کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

قاچاق عتیقه در ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

قاچاق عتیقه در ایران

قاچاق عتیقه در ایران

قاچاق عتیقه در ایران

به نوشته دادسرایار در مقاله قاچاق عتیقه در ایران

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

یکی از جرم های  با اهمیت اقتصادی کشور جرم قاچاق عتیقه می باشد.  آن جایی که اشیا عتیقه  مربوط به دارایی ملی هر کشور می باشد  به این معنی است که   مربوط به همه مردم یک سرزمین می‌باشد   وهیچ شخصی حق مالکیت و خرید و فروش آنها را ندارد فقط با اجازه قانون  فلذا  داخل شدن و خارج شدن آنها از کشور نیز در اختصاص به دولت دارد
به همین دلیل است افراد خصوصی اقدام به خارج کردن غیر قانونی و قاچاق عتیقه از کشور می‌کنند این کار آن ها  بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی جرم به حساب آمده و شامل مجازات قانونی مشخص شده درا ین قانون
خواهد بود
اما قبل از پرداختن به مجازات این جرم  نیاز است کمی با ویژگی ارتکاب این جرم،  عوامل آن معنی جرم قاچاق عتیقه و مصداق آن را بررسی کنیم


قاچاق عتیقه در قانون ایران به چه معناست؟

به طور عام،   قاچاق  شامل  وارد کردن یا خارج کردن کالاهایی که ورود یا خروج آن ها به کشور غیر  قانونی و یا منحصر به دولت است  مثل دارو، ارز، اعضای بدن، مشروبات الکلی و...
 به بیان دیگر بعضی کالا ها به علت ویژگی مخصوصی که دارند وارد وخارج شدن آن ها غیرقانونی است یا مختص دولت ویا افرادی می باشد که از جانب دولت اجاز دارند
یکی از این قسم کالاها، آن هایی هستند که  اساساً استفاده از آن ها در  داخل کشور  جرم و غیر قانونی است مثل مواد مخدر, مشروبات الکلی.....  دسته دوم کالاهایی هستند که  بر اساس ارزشی که دارند فقط در انحصار دولت می باشد مانند  اسلحه و جنگ افزار ها، دارو و... به این دسته از کالاها  کالاهای قاچاق وغیرمجاز وبه افرادی که به این کار مشغول هستند   قاچاقچی یا سوداگر گفته می شود

ولی به طور اختصاصی در   رابطه با قاچاق عتیقه  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ماده‌ای معین نموده  که دربیان معنی از این جرم سودمند می باشد
بند دال ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به این نکته اشاره کرده است

خارج  شدن میراث فرهنگی گذشتگان یا  دارایی های ملی حتی در موقعی که  به خارج کردن آن از کشور هم
صورت نگیرد قاچاق به  حساب می آید و همه پیدا شده پیدا شده، قاچاق بوده است  و دارایی مربوطه به سود دولت گرفته می شود
بر اساس این قانون قاچاق عتیقه را   می توان به این صورت ذکر کرد،  مبادرت به خارج کردن ثروت های ملی مثل اشیا ءعتیقه از کشور، حتی به خارج کردن آن از کشور هم منجر نشود   امکان دارد   پرسیده شود که  عتیقه  به طور دقیق معنی آن چیست وبه چه اشیایی عتیقه می گویند ؟

عتیقه چیست

در واقع به اشیا تاریخی و قدیمی عتیقه می‌گویند  ولی  در ایران،  این اشیا را به دو دسته  تقسیم می کنند دسته اول  مواردی است که در ارتباط به  پیش  از  دوره صفوی می باشند و دسته دوم همچنین  آنهایی است که مرتبط به  پس از دوره صفوی می باشد آنهایی که مرتبط به پیش از دوره صفوی می باشد مختص دولت هستند چون اثر قدیمی  وارث ملی کشور به حساب می آید  ولی ان اموری که  مرتبط به پس از دوره صفویه یعنی  صد سال گذشته می‌باشد انحصاراً
منتسب به دولت نمی باشدو  امکان دارد  منتسب به افرادخاصی باشد  و جزء اثر هنری محسوب می‌شوند
فلذاما در  موضوع قاچاق عتیقه به طور معمول با اشیای روبرو می شویم که مرتبط به قبل از دوره صفویه می‌باشند در ادامه به تحقیق شرایط و عنصر محقق شدن  جرم قاچاق عتیقه می پردازیم

جرم قاچاق عتیقه

قاعدتاً برای این‌که یک  عملی به سبب قانون ما  جرم باشد  باید دارای سه عنصر قانونی، مادی  و روانی باشد در شروع  شرح کلی و کوتاه درباره هر یک از این عناصر بیان می کنیم و سپس به  صورت  مخصوص  به تحقیق جرم قاچاق عتیقه می پردازیم

عنصر قانونی جرم قاچاق عتیقه: عنصر قانونی به این معنی می‌باشد که  یک عمل هنگامی جرم است که  در قانون برای آن کیفر معین شده باشد به همین دلیل در صورتی که عملی هرچند ممنوع ونکوهیده  در قانون جرم به حساب نیاید  نمی‌توان آن را جرم دانست مثل خودکشی  هرچند ناپسند و زشت است  اما چون در قوانین ما برای آن کیفر مشخص نشده است بنابراین جرم به حساب نمی آید
درمورد جرم قاچاق عتیقه در دو قانون جرم محسوب می شود
یکی به براثر  قانون مجازات اسلامی ۵۶۱ می‌باشد.  هر نوع مبادرت به خروج اموال تاریخی و فرهنگی  از کشور هرچند ممکن است باعث خروج آن  نشود  قاچاق به حساب می آید و مرتکب به اضافه دادن اموال به زندان از یک تا سه سال وهمچنین پرداخت جریمه اندازه دوبرابر ارزش اموال  مبحث قاچاق محکوم خواهد شد
همین‌طور  بند دال ماده ۱  قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی هم به این موضوع توجه کرده است
خارج کردن  ارث فرهنگی یا دارایی های ملی  چنان‌چه به خارج کردن آن از کشور هم میسر نشود  قاچاق به حساب آمده و همه اموال پیدا شده قاچاق بوده  مال مورد نظر به سود دولت  گرفته می شود
عنصر مادی جرم قاچاق عتیقه: به موجب عنصر قانونی این  جرم به سبب این دو قانون اثبات می شود  بنابراین باید  به دنبال بقیه این جرم رفت
عنصر مادی  به معنی انجام رفتاری مجرمانه از فرد است   به تعبیر دیگر تا هنگامی که یک عمل مجرمانه  ازفردی سر نزند نمی شود بیان کرد او  جرمی را مرتکب شده است فلذا فقط داشتن نیت درونی وذ هنی  برای انجام جرم  بس نیست بلکه باید نمود خارجی پیدا کند
در مورد قاچاق عتیقه به سبب قوانین و مقررات بیان شده می توان گفت عنصر مادی آن شامل هرگونه مبادرت به خارج کردن اموال تاریخی وفرهنگی از کشور
به همین دلیل فقط مبادرت د راین مبحث برای محقق شدن عنصر مادی این جرم کفایت می‌کند هر چند اگر به خارج از کشور منتهی نشود فلذا فردی که عتیقه ای  را به نیت خارج کردن از مرزهای کشور جابه جا می کند اما در شهرهای مرزی به چنگال پلیس می افتد هم جرم قاچاق عتیقه حساب می شود حتی اگر باعث خارج  شدن از کشور هم نشده باشد

عنصر روانی جرم قاچاق عتیقه

ولی شرط سوم يعنی عنصر روانی به معنی دارا بودن اراده وهدف مجرمانه یا نیت نامناسب می باشد به تعبیر دیگر هرگاه‌ فردی عملی را که جرم باشد اشتباها وبدون این که عمدی در کار باشد انجام دهد نمی توان مجرم شناخت
درباره این جرم هم با اطلاع بودن واز روی عمد انجام دادن آن از شروط محقق شدن جرم است بر این اساس فردی که شی عتیقه ای را بی آن که از عتیقه بودن آن مطلع باشد تصمیم داشته باشد از کشور خارج کند جرم به حساب نمی آید اما ثابت  کردن این موضوع که از عتیقه بودن آن  بی اطلاع می باشد کاری سخت است
همین طور فردی که بدون این که مطلع باشد در چمدانش عتیقه ای مخفی کنند ودر فرودگاه موقع بازرسی پیدا شود هم جرمی مرتکب نشده است


مجازات قاچاق عتیقه چیست؟

درباره کیفر این جرم باید به دو قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی، بند دال ماده ١وماده ۵۶١ استناد کرد  به موجب ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی می توان گفت دراین ماده قانون گذار  برای شروع به قاچاق مجازات جرم تام در نظر گرفته است تعریف مجازات شروع به قاچاق این است که اگر اجناس ممنوع الصدور  قبل از خارج کردن و یا قبل از تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ایا قبل از هر گونه اقدام دیگری خارج کردن از کشور مثلاً در موقع مذاکره با متصدی حمل و نقل کشف گرديد ه باشد  مشروط بر اینکه به واسطه  موانع خارجی  که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته باشد قصدمرتکب معلق بماند
در جرائم قاچاق  اجرای مجازات اشد  در مورد تعدد جرم فقط شامل  مجازات حبس بوده ومجموعه  محکوم به مالی   از مرتکب قاچاق در هر حال  باید وصول شود هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر  جزای نقدی قابل اجرا مربوط به جرائم دیگر  از محکوم علیه  وصول خواهد شد با توجه به بند دال قانون مجازات اخلالگران در  نظام اقتصادی کشور می توان گفت  موادی که صاحب اموال عتیقه و آثارفرهنگی  هنگام خروج از کشور با بیان شفاهی یا اظهارنامه وجود چنين اموالی را اعلام کند  مرتکب جرمی نشده تاموضوع مشمول بند دال  ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد بنابراین اشیا عتیقه و آثار فرهنگی ضبط نمی گردد فقط با تذکر از خروج جلوگیری می‌شود  چون این جرم قاچاق است  رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است

نتیجه گیری مقاله قاچاق عتیقه

هرنوع تلاش به خروج اشیاء از کشور یا وارد کردن آن به کشور بدون اجازه قانونی قاچاق عتیقه نام دارد ومرتکب باید به جز نیت مجرمانه  باید وارد مرحله کارهای اجرایی شده باشد وتلاش های مورد نیاز را برای خارج کالا انجام دهد هرچند کالا از کشور بیرون نرفته باشد
مجازات‌ قاچاق عتیقه به جز گرفتن اموال، زندان از یک سال تا سه سال وپرداخت جریمه اندازه دوبرابرقیمت اموال بحث قاچاق می باشد

بیشتر بخوانید:مشاوره حقوقی فوری

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد