کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

به نوشته دادسرایار در مقاله نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

عوارض از نظر لغوی  به معنی حادثه وپیشامد است ومعنی دیگر آن مالیات می باشد در قانون ایران عوارض مخصوص شهرداری می باشد و شهرداری در مقابل خدماتی که برای شهروندان انجام می‌دهد از آن ها عوارض می گیرد وبا اهمیت ترین منبع درآمد شهرداری به حساب می آید

همان گونه که مستحضرید مالیات خدمات شهری یکی از با اهمیت ترین درآمدهای شهرداری ها به حساب می آید
مالیات مانند مالیات نوسازی،  دفع زباله،  صادر کردن پروانه ساخت،  مالیات انواع بنزین،  مالیات حمل و نقل مسافر در داخل کشورو...
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که  صلاحیت گرفتن مالیات و مقدار مالیات پرداخت شده  با چه مرجعی می باشد؟
  ممکن است فکر کنید  این مالیات به وسیله خود شهرداری‌ها  تعیین می گردند اما این فکری غلط است زیرا که  این دستور در شایستگی شوراهای اسلامی کشور می باشد طبق بند١۶ ماده ٧٠  قانون تشکیلات  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور یکی از وظیفه های شورا شوراها،تأیید لایحه برقراری  یا از بین رفتن مالیات شهری و همینطور عوض کردن نوع ومقدار آن، با توجه به سیاست عمومی دولت است که از طرف وزارت کشور اظهار می شود
بر این اساس به جز این که تایید مالیات‌ شهرداری در شایستگی شوراهای اسلامی کشور می باشد  از بین رفتن آن‌هم تنها با تصویر شوراهای شهر صورت
می گیرد شهرداری ها فقط  انجام دهنده و اجرا کننده  این قوانین و مقررات هستند


مرجع صالح رسیدگی به اعتراض عوارض شهرداری

بعد از تأیید مالیات و  انتخاب مقدار آن  به وسیله شوراهای شهر  افرادی که باید این مالیات را بپردازند  می‌توانند در مورد آن اعتراض کنند اعتراض به مالیات شهرداری به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اصلاحیه ۱۳۴۵ دریک کمیسیون به نام کمیسیون  ماده ۷۷ انجام می گیرد این کمیسیون تشکیل شده از  قائم مقام شهرداری  ونماینده دادگستری وقائم مقام شورای شهر می باشد بر حسب این امر   مراجع شایسته در مورد اعتراض  پرداخت کننده درباره مالیات شهرداری, کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد  که خودش به عنوان یک منبع  جداگانه  از شهرداری می باشد و یک منبع اداری غیر قضایی می باشد  کمیسیون ماده ۷۷ در هنگام رجوع پرونده  اول به این قضیه رسیدگی کند که آیا در این مورد ویژه  احتیاجی به گرفتن مالیات شهرداری وجود داشته است یا نه، در هنگامی که گرفتن مالیات  در این باره، مورد  احتیاج بوده است  کمیسیون ماده ۷۷ صلاح می داند که  آیا مقدار مالیات تأیید شده  در خور است یا خیر.  بعداز رسیدگی در این امر کمیسیون  ماده ۷۷  مبادرت به صادر کردن رای می کند  وعقیده خود را  در حکم صادر شده درج می کند
بحث قابل اهمیت این است که این کمیسیون جزء اینکه به ایرادات شهروندان درباره مالیات شهرداری  رسیدگی می کند محل شایسته‌ای برای رسیدگی به ایرادات شهرداری درباره  گرفتن مالیات از شهروندان هم می باشد همانگونه که اظها رگردید  ایرادات در این موارد در شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ است، کمیسیون ماده ۷۷ دور مکان شهرداری هر شهری قرار دارد
سوالی که دراین جا پیش می آید این است که شخصی به مالیات وعوارض شهرداری اعتراض دارد، اعتراض خودش رادر کدام کمیسیون باید طرح کند؟
برای جواب دادن به این سوال اول لازم است که به صلاحیت وشایستگی ذاتی ومحلی بپردازیم

صلاحیت ذاتی : صلاحیت ذاتی این کمیسیون ها فقط رسیدگی به ایرادات واختلافات درباره مالیات وقیمت خدمات شهرداری است این کمیسیون در بقیه امور وموضوعات شایسته نیست به عنوانِ مثال فردی که درباره ساخت وساز بدون مجوز اعتراض می کند نمی تواند ایراد خودرا در کمیسیون ماده ٧٧طرح کند زیرا که قابلیت وشایستگی ذاتی وطبیعی این کمیسیون نظارت به همین موارد می باشد
صلاحیت محلی: درباره شایستگی واختیارمحلی این کمیسیون
باید ذکر کرد که این کمیسیون فقط به کدورت بین کسانی که مالیات به شهرداری  می پردازند وشهرداری محل رسیدگی می کند وبه ایرادات شهرهای دیگر یا شهرداری های مکان های دیگر رسیدگی نمی کند زیرا بیرون از شایستگی واختیارمحلی  آن  است

اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷

همان گونه که قبلا بیان کردیم بعداز رسیدگی مبادرت به صادر کردن رای می نمایند، حکمی که از کمیسیون ماده ۷۷ صادر می شود قطعی بوده ونمی شود به آن اعتراض کرد. در قانون برای رای های کمیسیون ماده ۷۷ قابلیت اعتراض پیش بینی نشده است. فلذا کمیسیون ماده ۷۷ علی رغم رای های که از مراجع دادگستری صادر می‌گردد قطعی می باشد واعتراض به آن وارد نیست
امکان دارد به علت زیاد بودن پرونده ها در شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ دارای قسمت هایی باشد، داشتن قسمت های زیاد کمیسیون ماده ۷۷ نباید به معنای ایراد واعتراض داشتن رای های این کمیسیون قلمداد شود زیرا که این قسمت ها در عرض هم قرار دارند ویکی در برابر دیگری مرجع ممتاز تر به حساب نمی آید. مرجعی به اسم دیوان عدالت اداری که شایستگی واختیاربه ایرادات واعتراضات رای های اداری را دارا می باشد، در این امور همچنین صلاحیت خواهد داشت همین طور اشخاص می توانند برای اعتراض درباره آرای کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری اعتراض کنند
فلذا علی رغم قانون که رای کمیسیون ماده ۷۷ را قطعی دانسته است با توجه به رای شماره ۶٩٩به تاریخ٢٢  /٣/ ٨۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس اصل صدوهفتادوسوم قانون اساسی وماده ١٣قانون دیوان عدالت اداری افراد می توانند اعتراض های خودشون را در دیوان عدالت اداری طرح نمایند وارگان های دولتی هم می توانند برای ازبین بردن هرگونه سرپیچی ممکنه از قانون در صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ از نظر قانون و مغایرت با آن ها به محاکم دادگستری رجوع کنند باید وارد بودن اعتراض به این رای ها را قبول کرد که به این اعتراض با دستور واجازه دیوان عدالت اداری در کمیسیون ماده ۷۷ هم عرض رسیدگی خواهد شد
به قصد رسیدگی در این امور دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ هم عرض جلسه ی را تشکيل مي دهد وبعداز رسیدگی  این کمیسیون مبادرت به صادر کردن رای خواهد کرد وچنان چه به صادر شدن رای در جلسه ختم نشد باید قائم مقام شخص مالیات دهنده ونماینده شهرداری منطقه مربوطه به جلسه استماع وشنیدن بعدی دعوت می شوند بعداز شنیدن صحبت های آن ها مبادرت به صدور رای می‌کنند


قسط بندی عوارض شهرداری چگونه است؟


زمانی احتمال دارد مالیاتی که به وسیله شهرداری ها  مشخص می شود زیاد باشد ومردم توان پرداخت مبلغ مالیات به طور یک باره را نداشته باشند در این گونه امور، افراد می توانند تقاضایی برحسب قسط بندی کردن مالیات به شهرداری مکان خود تسلیم کنند اما باید به این نکته دقت داشت که شهرداری مرجع شایسته برای قسط بندی کردن مالیات نمی باشد بلکه براساس قانون قسط بندی کردن مالیات شهرداری در شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد
کمیسیون ماده ۷۷ بعداز رسیدگی چنان چه پی ببرد بر ناتوانایی پرداخت مالیات از طرف شخصی که خواهان قسط بندی است به طور یک جا مبلغ پرداختی مالیات را برای اوقسط بندی می کند که این زمان نباید بیشتر از سه سال باشد شایان توجه است که قسط بندی عوارض شهرداری که به وسیله کمیسیون ماده ۷۷ صورت می پذیرد با سود معمولی بانک ملی انجام می گیرد

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷

در هر شهر داری مکان دبیرخانه به اسم دبیر خانه کمیسیون ماده ۷۷ وجود دارد که این دبیرخانه یک کارمند به اسم دبیر کمیسیون دارد که به طور معمول از کارمندان شهرداری انتخاب می شوند در صورت مطرح شدن اعتراض درباره قیمت مالیات شهرداری به قصد ثبت وکامل شدن پروند ه برگشتی پرونده به دبیرخانه کمیسیون برگشت داد ه می شود ودر آن جاثبت وکامل می شود بعد دبیر خانه مرتبط ازعضوهای کمیسیون برای تشکیل جلسه های کمیسیون دعوت می کند بعد از
ثبت پرونده درکمیسیون به رسیدگی ادامه می دهند
درقانون روش مخصوصی برای آیین رسیدگی در کمیسیون انتخاب شده است اما رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ به طور معمولی بدون حاضر بودن دوطرف صورت می گیرد وطرفین ایرادات ومدارک وسندهای خودشون را به طور کتبی به کمیسیون‌ تقدیم می‌کنند اما در اموری که کمیسیون صلاح بداند که حاضر بودن شخصی که اعتراض کرده لازم می باشد شخص معترض می تواند در جلسه حاضر شود وایرادات واعتراض های خودرا به طور شفاهی  و زبانی بیان کند رای های کمیسیون با بیشترین آرا یعنی دو رای از ٣رای دارای ارزش است وقابل اجرا می باشد دبیر خانه کمیسیون ماده ۷۷ از جلسه های تشکیل شده در این کمیسیون صورت مجلسی آماده می کند

مهلت پرداخت عوارض واجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷

رای هایی که از کمیسیون ماده ۷۷ صادر می شود مثل هررای دیگری باید انجام شود برطبق ماده ۷۷ بدهی هایی که بر اساس رای این کمیسیون مشخص شود مطابق با مقررات اسناد رسمی می توان آن ها گرفت به همین دلیل بعداز این که کمیسیون ماده‌ ٧٧مبادرت به صدور رای می‌کند شهرداری این رای را به اداره ثبت محل می برد ودر اداره ثبت برای آرای صادر شده به وسیله کمیسیون اجرائیه صادر می کند، اجرائیه ی صادر شده به وسیله اداره تبت به فرد پرداخت کننده ماليات ابلاغ می شود واو ده روز از زمان ابلاغ وقت دارد تا مبلغ تعيين شده  راپرداخت کند واگر اواین کار را انجام بدهد بحث تمام می شود اما برخی موارد پرداخت کننده دراین مدت ده روزه از پرداخت خودداری می‌کنند که در این مورد بعداز سپری شدن ١٠روز اداره ثبت محل درباره گرفتن وتوقیف اموال برای دادن مالیات عمل خواهد کرد

بیشتر بخوانید: انواع دیه کدام اند صفر تا صد انواع دیه

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد