کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دیه گوش و شنوایی با رویکرد قانون مجازات اسلامی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

دیه گوش و شنوایی با رویکرد قانون مجازات اسلامی

دیه گوش و شنوایی با  رویکرد  قانون مجازات اسلامی

جوامع بشری به منظور تامین و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم بر نظام اجتماعی خود و پاسداری از آن و ادامه حیات خود قواعد و مقرراتی را پدید می آورند که آن را قانون  می نامند
قانون مجازات اسلامی نیز با چنین هدفی و پس از انقلاب اسلامی استقرار نظام جمهوری اسلامی با کوشش در همنوایی قوانین و مقررات شرعی در راستای اصل چهارم قانون اساسی با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی  در سال ۱۳۷۰
 به تصویب  رسید.

کتاب دوم این قانون تحت عنوان حدود در ۱۴۱ ماده تنظیم گردید  به صورت آزمایشی به مدت ۱۰ سال به اجرا گذاشته شد.
انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی قانونی پاسخگو به نیاز جامعه امروزی باشد لیکن شتابزدگی و عجله در تدوین این قانون و عدم استفاده از نظرات علما و اندیشمندان و عدم ارائه قانون قبل از تصویب به منظور نقد و بررسی کافی به بی دقتی به بی توجهی به مطالب و عبارات به کار گرفته شده وضد و نقیض گویی های فراوان ، تکرار مکررات و در نهایت سبب مشوش نمودن  دادرسان  و وکلا و  حقوق دانان گردید،  در صورتی که در تدوین قانون مجازات که  با  جان و مال و ناموس و حیثیت و شرف و جان افراد یک جامعه سروکار دارن باید کمال تأمل و بررسی و وسواس صورت می گرفت.
 به هر ترتیب قانون مذکور به مرحله اجرا گذاشته شد و سال‌های  متمادی,  اعتبار خود را حفظ نمود.
هر چند همواره با اصلاحاتی محدود مواجه گردید اما در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی اعتبار خود را از دست داد،
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  در موارد بسیاری از قانون قبل خود, پیشرفته‌تر  و نو آورتر  گردیده است.
سیاست کیفری قانون جدید مبتنی بر پیش گیری از سقوط متهمان و محکومان جزایی در ارتکاب جرم است
بنابراین قضازدایی و حبس زدایی در این قانون  موردتوجه تشکیلات قضایی و تقنینی بوده و می باشد.

لازم به ذکر است این قانون نیز به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است.
بخش جدایی ناپذیر  قوانین کیفری در ایران مبحث دیات می باشد.
 در این نوشته قصد داریم به موضوع دیه  گوش و شنوایی بپردازیم،


دیه چیست


برابر ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس یا عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است،

دیه در برابر ارزش قرار دارد زیرا  ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه آن را مشخص می‌کند و معمولاً از نظر کارشناس که همان پزشکی قانونی است استفاده می گردد،
لازم به ذکر است دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم سابقه شود بنابراین اگر اولیای دم قبلاً خواهان قصاص بودند با مرگ قاتل که دادگاه عمل او را شبه امر تشخیص داده می توانند دیه را مطالبه نمایند هیئت عمومی دیوان عالی کشور  در رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مصوب ۱۳۷۰  مقرر داشته است، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیای دم داده می شود و  در صورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری  منجر به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رای صادر نماید  مثلاچنان چه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند  و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد به رسیدگی به دعوا اولیای دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر این دعوی از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است،


دیه  لاله گوش

 

برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  هجری شمسی ، که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است  از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نصف دیه کامل دارد، در تبصره همین ماده عنوان گردیده است از بین بردن نرمه گوش موجب  یک  ششم دیه کامل است،
هم چنان که ملاحظه می گردد موضوع جبران خسارت در ایراد صدمات عمدی و غیرعمدی به گوش،  مشمول دیه  می‌گردد و در این موارد مصرحه معمولا ارش راه ندارد،
ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده 387 همان قانون نیز،  مشابه این موضوع را مطرح کرده بود،

لازم به ذکر است  در اعمال و اجرای این ماده و این حکم فرقی بین  گوشی که شنوا و سالم است و گوشی که کرو ناشنوا است ندارد زیرا فرضا اگر گوشی کر باشد عیب در لاله گوش نیست بلکه در قوه شنوایی آن است،
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مبحث چهارم  دیات به دیه لاله گوش پرداخته است برابر این مقررات  دیه پاره کردن  لاله ی گوش ،یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه ی گوش یک نهم  دیه کامل دارد  ،
 چنان چه در هر دو مورد بهبودی کامل حاصل گردد ارش  تعلق خواهد گرفت،
 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان داشته فلج کردن  لاله هر گوش دوسوم دیه کامل و بریدن لاله گوش فلج شده یک سوم دیه آن را دارد،

ماده  ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان می دارد هرگاه لاله‌گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش دیه موضحه نیز باید پرداخت شود،
البته حکم این ماده هم  نسبت به گوش شنوا و گوشی که ناشنوا معیوب یا کر است اما لاله آن سالم و دارای لامسه کامل است تفاوتی نخواهد داشت،
در مواردی نیز به گوش به جای دیه ارش تعلق میگیرد مثلاً به پاره کردن پرده گوش  ارش تعلق میگیرد  اما اگر شنوایی نیز از بین برود علاوه بر ارش دیه نیز باید به آن پرداخت شود،

 دوستان همراه با کمک لینک نیز می توانیم به مقاله ذکر شده رجوع کنیم و بادیه دنده و ترقوه  آشنا شویم. 
دیه شنوایی


۶۸۲ قانون مجازات اسلامی به بعد  به مبحث جیره شنوایی پرداخته است برابر این مقررات از بین بردن حس شنوایی به هر دو گوش هدیه کامل باما از بین بردن شنوایی در یک گوش اسم امام علی را دارد در این موضوع تفاوتی نمی کند که شنوایی در هر دو گوش یک مقدار  باشد یا نباشد،
ماده 683 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد از بین بردن شنوایی گوش شنوایی شخصی که یکی از گوش های او نمی شود موجب نصف دیه کامل است،
 لازم به ذکر است در این ماده نمی‌توان گوش را با چشم قیاس کرد و گفت همان طور که از بین‌بردن چشم سالم کسی که دارای یک چشم است موجب ثبوت دیه کامل   است .در گوش هم چنین است زیرا قیاس در نزد ما باطل است.
از مجموع مقررات قانون مجازات اسلامی استنباط می گردد خرگوش نوای قبل از دریافت دی برگردد ارشد روابط می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد این مستند می شود این حکم غیرمنطقی است زیرا دردی آنچه مهم است آن است که متناسب با جنایت به خسارت باشد و برگشت شنوایی اگر موجب ارشد شود تفاوتی ندارد که برگشت آن قبل از دریافت دیه باشد یا بعد از آن باشد

ماده ۶۸۷ اسلامی مصوب سال   ۱۳۹۲  هجری شمسی،  در خصوص دیه و ارش کودکی سخن می‌گوید  که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، در خصوص چنین کودکی که در اثر  ناشنوا شدن نتواند صحبت کند و کلمات را یاد بگیرد علاوه بر  دی گوش ،محکوم علیه باید ارش زبان و نقص گفتار را نیز   بپردازد،

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله انواع دیه به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 

حاصل سخن مقاله دیه گوش و شنوایی

  در شرع مقدس اسلام, هرگونه تجاوز به حریم دیگران به هر شکل  محکوم بوده و موجب جبران خسارت خواهد بود
در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیزکه برگرفته از فقه و شرع اسلام میباشد  حقوق افراد محترم شناخته‌شده و نقض آن,  موجب محکومیت خواهد بود،
پرداخت دیه نیز  که به نوعی جبران خسارت محسوب می گردد  از همین دیدگاه, برداشت   اقتباس نموده است،
  در تکمیل مبحث دیه گوش لازم به ذکر است کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه خواهد داشت
 و هرگاه با از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی نیز از بین برود یا ناقص شود به هر کدام  از این جنایت ها دیه یا ارش جداگانه   تعلق خواهد گرفت این است که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این موارد بیان داشته است  اگر در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هر کدام یک دیه کامل را دارد.
در این مبحث سعی و تلاش گردید مواردی در خصوص دیه با رویکرد دیه گوش و شنوایی،  جهت آشنایی،  مخاطبین محترم ارائه گردد

بیشتر بخوانید: مجازات هک اینستاگرام و نحوه شکایت از آن

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد