کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل تلفنی در تهران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

وکیل تلفنی در تهران

وکیل تلفنی در تهران

وکیل تلفنی در تهران

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل تلفنی در تهران

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

تعریف عقد وکالت : وکالت عقدی است جایز، رضایی، اذنی و ارفاقی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد.

ارکان عقد وکالت

1-وکیل : کسی است که از طرف شخص دیگری به موجب عقد وکالت به صورت مطلق یا مقید برای انجام کاری مامور می شود.

2-موکل : کسی است که دیگری را برای انجام کارهای خود  نایب می گیرد.

3-مورد وکالت : می تواند وکالت مطلق برای تمام امور و یا وکالت مشخص و معین باشد.

مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند.

مورد وکالت باید معلوم باشد.

مورد وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد.

انواع وکالت

 الف- تقسیم براساس حدود وکالت

1-    وکالت مطلق : یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور مالی، وکیل بگیرد اما در موردی که موکل به داشتن همه ی اختیارهای وکیل تسریع می کند دیگر نمی توان نیابت را محدود به اداره اموال دانست ولی در وکالت مطلق چون صراحت لازم را درباره ی افراد و مصادیق عام ندارد در تعبیر اراده ی موکل قانون گذار آن را به اداره کردن اموال محدود می کند.

2-    وکالت مقید : این نوع  وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان حدود وکالت اقدام نماید.

ب- تقسیم بر اساس قضایی و غیر قضایی

1-وکالت قضایی : شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند.

2-وکالت غیر قضایی : شخص برای امور کاری و یا اداری خود به طور رسمی و یا عادی به دیگری وکالت می دهد.

شرایط موکل

1-اهلیت داشته باشد.

2- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.(منظور از توانستن توانایی حقوقی است نه توانایی مادی)

3-تاجر ورشکسته از مداخله از اموال خود منع شده است نه اموال دیگری، می تواند وکیل واقع شود.

4-سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی و تملک مجانی به دیگری وکالت دهد.

5-صغیر ممیز برای قبول تملکات مجانی مثل هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد.

شرایط وکیل تلفنی در تهران

1-لزوم رعایت مصلحت وکیل : وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.

2-لزوم دادن حساب مدت : وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که جای او دریافت کرده است به او رد کند.

3-مسئولیت ناشی از تقصیر وکیل : هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد ضامن خواهد بود.

مسئولیت موکل : موکل باید حق الزحمه ی وکیل را بپردازد و تمام تعهداتی که وکیل از جانب وی انجام داده است را انجام بدهد.

عقد وکالت عقدی است جایز

اگر بخواهیم عقد وکالت را غیر قابل فسخ کنیم باید عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم آورده شود.

توکیل فضولی

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسب به خساراتی که سبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

هزینه ی اجرای وکالت

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

حق الوکاله و مشاوره با وکیل تلفنی در تهران

حق الوکاله تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود در غیر اینصورت تابع عرف و عادت است اگر عرف هم نبود وکیل مستحق اجرت المثل است.

اصل بر این است که وکالت محمول اجرت است.

انقضای وکالت و مشاوره با وکیل تلفنی در تهران

1-به عزل موکل : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.

2-به استعفای وکیل :  در مورد استعفای وکیل، دیگر نمی توان ادعا کرد که آگاه شدن موکل، شرط انحلال وکالت است.

3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل

4-سفه در مواردی که رشد شرط است

5-از بین رفتن متعلق وکالت : باعث فسخ وکالت می شود.

6-ورشکستگی موکل در جایی که مداخله در امور مالی تادیه ی دیون موثر باشد.

7-انقضای مهلت وکالت، چنانچه مقید به مهلت باشد.

8-انحلال و ختم تصفیه شخص حقوقی.

بیشتر بخوانید: مراحل ونحوه شکایت از همسایه مزاحم

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست