کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

به نوشته دادسرایار در مقاله مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

در شروع باید گفت که در حال حاضر وسایط نقلیه سهم خیلی با ارزشی رادر زندگی اشخاص انجام می دهند و اشخاص نیاز به این وسیله را بيشتر از قبل در خود احساس می کنند اما بدبختانه خانواده های زیادی
گرفتار خطرات ومشکلات این وسیله می باشند

اما در واقعیت نکته مهم آن است که وظایف این گرفتاری ها وخطرات صورت گرفته با چه کسی است؟
بر اساس حساب هایی که وجودم دارد هزاران راننده به علت نداشتن بیمه نامه دارای اعتبار ویا حتی نپرداختن دیه دور حبس بوده وبه جز آن میزان اشخاصی که به خاطر تصادف رانندگی صدمه وزخمی می شوند ویا فوت می کنند درایران خیلی بالا می باشد وهم چنین به اضافه آن اشخاصی هم هستند که وسایط نقلیه خودشون را به اشخاص بی لیاقت بدون داشتن گواهینامه وبی قید وسربه هوا می دهند که این موضوع تصادف ها وحوادث مربوطه را خیلی شدیدتر می کند
خوشبختانه قانونی به همه ی امور ذکر شده را توجه می کند وبه خاطر همین قانون، مقرارت وقوانینی صادر می کند که هم شامل اشتبا ه کننده ها می شود وهم صاحبانی که دراین مورد بی احتیاطی انجام داده اند
در تصادفی که صورت می‌گیرد  اگر به ماشین ها  آسیبی  وارد شده باشد مأمور راهنمایی و رانندگی  حاضر می شود و  مشخص می کند که  چه اندازه بچه شخصی تقصیر کار است چنانچه خودروهایی که باهم برخورد کرده اند  بیمه باشند انجام وظایف طبق تعهدات بیمه گر صورت خواهد گرفت
اما  در مکانی که تصادف  باعث به وجود آمدن اتفاقات بیشتری شود وافراد صدمه ببینند  بعد از حاضر شدن افسر راهنمایی و رانندگی و مورد بررسی قرار دادن  صحنه تصادف،  مقدار مقصر بودن  اشخاص  را  معین می کندو در صورتی که فردی که راننده ماشین بود ه است تقصیر کار باشد فرد آسیب دیده می تواند به مراجع قضایی رجوع کند وشکوائیه ی علیه فرد راننده آماده کند  تا دادگاه به آن رسیدگی کند

مراجع قضایی بعد از اینکه پرونده را  بازدید کرد و نظر پزشکی قانونی  و همین‌طور  گزارش افسر راهنمایی و رانندگی  حکم خود را صادر می کند  ودر حکم ذکر شده  مقدار  ورای خود را  بر اساس خسارت به وجود آمده اظهار می کند اما باید توجه داشت که در هنگامی که ماشین بیمه شخص ثالث داشته باشد بیمه گر  بر اساس وظایفی که قبلاً  پذیرفته است که بیشتر در  صدمه های جانی به اندازه دیه یک مرد مسلمان  در ماههای حرام است بوده ومبادرت به  تلافی خسارت می کند
   مراحل رسیدگی به تصادف رانندگی  کدام است؟
١. فوراً  با به وجود آمدن حادثه به پلیس اطلاع داده شود  وچگونگی و مکان حادثه را  بیان کند
٢. نزدیکترین پلیس به‌ مکان تصادف فرستاده می شود
٣. هرگاه که دو طرف از  رخ دادن حادثه مطلع نباشند مأمور راهنمایی ورانندگی  کروکی تهیه می کند
۴. باید توجه داشت که  کروکی  توافقی می‌باشد چون رانندگان با هم دیگر تفاهم دارند
۵. رانندگان باید  مدارکشان را  به افسر راهنمایی و رانندگی بدهد
۶.  افسر راهنمایی ورانندگی  مقدار  زیان و ضرر، را تعیین می کند
٧. فرد زیان دیده  به بیمه مراجعه می کند  وضررو زیان خود را که مشخص شده است می گیرد

چنانچه در این حین رانندگان  برای  سر اینکه  چه شخصی تقصیر کار است  و یا روش درست تصادف  چگونه است  با همدیگر اختلاف عقیده داشته باشند  بعد از این که مبلغ را کارشناس  مرتبط مشخص کرد چنانچه مبلغ  از بیست میلیون تومان کمتر باشد فرد آسیب دیده می‌تواند  به شورای حل اختلاف رفته و شکایت می کند   ودر صورتی که   میزان خسارت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد به دادگاه رفته و شکوائیه تنظیم می کند
تصادف چنانچه باشی مثل گاردریل،  درخت  دیوار و... انجام گیرد  وشخص یا اشخاصی صدمه ببینند  یا فوت کنند  کروکی به طور غیر توافقی / کروکی مراجع قضایی می باشد  که روند آن با روند بالا کمی فرق خواهد داشت

مراحلی رسیدگی به تصادف رانندگی (جانی) کدام است؟

١. فوراً بعد از به وجود آمدن حادثه  با پلیس تماس گرفته شود چگونگی ومکان  تصادف را بیان کند
٢. نزدیکترین افسر راهنمایی و رانندگی و همین‌طور  نیروهای انتظامی به مکان تصادف فرستاده شود
٣.افسرهای راهنمایی و رانندگی ونیروی انتظامی کروکی غیر توافقی  کشیده و گزارشی را آماده می کند ویا ماشین را  پارکینگ منتقل می کنند
۴.طرفین تصادف یا یکی از آن ها  با گزارشات افسر نیروی انتظامی،  نامه پزشکی قانونی که در آن اندازه  آسیب به طور دقیق تعیین شده ویا حتی گواهی فوت وبیمه  نامه ماشین و... به دادسرا  مراجعه می کند وپرونده تشکیل می دهد
۵.بازپرس گرامی پرونده تحق خودرا شروع می کند وسندی مانند  رای کارشناسی،  پزشکی قانونی،  شهادت شاهدان و غیره را جمع آوری می کند
۶. قاضی پرونده  مبادرت به صدور حکم مناسب اعم از بازداشت،  گرفتن بیمه نامه شخص تقصیر کار و... را  می‌کند


چه زمانی رای به بازداشت شخصی که مقصر است داده می شود؟


 برابر ماده ٧١۴قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این نکته توجه داشته است  هر وقت که راننده وسایط نقلیه زمینی یا هوایی و یا آبی  مرتکب اموری چون  بی دقتی،  بی توجهی،  وهمین طور رعايت نکردن قوانین و مقررات دولتی، ماهر نبودن به عنوان نمونه نداشتن گواهینامه رانندگی وسرعت نامتعارف و... شود قرار بازداشت او صادر می شود و پرونده او به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود  بعداز این که جلسات دادرسی ایجاد شد فرد خاطی وتقصیر کار به دادن دیه مشخص  شده محکوم می شودو همینطور بعد ازاین که  حکم قطعی شد وروندی چون تجدیدنظر   خواهی  و یا واخواهی  به پایان رسید اجرای حکم را صادر می کند  به فردی که آسیب دیده است می تواند رای دادگاه را به بیمه بدهد مبلغ دیه را دریافت کند اما او می تواند از خود راننده تقصیر کارنیز بگیرد
خلاصه اینکه هرگاه که تصادف رانندگی  حادث شودو ضرر و زیانی هم به وجود بیاورد بیمه بایددرتلاش جهت تلافی زیان های مالی وبدنی باشدوبه  اشخاص ثالث تا مقداری که وظیفه داشته است. این ضرروزیان می تواند د ر شکل هرنوع  خسارتی اعم از مالی، ارش به وجود آمده، شکستگی،  از کار  افتادگی به طور کلی و یا جزئی دیه، ناقص شدن اعضا، مخارج درمان اشخاص زیان دیده از برخورد، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی، انفجار و.... باشد
در تصادف رانندگی  فرد حق دارد و می‌تواند که به جز گرفتن ضرروزیانی که   به ماشینش  وارد شده است همه مخارجی که در ارتباط با  آن حادثه رخ داده است را از روشی چون مطرح کردن  دعوای حقوقی  تقاضا کند و چنانچه به سبب جرم رانندگی  راننده بود از روش  کیفری  قابل تعقیب می باشد
درباره ممکن بودن گرفتن خسارت  بر اساس کم شدن قیمت خودرو  باید اظهار کرد که بعضاً دیده می شو دکه  بجز وارد شدن آسیب به ماشین، ماشین آسیب دیده با کم شدن قیمت زیادی روبرو می شود وبیمه فقط خسارتی که بر اثرتصادف به وجود آمده است را می پردازد اما  کم شدن قیمت ماشین را  مدنظر قرار نمی دهد ولی فرد آسیب دیده یا وکیل او می تواند دعوای حقوقی مطر کند وطبق تصمیم کارشناس مرتبط، مبلغ مشخص شده را برای کم شدن ارزش ماشین وقیمت ماشین دریافت کند
وسیله نقلیه اعم است از  آن که موتور داشته باشد یا نداشته باشد بنابراین دوچرخه وسیله نقلیه محسوب می شودوسیله موتوری برای این که  مشمول این ماده شود باید متحرک باشد و، وسایل موتوری ثابت  مثل آره برقی مشمول این ماده نمی شودمرتکب جرم  موضوع این ماده  عبارت است از راننده یا  متصدی وسیله نقلیه  راننده و متصدی کسی است که کسی است که  هدایت وسیله را بر عهده دارد  اگر دو یا چند نفرخودرویی را هل بدهند  و تصادف کند به این عمل رانندگی اطلاق نمی شود  چنانچه کسی با دستگاه کنترل از راه دور هدایت وسیله نقلیه یا وسیله ای موتوری را برعهده داشته باشد مشمول این ماده خواهد بود  اگر راننده در اتومبیل باری ،  مسافری سوار کند ودراثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود منجر به فوت گردد  و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است  متهم قابل مجازات نیست   اگر عملی که مثبت بی مبالاتی متهم است یا نحوه بی احتیاطی یا تخلف از نظامات دولتی در دادنامه ذکر نشده باشد موجب نقض فرجامی است اگر کسی بدون داشتن پروانه رانندگی پشت رل بشیند وچند نفراتومبیل را حرکت دهند  و کسی بین دیوار و اتومبیل بماندو فوت شود چون عرفا به این عمل رانندگی اطلاق نمی شود  تاصرف نداشتن پرونده رانندگی موجب بزهکاری متهم باشد   پس رابطه این قتل غیر عمدرا با بی احتیاطی باید مورد توجه به رسیدگی قرار داد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۴ هم  واجد جنبه عمومی وهم واجد جنبه خصوصی می‌باشند در این گونه جرایم صرفنظر از شکایت شاکی خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضائی است

مسئولیت راننده و مالک در تصادف رانندگی در قانون چگونه است؟

بر طبق اصل کلی که در حقوق جز ا موجود است وظیفه وتعهد برای فرد  بوده است وفردی که راننده است ویا مسؤل حمل و نقل است وان را هدایت می کند وسبب تصادف شده است  مسؤلیت دارد ودر قانون  مجازات اسلامی این جرم ارتکابی به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم  بیان شده است ودر اموری که راننده وسیله نقلیه نادان باشد در خصوص اشکال فنی ویا کودک باشد، صاحب ماشین اقوی از مباشر بوده وضامن به حساب می آید  وبه خاطر همین برای راننده مسؤلیت در نظر نگرفته اند
زمانی نیز صاحب اتومبیل با موضوع معاون بدون پروانه بوده ومطابق قانون مجازات اسلامی سال ۵٧بخش تعزیرات قابل پیگیری می باشد در بقیه امور مسئولیت کیفری وحقوقی با فردی می باشد که راننده روده است وشریک در رانندگی

در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢وهمین طور قانون بیمه شخص ثالت مربوط به وظایف مالک مواردی بیان شده است وقانون ذکر شده وظایف رانند ه را اصل می داند اما با این وجود قانون بیمه اجباری از اصطلاح (دارنده خودرو) استفاده کرده است

باید توجه داشت که داشت که برخی موارد شخصی   که راننده می باشد فردی که صاحب ماشین است فرق دارد به همین دلیل وظیفه کیفری جز در امور خاص  متوجه راننده است وصاحب ماشین از هرنوع وظیفه ای مبرا می باشد


دیه و مسئولیت مدنی به چند صورت قابل تصور است
١ چنان چه فردی بی اجاز صاحب ماشین از ماشین استفاده کند وضرروزیان مالی وجانی به وجود بیاید وظيفه کلی با فرد راننده است. در صورت بیمه بودن وسایط نقلیه  به اسم صاحب یا دارنده، شرکت بیمه ضرروزیان دیه وبقیه ضرروزیان ها را می پردازد
٢در پاره‌ای از امور دیده می شود که راننده مست و... بوده است ودراین بین صاحب ماشینی تعهدی ندارد وتا جایی که وظایف مدنی هم بر عهده‌اش نمی باشد چنان که ماشین بیمه نداشته باشد فرد آسیب دیده ویا اولیای دم فردی که فوت کرده است می توانند از قانون عمومی مسؤلیت مدنی بهره‌مند شوند ود یه وخسارات را تقاضا کنند
باید توجه داشت که دراین موقع نیز پیگیری کیفری راننده همین طور به قوت خود باقی است در همه امور فوق الذکر حق انتخاب با خواهان /شاکی است که کدام راه را  برای گرفتن خسارت انتخاب کند

مسؤلیت کیفری راننده در ۴حالت

برای راننده مسؤلیت هایی موجود است که یکی از آن ها مسؤلین کیفری است ودارای چهار ارکان بوده که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند

١.راننده در واقع شدن اتفاق عمدی داشته باشد
عمد یعنی رفتا ری که مقنن آن را ممنوع کرده است  ودر صورتی که شخصی از اشخاصی جامعه به آن عمل کنند طبق قانون کیفر انجام می گیرد
٢.راننده در وقوع تصادف مقصر باشد

تقصیر درباره حوادث رانندگی  از نظر لغوی به معنی کوتاه کردن وکوتاه نمودن که با سرزنش همراه‌ است گاهی راننده خاطی است که عاقلانه وبه طو ر عرف رانندگی نمی کند وبه تعبیر دیگر مخالف رفتار عرف عمل می کنند به عنوان نمونه قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی   را مراعات نمی کنند

٣.مقصر بودن‌ راننده در رخ دادن حادثه خیلی دشوار باشد
به این معنی که زمانی راننده هدفی بر این که ضرروزیان به کسی  وارد کند ندارد اما قوانين و مقررات را مراعات نمی کند وجرمی را انجام می دهد
ولی جرم او آن قدر سنگین است که می توان بیان کرد که این نتیجه سزاوار عاقبت اندیشی را داشته است چنان چه بر اثر این موضوع نتیجه ای آسیب یا قتلی انجام گیرد حکم قتل عمد را داشته است وبدون تردید فرد به قصاص محکوم می شود
۴.راننده در وقوع حادثه مقصر نباشد
نداشتن عذر راننده به معنای این است که راننده همه ی قوانین و مقررات را مراعات کند وتجربه کافی رانیز دارا باشد اما سرعتش را نتواندمهار کند که دراین موقعیت فقط باید دیه را بپردازد
بیان این موضوع دارای اهمیت است که قانون مجازات اسلامی بر پایه وظایف وسیله نقلیه راننده وقانون بیمه اجباری شخص ثالث بر اساس مسؤلیت دارنده وسیله نقلیه

نمونه درخواست رفع توقیف از اتومبیل در تصادف


بازپرس /دادیار گرامی شعبه... دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان....

با عرض سلام و احترام
 
تقاضامندم امر بفرمائید تادر صورت نداشتن نیاز به وسیله نقلیه (اطلاعات کامل وسیله نقلیه را بیان کنید) که مطابق (سند مالکیت یا قولنامه و...) متعلق به اینجانب... فرزند... است رفع توقیف گردد مدارک مالکیت پیوست تقاضا شده است
قابل ذکر است که وسیله نقلیه اینجانب در پارکینگ.... توقیف است

بیشتر بخوانید: وکیل تلفنی در تهران

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد