در سراسر کشور و مراجعه به دفاتر شرکت های سهامدار بورس و مراجعه به کلیه

کار گزاران بورس، هیئت داوری بورس و عندالزوم به دبیرخانه شرکت بورس، سازمان کارگزاران بورس شورای بورس در سراسر کشور و با عنایت به لوحه کار گزاران بورس، فهرست نرخ ها اقدام به خرید و فروش

و نقل و انتقال هر مقدار سهام در کارگزاری و کلیه کار گزاری بانک های وابسته و خریداری و داد و ستد اوراق بهادار اعم از شرکت های اوراق قرضه بنام موکل و تأدیه بها یا اخذ بها بر حسب مورد و در صورت اختلاف با کارگزاران و یا ادعای علیه آنان طرح شکوائیه آن به هیئت داوری بورس و سایر مقررات

ذیصلاح و قبول و اعتراض به رأی صادره هیئت فوق الذکر و اخذ رأی هیئت و درخواست و صدور اجرائیه نسبت به رأی هیئت داوری بورس برمبنای ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و سایر مقررات و اخذ موضوع لازم الاجراء ولو به صورت چک بانکی ومراجعه بانک محال علیه و ظهرنویسی و امضاء و چک های مربوطه و اخذ وجوه آن  و تحویل گرفتن اوراق خریداری شده در بازار بورس .

حدود اختیارات

  وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کراراً  با داشتن حق عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن دارای اختیار می باشد ، اقدام و امضاء وی در این موارد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و این وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است .

نمونه وکالت دریافت وام بانکی

مورد وکالت

نجام کلیه امور بانکی موکل در هر یک از بانک ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و سایر مراجع معطی تسهیلات مادی و اعتباری و شعبات آن در سراسر کشور ….. با حق گشایش هرگونه حساب و اعتبار اعم از ارزی سپرده های کوتاه مدت پس از اندازه و غیره و برداشت وجه

از حساب های مفتوحه یا حساب هایی که توسط موکل گشایش گردیده است و دریافت وجه  دفعتاً یا کراراًو در صورت لزوم مسدود نمودن حساب با حق افزایش موجودی و استفاده از مزایای هریک از حساب ها و دریافت وجه اعم از اصل و بهره و دادن رسید و جا به جایی نقل و انتقال حساب ها و امضای ذیل یا ظهر کلیه اوراق و مدارک مربوطه

و سپردن تعهدات لازمه و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی  و با حق تقاضای صدور دفترچه و استعلام موجودی و دریافت صورت حساب و به طور کل انجام کلیه امور بانکی موکل در هر یک از بانک ها  در سراسر کشور به نحوی که هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نبوده باشد و تقاضای اخذ هرنوع  وام و تسهیلات

از هر یک از بانک های کشور  تحت هر یک عقود اسلامی قانون عملیات بدون ربا با هر قید و شرط و مبلغ و مدت و امضاء اوراق و اسناد داخلی بانک و قبول هر نوع شرط و قید در قرارداد های تنظیمی و تعهد نسبت به بازپرداخت و قبول میزان اقساط .

حدود اختیارات 

امضاء و اقدام عمل وکیل در تمامی موارد به منزله امضا و اقدام و عمل موکل بوده  و نافذ و معتبر دارای اثرات قانونی است مفاد این سند در نفس وکالت مؤثر است .

نمونه وکالت عملیات اجرایی چک

مورد وکالت 

مراجعه به کلیه مجتمع های قضائی و دادگاه های عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادسرا ها و کلانتری های نیروی انتظامی و شورا های حق اختلاف و اجرای ثبت و غیره در سراسر کشور نسبت به  تعقیب و اقامه و طرح هر گونه دعوی و شکایت از اعم کیفری و حقوقی و غیره با هر موضوع و به طرفیت هر شخص حقیقی

یا حقوقی با هر قید و شرط التزام و نیز گرفتن حکم جلب اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دعوی و با حق صلح و سازش با طرفین دعوی و انجام کلیه امور مندرج در مادتین ۳۵ و ۳۶ آئین دادرسی مدنی و با اخذ محکوم به و تعیین کارشناس و مصدق و وکیل رسمی و عزل و نصب وکلای انتخابی و انتخاب وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی و انعقاد قرارداد

در هر مورد و تحتهرموضوع که وکیل صلاح بدانند و پیگیری و تعقیب  دعوی تا کلیه مراحل قانونی و ختم عملیات و مختومه شدن پرونده و با حق اعتراض به آرا صادره و تقاضای تجدید و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع بالاتر  تا دیوان عالی کشور و سایر مراجعه صالحه از ابتدا تا انتها و دادن هرگونه رسید

و تعهد و پرداخت هزینه های قانونی در سرتا سر کشور امضاء ذیل و ظهرکلیه اوراق و مدارک و دریافت و تقاضای رونوشت و مصدق اسناد از مراجع صالحه و سپردن گواهی امضاء و هر نوع تعهد و انجام کلیه تشریفات قانونی لازم جهت انجام مورد وکالت تا حصول نتیجه نهایی تقاضای تأمین دلیل و توقیف شخص مذکور و بازداشت

اموال بدهکار (صادر کننده چک یا سفته ) از دادگاه ها و اداره ثبت و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات  اجرایی تحت  هر  پرونده و کلاسه اجرایی مربوطه از ثبت اخذ محکوم به چه دادگاه ها  و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاک .

حدود و اختیارات

امضاء و اقدام عمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام عمل موکل بوده نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

وکالت برداشت از حساب بانکی

 مورد وکالت

مراجعه به هر یک از بانک ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های مالی و اداری و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های مالی انجام کلیه امور بانکی موکل………و برداشت وجه از حساب مربوطه دفعتاً یا کراراً و در صورت لزوم مسدود نمودن حساب با حق افزایش موجودی و استفاذه از مزایای هر یک از حساب ها و دریافت وجه اعم از اصل و بهره دادن رسید و جا به جایی و نقل انتقال  حساب 

و امضای ذیل  یا ظهر کلیه اوراق و مدراک مربوطه و سپردن تعهدات لازم و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی و با حق تقاضای صدور دفترچه و استعلام موجودی و دریافت صورت حساب به طور کل انجام کلیه امور بانکی موکل در ارتباط با حساب مربوطه به نحوی که در هیچ مورد نیازی به حضور و امضا و اجازه مجدد موکل نبوده باشد .

حدود اختیارات

امضاء و اقدام عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا  و اقدام عمل موکل بوده نافذ معتبر و دارای اثرات قانونی ، است مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است

.

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست