کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دیه دندان+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

دیه دندان+بررسی تخصصی+نکات مهم

دیه دندان+بررسی تخصصی+نکات مهم

در تمام قرون  و اعصار  دیه بین همه ملت ها مطرح بوده و به صورت های گوناگون و مختلف عمل میشده است
و پیامبران خدا نیز  به  آن حکم می کردند ،  و این تنها به اسلام و حکومت‌های اسلامی مربوط نیست بلکه فطرت پاک انسان به این اصل الهی و فطری معتقد است خواه  مسلمان و درخط دین باشد یا نباشد، با کم و کاست مقدار و انواع مختلف به چنین امری حکم می کند وقتی تاریخ اقوام گذشته را ورق میزنیم موارد زیادی از احکام صادره درباره  دیه را ملاحظه می کنیم، مثلاً  داوود پیامبر به دیه  حکم می کرد، قبل از اسلام   در عصر عبدالمطلب ،  دیه مطرح بود،
و قبل از او نیز بین  فرزندان ابراهیم ،  به آن عمل می‌شد،  در ترجمه مقاله دارست  فرانسوی که درباره حقوق اسلام نوشته است ،  گفته شده ،  پیش از اسلام مجازات قتل به وسیله اولیای  مقتول تا پنج نسل اجرا می‌شد و به همین جهت همیشه قتل  به جنگ های خانوادگی متمادی منتهی می شد، که ممکن بود با پرداخت خون بها  حل و فصل شود. خون بها  در اول ده شتر بود و در زمان اسلام به صد رسید، اولین قدم در تمدن این است که مجازات اجتماعی جانشین انتقام شخص شود و نظم جای هرج و مرج را بگیرد و این در حقوق اسلام انجام شد،  قبل از اسلام مثل دیه مطرح بوده ولی نه به صورت کنونی دیه هر انسان تقریبا ده شتر بود ،


پس از ظهور اسلام نیز همین مقدار به عنوان دیه مورد تایید شرع مقدس قرار گرفت دیگری به آن افزوده شد یعنی علاوه بر شتر نقره برای پرداخت دیه مورد استفاده قرار می گرفت و جانی مخیر به انتخاب این موارد دیر بود- در مورد پرداخت و عمل عنوان دیه در لغت نامه دهخدا آمده است که ،  در قوانین ابتدایی و قرون وسطایی نیز غرامتی بوده است که تبهکار یا خانواده او برای جلوگیری از قصاص به مجنی علیه یا خانواده او می پرداخته است میزان دیه در اوایل بر طبق تراضی طرفین معیّن می شد ولی بعدها قوانین برای  این  منظور در کار آمد،  از نظر تاریخی با این تحول از انتقام کشی و قصاص شخصی به مرحله‌ای است که اگر کسی به حقوق افراد و خانواده آنها تجاوز می کرد مستحق مجازات شناخته می شد و مجازات او از دست افراد و خانواده ها خارج می شد و به منظور حفظ نظم جامعه مجازات او بر عهده دولت قرار می گرفت،
در قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از شرع  مقدس اسلام می‌باشد، به  موضوع دیه   پرداخته شده است،  در این مقاله تلاش میگردد به موضوع دیه  دندان، بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرداخته شود،

 دیه دندان چقدر است؟

در شرع مقدس برای کل دندان انسان را ۲۸ عدد در نظر گرفته  دیه کامل تعیین شده است یعنی اگر کسی با وارد کردن ضربه و یا عمل دیگری تمام دندان های شخصی را بکند ،  باید دیه کامل بپردازد اما اگر بعضی از دندان های ۲۸ گانه را بکند  هر یک از دندان ها دیه معین دارد،   ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان داشته از بین بردن تمام دندان های دائم ۲۸ گانه دیه کامل دارد ،
اگر ما فک  انسان را ،  تقسیم کنیم یعنی فک بالا دو قسمت این نیز دو قسمت صورت هر  ربع  فک،  هفت دندان دارد،  در اول هر قسمت یک دندان قرار دارد دندان پیشین و یا ثنایا نامیده می شود،  دندانهای پیشین نیز دیه  مخصوص به خود دارند،
ماده ۶۱۶ قانون ذکر شده  دندان ها را دندان های جلو و عقب تقسیم نموده است،  دندان های جلو عبارتند از پیش،   چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا عدد در پایین می روید و جمع آن ۱۲ عدد است هرکدام یک بیستم دیه کامل دارد.
بنابراین ماده دندانهای عقب عبارتند از ۴ سمت پایانی از بالا،  و پایین در هر کدام یک ضاحک  و سه ضرس  قرار دارد و جمعاً ۱۶ عدد است  که هر کدام  یک چهلم کامل دارد،
برابر رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ سال ۱۳۵۴ افتادن یک دندان عرفان نقص عضو تلقی نمی گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه  در نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۸ مورخ سال ۱۳۷۱ عنوان داشته است لق شدن دندان اگر به نحوی باشد که کارایی دندان را از بین ببرد و در آوردن آن را ایجاب نماید
به منزله از بین رفتن آن است و دیه از بین بردن دندان را دارد ولی اگر کارایی آن را از بین برد معالجه باشد و آن عرش در لانه می گیرد
در خصوص مواردی که کسی بیش از ۲۸ دندان دارد و از مجموع دندانهای وی کسی  ۲۸ عدد را عمداً از بین برده است،  آیا دیه کامل تعلق میگیرد ،  و یا نسبت تعداد دندان های شکسته شده ،  دیه تعلق میگیرد،

آیت الله مکارم شیرازی معتقد است که اگر دندان های طبیعی او از ۲۸ عدد باشد نسبت به از بین بردن ۲۸ عدد دندان باید بپردازد و نسبت به بقیه حکومت و ارزش اقدام می گردد،
آیت الله فاضل لنکرانی معتقد است که برای ۲۸ دندان در صورتی که دندان های شکسته شده اصلی باشد کامل اخذ می شود اگر چند دندان اصلی باقیمانده باشد  در دندانهای  غیر اصلی ارش تعیین می شود در خصوص اصلی شکستن شده مسئله دیه دندان در تحریر الوسیله کسر میگردد،
ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی  عنوان داشته اگر دندان های اصلی  دائمی از عدد ۲۸ کمتر باشد به همان نسبت از دیه کم خواهد شد،  هرچند به صورت مادرزاد کمتر باشد یا اینکه در حادثه‌ای کم شده باشد،

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله مجازات فرار از صحنه تصادف  به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 


 دیه دندان عقل و دندانهای اضافی


مبنای دیه دندان ۲۸ درصد است در بعضی افراد دندان دیگری به نام دندان عقل علم پزشکی آن را آسیای بزرگ سوم  می نامد می روید در هر ربع فک یک دندان عقل می تواند وجود داشته باشد که در مجموع چهار عدد می شود و تعداد کل دندانها را به ۳۲ عدد می رساند این دندان دیه معین ندارد و برای آن ارش در نظر گرفته شده و همان گونه که در رویش ناهنجار است دیه معینی   نیز ندارد  و  و حاکم باید ارش تعیین کند،
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی سبب ۹۲  بیان نموده است دندان های اضافی به هر عنوان یا نامی که باشد و به هر شکل به نوعی که روییده باشد ، اگر در کندن آنها ،  نقص  به وجود آید فقط ارش بر آن تعلق میگیرد و اگر هیچ‌گونه نقض حاصل نشود  ار ش هم  نخواهد داشت،  زیرا ارش و جریمه در مقابل نقض است،

در تبصره های ماده مذکور آمده است اگر در کندن دندان اضافی نقض حاصل نشود  اما مشکل دیگری به وجود آید  و یا جراحتی به وجود آید ،  برای جراحت  به وجود آمده ،  ارش تعلق خواهد گرفت،

اما در موردی که تردید وجود داشته باشد که دندان کنده شده دندان اضافی،  در این موارد باید  با رجوع به کارشناس ،   موضوع رامشخص نمود.

دیه سیاه شدن دندان

اگر کسی بر اثر ضربه های تمام دندان های شخصی را سیاه کنند یا براثر دارویی, تمام دندان های فردی سیاه شود و دیگر خوب نشود باید بپردازد, همچنین اگر کسی دندان سیاه شده شخصی را بکند فرقی ندارد که کسی او را سیاه کرده باشد یا بر اثر کرم خوردگی یا بر اثر ضربه سیاه شده باشد آن هم دیه مخصوص به خود دارد,

مستند از مفاد قانون مجازات اسلامی در میزان دیه تفاوتی میان آنهایی که رنگ های گوناگون دارند وجود ندارد و چنانچه دندان در اثر جنایت سیاه شود   و نیفتد، دیه آن دو سوم دیه همان دندان است، دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است،  لازم به ذکر است در تغییر رنگ دندان بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن زایل گردد ارش در خواهد گرفت،  و چنانچه پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند موظف است دیه  کامل همان دندان را بدهد.

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله انواع دیه به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 


دیه لق شدن و  شکسته شدن دندان ها

ترک و لق کردن دندان نیز  دیه دارد،  و چنانچه دادن یا ترک حکم از بین بردن آن می‌گردد موج بدی امان دندان و در غیر این صورت ارزش خواهد بود لازم به توضیح است لق شدن دندان اگر به نحوی باشد که کارایی آن از بین برود ،  به منزله از بین رفتن آن است و دیه از بین بردن دندان را دارد ،  ولی اگر کارایی آن را از بین نبرد ،  قابل معالجه باشد هر کس به آن تعلق میگیرد.
کندن دندان لق یا ترک خورده اگر منفعت آن باقی مانده باشد باعث ثابت شدن دیه همان دندان و در غیر این صورت باعث ارش خواهد شد،
مواد  ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۰۹۷  مورخ سال ۱۳۷۷ عنوان داشته است دندان عصب کشی شده در حکم دندان کامل از و دیه آن با توجه به اینکه عقب دهان واقع شده باشد تعیین می شود.
اداره حقوقی مذکور همچنین عنوان نموده برای آن  مقدار از قسمت نمایان دندان شکسته شده است دیه به نسبت مساحت آنکه شکسته شده است محاسبه می شود.
لازم به ذکر است جراحات وارده به داخل دهان گیاه خاصی برای آن تعیین نشده و به آن ارش  تعلق  میگیرد.
دندان مصنوعی دندان عضو نیست و  لذا  شکستن دندان مصنوعی دندان طبیعی را ندارد ممکن است به عنوان تخریب در صورت تحقق عناصرآن جرم تعقیب شود  لذا شکننده دندان مصنوعی ، علاوه بر مجازات قانونی  خسارات وارده بر صاحب دندان‌مصنوعی را  بنا بر درخواست او جبران نماید،

دوستان همراه با کمک لینک نیز می توانیم به مقاله ذکر شده رجوع کنیم و بادیه دنده و ترقوه  آشنا شویم. 
در پایان،  در خصوص دندان شیری نیز لازم به بیان است که اگر کسی تمامی دندان های کودکی را بکند دیگر جای آن دندان نروید دیه آن ،  دیه کامل انسان است، و ماده  ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی،  در این خصوص عنوان داشته است کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل دارد مگر آنکه کندن آن طوری باشد که دیگر دندان دایمی رشد نکند و در این حالت باید دیه دندان  دائمی پرداخت شود،  همچنان  شکستن و معیوب کردن دندان شیری دارای ارش خواهد بود که توسط دادگاه و  و پس از اخذ نظر دندانپزشک  مورد وثوق،  تعیین خواهد شد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد