کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست رفع تصرف ملک

نمونه دادخواست رفع تصرف ملک برگ دادخواست به دادگاه عمومی رفع تصرف ملک دادسرایار      محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         صاحب ملک خواهان         متصرف عدوانی خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر رفع تصرف نسبت به یک قطعه مسکونی به مساحت .............. مترمربع واقع در .................. تعیین خواسته و بهای آن 1- پرونده کلاسه ................ موجود در شعبه ............... 2- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب موجب مستندات مذکور مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در .... ...

نمونه دادخواست الزام به پرداخت ثمن معامله

 نمونه دادخواست الزام به پرداخت ثمن معامله برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام به پرداخت ثمن معامله دادسرایار     محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ................ ریال بابت ثمن یک قطعه زمین مسکونی بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ .................... 2- فتوکپی مصدق اظهارنامه 3- استماع شهادت شهود 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رس ...

نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل یک باب مغازه

نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل یک باب مغازه برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام فروشنده به تحویل یک باب مغازه دادسرایار    محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین مقوم بر ................. ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ ................. 2- استماع شهادت شهود 3- استعلام ثبتی 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب مطابق مبایعه نامه مو ...

نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل یک قطعه زمین

نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل یک قطعه زمین برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام فروشنده به تحویل یک قطعه زمین دادسرایار   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین مقوم بر ................. ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق مبایعه نامه 2- شهادت شهود 3- استعلام ثبتی 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخ ................... یک قطعه زمین ...

 نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (ملک مسکونی)

 نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (ملک مسکونی) برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام به تحویل مبیع (ملک مسکونی) دادسرایار  محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام به تحویل و تسلیم مبیع یک قطعه ملک مسکونی واقع در ............... مقوم به مبلغ .............. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق قولنامه عادی 2- شهادت شهود (1-................... 2-.....................) دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب مطابق کپی مصدق یک فقره قولنامه عادی مور ...

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام به تحویل مبیع دادسرایار   محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی 1- الزام به تحویل مبیع مطابق قراداد عادی مورخ ................. مقوم بر ................. ریال 2- مطالبه خسارات بابت عدم انجام تعهد علی الحساب مقوم به مبلغ ............... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و غیره) تعیین خواسته و بهای آن 1- فتوکپی مصدق قراداد عادی 2- شهادت شهود دلایل و منضمات دادخواست    احتراماً به استحضار می رس ...

انچه باید برای شکایت از شرکت تیپاکس بدانید

شکایت از شرکت تیپاکس به نوشته دادسرایار در مقاله شکایت از شرکت تیپاکس دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تیپاکس یک شرکت غیر دولتی وخصوصی ویژه پست کالا است  که وظيفه حمل و نقل  وخدمات پستی  را دارد   این شرکت این کار را به صورت جهانی بر عهده دارد  یکی از وظایف شرکت تیپاکس این می باشد که کالا های فرستاده شده را بیمه کند  ودر کمترین زمان ممکنه به شخص تحویل دهد برای اینکه شرکت تیپاکس فرستادن بسته های شما را انجام دهد یا باید  عام یا کارگزاری  آن‌ها رجوع کردیا  یا اینکه با آنها تماس و ارتباط داشته باشید بابت حاضر شدن ومراجعه درب خانه ی شما   برای گرفتن پاکت پستی  تفاوت بین شرکت تیپاکس با شرکت پست چنان چه توجه داشته باشید در شرکت  پست شما وسایل را می‌توانید درشکل   های گوناگون  و کارتن های  گوناگون در این عرصه وجود دارد  ولی در شرکت تیپاکس  بسته بندی خاص  نباید از دست کم کمتر بشود فلذا دست کم بسته شما برای اینکه از این شرکت فرستاده شود اندازه یک جعبه کفش است فرق دیگر اینکه  شرکت ملی پست منتسب به دولت است اما این شرکت منتسب به شخص است دلیل دیگر اینکه شرکت پست بسته ها را به همه مناطق ایران می فرستد    ...

 هر انچه باید در مورد جرم اخفای مال مسروقه بدانید

جرم اخفای مال مسروقه به نوشته دادسرایار در مقاله جرم اخفای مال مسروقه دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 پیش گفتار بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسان از دیرباز  اجرای عدالت بوده ،  تحصیلان سعی و تلاش کافی نموده است ,  تاریخ گذشته انسان  موید این  نکته است ،  چه جوینده مظلوم حدس تریاک و تزویر گرفتار و از حقیقت به دور مانده و چه بسا در بسیاری از اعصار و قرون جز نامی از عدالت چیزی به خود ندیده است جستجوی این عدالتخواه هیچگاه به اتمام نرسیده و نسل اندر نسل بلکه بیش از پیش در راه گم کرده خویش طی مسافت نموده است عدالت و اجرای عدالت ،  منوط به داشتن یک نهاد غنی و قوی قضایی است  اصول و شیوه‌های علمی و عملی نیازهای بشر امروزه و پیچیدگی مسائل مبتلا به او را اعم از حقوقی و کیفری پاسخ دهد و بدیهی است که داشتن یک نهاد قضایی دقیق و قوانین مدون حساب شده که منجر به برطرف کردن خلاء‌های قانونی شود و قضات سالم و مجرب و  تقویت آنها تنها راه نائل شدن به یک نهاد قضایی مطلوب و ایده‌آل است از طرفی با حلول خورشید حیات بخش اسلام در بهمن ایران زمین و پیاده شدن احکام الهی به اسلامی انتظار مردم مسلمان در اجرای عدالت و عمل به احکام اسلامی بیشتر خواهد شد و امت اسلامی منتظرند تا اجرای عدالت را در ...

فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

فرار مالیاتی چیست و مجازات آن به نوشته دادسرایار در مقاله  فرار مالیاتی چیست و مجازات آن دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52  هر نوع فعالیت غیر قانونی که با انگیزه  پرداخت نکردن مالیات انجام گیرد مثل ندادن  اطلاعات لازم درباره منفعتی  که شامل مالیات به  مقامات مسئول، است فرار مالیاتی گفته می شود اما باید میان فرار مالیاتی و خودداری کردن از مالیات تفاوت قائل شد فرار مالیاتی سرپیچی از قانون است  و شخص به علت ندادن گزارش  درست  درباره درآمدهای خود  کار غیرقانونی را انجام داده‌اند و آن را از دید مسولان دولتی  و مالیاتی دور نگه می‌دارد اما در اجتناب مالیاتی فرد دلواپس  برملا شدن  کار خود نیست  در اجتناب مالیاتی شخص از روش  کاهش  از استطاعت دادن مالیات راه فراری  از دادن مالیات  پیدا می کند مسلماً تمام مبادلات خود را با جزئیات آن مسلماً به صورت نادرست یادداشت و درج می کند  جلوگیری از دست یافتن مأموران به اطلاعات مالیاتی جرم فرار مالیاتی است هرگاه که شخصی جلوگیری کند از دست یافتن مسؤلان مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خودیا اشخاص دیگر یا از انجام ‌‌ وظایف قانونی مبنی بر فرستادن اطلاعات مالی موضوع ماده ١۶٩در ارتباط به مالیات ...

سیر تا پیاز  انتقال سند ملک

 انتقال سند ملک به نوشته دادسرایار در مقاله  سیر تا پیاز انتقال سند ملک دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52   یکی از چالش های امروزی خریدن ملکی است که از هر نظر ایده‌آل باشد و انجام معامله ای است که کاملاً مطمئن باشد و با خرید ملک مبحث انتقال سند و بعد از آن هزینه‌های پیش رو پدید می آید. قبل از انتقال سند ملک، خریدار باید مطمئن شود که ملک سند رسمی دارد. فکر کنید شما ملکی را خریده اید که سند رسمی ندارد، حال به نظر خودتان از نظر حقوقی و قانونی چه مشکلاتی برای تان پدید می آید؟ پس این امر بسیار مهم است.  مراحل انتقال سند ملک بعد از انعقاد مبایعه نامه یا قولنامه در دفاتر مشاور املاک و صدور کد رهگیری که در سال‌های اخیر الزامی و قانون شده و در تمامی معاملات ملکی باید برای جلوگیری از کلاهبرداری، معاملات در سیستم معاملات املاک ثبت، ثبت شده و کد رهگیری دریافت کنند و این کار موجب رسمیت یافتن مبایعه نامه می‌شود و در مراجع قانونی مبایعه حاصله اعتبار خاصی دارد. برای دریافت کد رهگیری طرفین باید ۵ درصد از ارزش ملک را تحت عنوان حق کمیسیون به صورت نصف نصف به  بنگاه بپردازند و بعد از آن بنگاه مبایعه نامه، به همراه کد رهگیری را به آنها می دهند. حال بحث انتقال سند پیش می آید؛ که خود هزینه های ...