کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

 دادسرایار

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته

محل اقامت

شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک

شغل

نام پدر

نام خانوادگی

نام

مشخصات طرفین

 

 

 

 

دارنده چک

خواهان

 

 

 

 

خواندگان (صادر کننده و ظهرنویس چک)

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

مطالبه مبلغ .................... ریال وجه یک فقره چک به شماره .................... به انضمام هزینه و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تأدیه و بدواً صدور قرار تامین

تعیین خواسته و بهای آن

1-فتوکپی مصدق یک فقره چک2- فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک هرکدام در سه نسخه باشد

دلایل و منضمات دادخواست

احتراماً به استحضار می رساند: 1- خواندگان  به ترتیب صادرکننده و ظهر نویس یک فقره چک به شماره به تاریخ به مبلغ ریال به عهده بانک شعبه در وجه اینجانب می‌باشند که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به شماره مورخ چک موصوف برگشت خورده و تا کنون خواندگان نسبت به ادای دین خود به پرداخت وجه چک اقدام ننموده اند.

۲ - با تقدیم این دادخواست و با استناد به قوانین و مقررات مربوط بالاخص قانون صدور چک تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده را دارم.

 ۳- در بدو امر، صدور قرار تامین خواسته، معادل بهای خواسته از اموال و دارایی خواندگان به نحو تضامنی مورد تقاضا می باشد. 

محل امضاء - مهر – انگشت

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد