کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم

هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم

هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم

به نوشته دادسرایار در مقاله هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم 

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

اموال منقول و غیر منقول مدیون (بدهکار) که برای تامین مایحتاج اولیه و معاش یک زندگی ساده و معمولی  برای ادامه حیات خود و خانواده تحت تکفل اش نیاز دارد را مستثنیات دین گویند.

در دعاوی مالی زمانی که طلبکار موفق به وصول مال خود نشود بحث مستثنیات دین مطرح می گردد در این زمان محکوم له با مراجعه به دادگاه طلب خود را مطالبه میکند قاضی پس از احراز

 هرگونه طلبی حکم پرداخت آن را صادر می کند زمانی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت طلب محکوم له (طلبکار) صادر می شود طبق قانون اجرای احکام از تاریخ ابلاغ اجراییه  صادر شده محکوم علیه موظف است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند. در غیر اینصورت محکوم له می تواند توسط مامورین اجرایی دادگاه برای توقیف اموال محکوم علیه را بدهکار اقدام کند برای این کار طلبکار موظف است با توسل به حکم مراجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح اموال بدهکار و معرفی توقیف و سپس به مزایده بگذارد و در نهایت طلب خود را از آن وصول کند

محکوم له:کسی که دادگاه حکم را  به نفع او صادر کرده یا طلبکار

محکوم علیه: کسی که دادگاه حکم را به ضرر او صادر کرده یا بدهکار

 بر اساس ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد تبصره: احکام جزایی دادگاه صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

قانون گذار جهت حمایت از محکوم علیه (بدهکار)یکسری از اموال را به عنوان مستثنیات دین قرار داده:

 طبق ماده ۵۲۴ آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارت است از :

الف_ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی در حالت اعسار او : مدیون به شرط اینکه معسر است و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد میتواند تنها یک منزل مسکونی که عرفان در شأن خودش باشد به عنوان مستثنی دین معرفی کندبنابر این منزل مسکونی محکوم علیه باید طبق عرف در شان خود و خانواده‌اش باشد اگر کسی خانه دارد و  آن اجاره داده مستثنیات دین محسوب نمی شود بلکه خانه ای که در آن سکونت دارد جزء مستثنیات دین میباشد و اگر کسی در منزلی با ارزش ۴ میلیارد سکونت داشته باشد و بدهی معادل  ۵۰۰ میلیون داشته باشد این منزل به عنوان مستثنیات دین محسوب نمی شود و  محکوم له باید با توقیف و مزایده آن مسکن  توسط قاطی اجرای احکام بدهی خود را بپردازد.

ب_ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه: ماشین در قانون قدیم جز مستثنیات دین بوده ولی در قانون جدید مستثنیات دین نیست و می‌توان به همین دلیل می‌توان آن را توقیف کرد ،تنها در مواردی که وسیله نقلیه شخصی تاکسی باشدو مدیون راننده تاکسی باشد و با آن امرار معاش و گذران زندگی کند نمی توان ماشین او را توقیف کرد. اگر شخصی  در کنار شغل خودش تا کسی دیگه خریداری کرده  تا با همکاری راننده دیگری بتواند کسب درآمد مجزا داشته باشد این تاکسی قابل توقیف است.

ج_ اثاثیه مورد نیاز زندگی که  برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است: منظور ازاثاثیه ضروری ، وسایلی از قبیل اجاق گاز ،تلویزیون، یخچال ،فرش، مبلمان و وسایل آشپزخانه می‌باشد که قاضی اجرای احکام براساس معیار نوعی و تشخیص اینکه چه وسایلی مورد نیاز است برای توقیف یا عدم توقیف آن تصمیم گیری میکند.

د_ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود: منظور آذوقه می باشد که طبق عرف قابل نگهداری است مثل :برنج ،حبوبات، آردو.... به شرط آنکه قدر نیاز خود و خانواده محکوم علیه باشد به طور مثال اگر شخصی یک تن حبوبات در منزل ذخیره کرده باشد حرف نمی تواند برای مصرف شخصی باشد بنابراین مازاد آن قابل توقیف است.

ذ_کتب ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب باشان آنان: که شامل کتاب ،کامپیوتر ،لپ‌تاپ و هر گونه ابزار تحقیقاتی طبق عرف و شان مدیون

و_ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران ،کشاورزان و سایر اشخاصی که وسایل امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد:   به طور مثال در صورتی که در کارگاه تراشکاری ابزارهای سنگین و گران قیمت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها یا با تبدیل آنها به ابزار های سبک تر و ارزان تر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهد میتوان آن را بدون منع قانونی توقیف و به مزایده گذاشت در هر حال تشخیص آن با دادگاه می باشد.

ه_  تلفن مورد نیاز مدیون: اگر محکوم علیه تنها یک سیم کارت داشته باشد تا با امور شخصی خود را بگذراند جز مستثنیات دین است در غیر این صورت اگر مدیون خط تلفنی داشت که به علت رند بودن و یا قدیمی بودن کد ان ارزش مالی زیاد داشته باشد توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود و این اصل در مورد موبایل هم قابل اجراست در واقع باید یک معیار نوعی بر اساس عرف رعایت شود.

ی_ مبلغ که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و این مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 مستثنیات دین پس از فوت

 مستثنیات دین تا زمانی قابل اجراست که محکوم علیه در قید حیات باشد در فرض اینکه محکوم علیه خانه‌ای در شان خود داشته که  در زمان حیات جز مستثنیات دین و قابل فروش نبوده ولی در صورت فوت وی چون اموالش به عنوان ماترک محسوب می شود، تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نیست.

 در صورتی که طلبکار بعد از فوت محکوم علیه اقامه دعوا کند، حکم به محکومیت و پرداخت بدهی وراث متوفی صادر می شود.

 بر اساس قانون طلبکار مکلف به معرفی اموال بدهکار به دایره اجرای احکام می‌باشد  که این امر غیر معقول است به این دلیل که اغلب افراد نسبت به دارایی و حساب‌های بانکی یکدیگر بی اطلاع هستند .و افرادی که حاضر به پرداخت دین خود نمی شوند اموال خود را به خانواده یا نزدیکان خود انتقال می‌دهند تا هنگام صدور اجراییه موثر شناخته شده  و جز مستثنیات مالی برای توقیف نداشته باشند.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد