کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در رشت

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

وکیل در رشت

وکیل در رشت

وکیل در رشت

وکیل در رشت

به نوشته دادسرایار:

در نخستین روزهای رویش جوانه وکالت دادگستری در شاخه عقد وکالت قانون مدنی ,در عرصه حقوق کسی پیش‌بینی نمی‌کرد,این جوانه نورسته در فضای حقوقی نظام‌های مختلف روزی به درختی تنومند تبدیل شود، اما از آن جا که پدیده‌های حقوقی در بستر نیازهای اجتماعی می رویند ، رشد می کنند و گاه می میرند نهاد وکالت دادگستری در راستای تحولات شگرفی که در روابط حقوقی مردم ایجاد گردید،
در دو قرن اخیر از آن چنان رشد فزاینده ای برخوردار شد که حتی از حوزه ی حقوق خصوصی خاستگاه اولیه آن بود ،
به تدریج فاصله گرفت و با قلمرو حقوق عمومی که مجموعه ای از بایدها و نبایدها است مرز مشترک پیدا کرد

به طوری که امروز در برخی از نظام های حقوقی ، کانون های وکلای دادگستری را یکی از شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی می‌دانند و نیز استقلال کانونهای وکلای دادگستری را به عنوان تضمین کننده حق دفاع در یک دادرسی عادلانه و مقررات مربوط به حقوق بشر می شناسند
بنابراین طبیعی است که پدیده ای با این ویژگی‌ها در کانون مجموعه ای از قوانین ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها قرار گیرد تا جایی که حداقل در نظام حقوقی ما به دلیل حجم انواع مقررات ، آگاهی از چند و چون بایسته های حقوقی این پدیده حتی برای وکلای دادگستری که موضوع این مقررات هستند نیز کاری بس دشوار می نماید

در این مقاله سعی می نماییم شرایط قرارداد وکالت دادگستری و اصول این ن این نوع عقد بر بپردازیم،

بهترین وکیل در رشت

ماهیت قرارداد وکالت دادگستری

قانون مدنی در مواد ۶۵۶ به بعد، شرایط عقد وکالت را بیان نموده است، اما در حال حاضر آنچه به استناد این مواد قانونی به عنوان عقد وکالت منعقد می گردد
صرفا وکالت کاری یا وکالت مدنی است
که اساساً با وکالت دادگستری متفاوت است زیرا برابر قانون وکالت دادگستری، کسانی می توانند به عنوان وکیل به دادگستری معرفی گردند که دارای شرایط مندرج در این قانون بوده و پروانه وکالت نیز از مراجع ذیصلاح اخذ نموده باشند
در حقیقت وکالت به معنای خاص صرفا شامل وکلای دادگستری می شود،
لازم به ذکر است مقررات قانون مدنی، در خصوص قواعد عمومی قراردادها و سایر شرایط صحت عقد وکالت ، به استثناء شرایط خاص قانون وکلای دادگستری ، در قراردادهای وکالت دادگستری نیز مترتب می باشد،

وکالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

برابر اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد

همچنین برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزیران کارمندان دولت نمی توانند شغل وکالت دادگستری به مشاوره حقوقی بپردازند فرکانس نت های آموزشی در دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند

 

شرایط کلی حاکم بر قرارداد وکالت دادگستری

در امور حقوقی هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند در امور کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا متهم می تواند یک وکیل معرفی کند و در مرحله رسیدگی دادگاه محدوده در خصوص تعداد وکلا وجود ندارد
در صورت انتخاب وکیل هیچکس حق اقدام دور منفرد را ندارد پس در حالتی که به حالت به دو وکیل به موجب یک وکالت نامه داده شده و حق اقدام نفر هستند تصریح نشده باشد اقدام یکی از وکلا بدون وکیل دیگر منشر اثر نخواهد بود اما اگر به حالت موجب حد به حالت نامه جداگانه داده شود این امر ظهور در استقلال وکلا و حقوقدانان انفرادی دارد
وکالتنامه باید امضای وکیل و موکل رسیده باشد و وکیل امضای موکل را نیز تعیین کند اگر موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون و باید امضای آن را تسهیل نمایند

 

حدود اختیارات وکیل در رشت

برابر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است مگر آنچه را که موکل استثنا کرده باشد
به هر ترتیب موارد زیر باید در وکالتنامه تصریح شود

۱ وکالت راجع به اعتراض به رای تجدید نظر یا فرجام خواهی و اعاده دادرسی
۲ وکالت در مصالحه و سازش
۳ ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند

۴ وکالت در تعیین جاعل
۵ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
۶ وکالت در توکیل
۷ وکالت در تعیین مصدق به کارشناس
۸ وکالت در دعوای خسارت
۹وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
۱۰ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
۱۱ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
۱۲ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن
۱۳ وکالت در ادعای اعسار
۱۴ وکالت در قبول یا رد سوگند

بنا بر آنچه ذکر گردید، علاوه بر مواردی که موکل استثنا کرده،، چنان چه وکالت مشتمل بر یکی از موارد فوق باشد باید حتماً در وکالت نامه به آن اشاره گردد
و اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوعات ، تصریح محسوب نمی گردد.
موضوع دیگر آن است که سوگند ، شهادت، اقرار، لعان قابل توکیل نمی باشد

عزل و استعفای وکیل در رشت

 

برابر قانون آیین دادرسی مدنی، اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه اطلاع دهد و چنان چه عزل وکیل در جلسه دادرسی به صورت شفاهی باشد باید در صورت مجلس قید و به امضای موکل برسد

ضمناً تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل دیگر را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهند شناخت. ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد :در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید ، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.
وکیلی که دادخواست تقسیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود ، رفع نقص بر عهده موکل است.
لازم به ذکر است در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنان چه اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح ، به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا و یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

همچنین عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگرد در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نظر خواهد کرد

 

وکیل در رشت

عدم حضور وکیل در جلسه ی دادگاه

وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند که ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص عنوان داشته جهات زیر عذر موجه محسوب می شود
۱ فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی تا درجه اول از طبقه دوم
۲ ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود
۳ حوادث قهریه از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
۴ وقایع خارج از اختیارات وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر را موجه بداند
در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد
در صورتی که جلسه دادگاه به علت عزل وکیل تجدید شود دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد .

نماینده حقوقی کیست

برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت. شرکت‌های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری. برای طرح هرگونه دعوا و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

لازم به ذکر است کسی که به عنوان نماینده حقوقی معرفی می گردد باید دارای شرایطی باشد که عبارتند از دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوطه یا دو سال سابقه کار قضائی و وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد همچنین ارائه معرفی نامه نماینده حقوقی به مراجع قضایی نیز الزامی است.

گفته می شود نماینده حقوقی می‌تواند تمام اختیارات وکیل را رشته باشد اما نیاز به رعایت تشریفات عقد وکالت نمی باشد.

نمونه فرم قرارداد وکالت دادگستری

وکالتنامه

مشخصات موکل. نام و نام خانوادگی………….

اقامتگاه موکل……….

نام خانوادگی وکیل………… پایه پروانه……… شماره پروانه……….

اقامتگاه وکیل………

موضوع وکالت….ّ…………………………..

حدوداختیارات وکیل…………. …

حق الوکاله و حق المشاوره مطابق تعرفه آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد

هزینه دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود
سایر شرایط…………………

امضا موکل
امضا وکیل

خلاصه سخن مقاله وکیل در رشت

بنا بر آنچه در پیش گفته شد ، متوجه شدیم وکالت دادگستری با وکالت کاری که برابر قواعد قانون مدنی در باب عقد وکالت منعقد می گرد ، متفاوت است.
وکالت دادگستری نیاز به پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارد .
که هم اکنون این مراجع عبارتند از کانون وکلای دادگستری و کانون مشاوران قوه قضاییه که به صورت مستقل از یک دیگر آن را صادر می نمایند.

به هر صورت با توجه به اینکه امر دادرسی بسیار پیچیده و تخصصی می باشد پیشنهاد می گردد جهت احقاق حقوق خود در این گونه موارد به متخصصین مربوطه که در حقیقت همان وکلای دادگستری می باشند مراجعه نمایید.
امید داریم این مبحث مثمر ثمر واقع گردیده باشد.

بیشتر بخوانید: وکیل در ساری

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست